User Tools

Site Tools


gca140-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gca140-nl [2018/12/26 16:32]
phg [GCA140 pendeltrein regelaar]
gca140-nl [2018/12/26 16:35] (current)
phg [Beschrijving]
Line 19: Line 19:
 Een extra optie is het stoppen op een halte ergens midden in het traject.\\ Een extra optie is het stoppen op een halte ergens midden in het traject.\\
 Voor heen en terug traject zijn twee stop secties beschikbaar.\\ Voor heen en terug traject zijn twee stop secties beschikbaar.\\
-Een aansluiting voor het schakelen van een wissel is optioneel.+Een aansluiting voor het schakelen van een wissel is optioneel.\\ 
 +Ook is het mogelijk gewoon aan weerskanten van de middenhalte twee wissels 'open te rijden',​ 
 +maar dat is natuurlijk niet bij alle wissels mogelijk.\\
 De stopsecties zijn gevormd door het doorslijpen van één rail op diverse punten.\\ De stopsecties zijn gevormd door het doorslijpen van één rail op diverse punten.\\
 De van elkaar gescheiden railstukken worden met aparte aansluitingen aan de GCA140 aangesloten.\\ De van elkaar gescheiden railstukken worden met aparte aansluitingen aan de GCA140 aangesloten.\\
gca140-nl.txt · Last modified: 2018/12/26 16:35 by phg