User Tools

Site Tools


gca202-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gca202-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== GCA202 ​ Stappenmotor regelaar voor 28BY J-48 motor. ======
 +{{  :​gca:​gca202_pcb_pict_01.jpg?​200}}{{ ​ :​gca:​stepmotor_2sby.jpg?​200}}
 +[[english|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​english|Content]] -> [[:​hardware-en|Hardware]] -> [[:​hardware-en#​interfaces|GCA]]
  
 + \\
 +^^^^Door Peter Giling ^^^^
 +\\
 +
 +===== Een heel erg fijn motortje voor de hobbyisten onder ons =====
 +Deze wijd verbreid verkrijgbare motor is geweldig voor allerlei bewegende functies in de modelwereld. \\
 +Aangezien de besturing van zo'n motor iets ingewikkelder is dan gewoon twee draadjes naar een batterij,\\
 +wordt vaak een Arduino bordje gebruikt.\\
 +Maar om precies te realiseren wat je wenst , is enige programmeer ervaring wel noodzakelijk.\\
 +En bovendien wordt dan vaak een combinatie van 2 of 3 printjes toegepast, verbonden met een aantal draden.\\
 +Om al die nadelen te vermijden, is hier de GCA202, die alles aan boord heeft wat nodig is.\\
 +Het kan worden gebruikt in combinatie met GCA50(0), GCA185, CAN-GC2, of GCA_PI02.\\
 +Daarmee kan dan ook de motor in beide draairichtingen worden geactiveerd via Rocrail.\\
 +Ook is de unit stand-alone te gebruiken door een 5 Volt voeding aan te sluiten.\\
 +\\
 +
 +===== Eigenschappen =====
 +  *  Motor kan in twee draairichtingen worden bestuurd. ​
 +  *  Draaisnelheid instelbaar tussen plm 0,4 TPM to 16 TPM. 
 +  *  Naar keuze externe 5 Volt voeding, of intern (vanaf LocoNet, CBUS or RocNet modulen).
 +  *  On-board opto-coupler isolatie, om externe 5V voeding te scheiden van trein netwerk.
 +  *  Positie terugmelding voor verdere automatische toepassingen.
 +  *  Alleen bruikbaar voor 5V unipolaire stappenpmotor.
 +
 +===== Hardware =====
 +Twwee ingangen worden gebruikt (via Optio-couplers) om motor linksom of rechtsom te laten draaien.\\
 +Voor latere toepassingen zijn twee terugmeld uitgangen ook via opto-coupler aanwezig.\\
 +
 +|  {{:​gca:​gca202_pcb_pict_03.jpg?​450}} ​ |  {{:​gca:​gca202_pcb_pict_02.jpg?​500}} ​ |
 +|  Een zoals gebruikelijk standaard goede kwaliteit pc-board ​ |  .. komplex maar klein  \\  (30x69 mm) unit als resultaat. ​ |
 +\\
 +|  {{:​gca:​gca202_sch.pdf|Schema}} ​ |
 +|  {{:​gca202_pcb_gerber.zip|PCB rekening in gerber files}} ​ |
 +|  {{:​gca202_pcb.pdf|The pc-board en onderdelen posities}} ​ |
 +|  {{:​gca:​gca202_parts.pdf|De lijst van onderdelen}} ​ |
 +\\
 +
 +===== Firmware =====
 +Firmware is geschreven met behulp van PicSimulator IDE (www.oshonsoft.com).\\
 +|  {{:​gca:​firmware:​gca202_firmware.zip}} ​ |
 +
 +===== Aansluitingen =====
 +=== Voeding ===
 +
 +Deze module heeft een voeding nodig van 5 Vdc, en een maximale stroom van ca 200 mA. (afhankelijk van stappenmotor).\\
 +== 2 mogelijkheden om voeding aan te sluiten: ==
 +1) Verbind een externe adapter met V5 (+ / -  zijn op de module aangegeven).\\
 +-  In dit geval moeten de twee jumpers worden geplaatst in de positie dichtst bij V5.\\
 +2) Voeding vanaf CAN-GC2, GCA50(0), GCA185, or GCA_PI02.\\
 +-  Gebruik de 10-Pin PSK connector J2 voor verbinding met CAN-GC2 etc.\\
 +-  J1 kan worden gebruikt om een volgend interface module aan te koppelen, zoals bijv. GCA173,​GCA93,​ GCA77, ​ etc.\\
 +-  Bij deze volgende module zij dan alleen poort 5 - 8 te gebruiken.\\ ​
 +-  Plaats jumpers in de positie dichtst bij Diode D1.\\
 +-  I.v.m de benodigde stroom, gebruik slechts één GCA202 per CAN-GC2 etc.\\
 +-  Meer is mogelijk, indien gewenst vraag {{peter.giling@rocrail.net| Peter}}.\\
 +\\ 
 +=====  Externe controle via schakelaar =====
 +Als geen externe controle gewenst is, dan is het eenvoudigst om de opto-coupler te verwijderen,​ en\\
 +pin 15 en 16 via schakelaar met elkaar te verbinden voor rechtsom draaien, en pin 14 en 15 voor linksom.\\
 +Bediening via CAN/LNet of RocNet kan gebeuren door poort 1 in te schakelen voor rechtsom, en poort 2 voor linksom.\\ ​
 +\\
 +
 +===== Rotoatie snelheid instellen =====
 +Gebruik P1 voor het instellen.\\
 +Rechtsom draaien >  sneller.\\
 +Linksom draaien > langzamer.\\
 +Het maximale toerental van plm 16 TPM is begrenst door de motor zelf.\\
 +Minimum snelheid is instelbaar tot plm 0,5 RPM.\\
 +Door wijziging in firmware zijn nog veel langzamere rotaties mogelijk.\\
 +\\
 +
 +===== Feed-back =====
 +Port 3 & 4 worden gebruikt voor terugmelding van de functies.\\
 +In feite meld poort3 de toestand van poort 1 terug(zoals gezien vanuit GCA202), en poort 4 de toestand van poort 2.\\
 +In eenvoudige set-up niet noodzakelijk,​ maar kan heel handig zijn in automatische toepassingen.\\
 +Een voorbeeld:
 +Je wilt -al of niet automatisch- een spoorbrug openen.\\
 +Je hebt dan terugmelding nodig of de motor zijn actie heeft uitgevoerd en gestopt is, \\
 +zodat trein weer mag/kan doorrijden.\\ ​
 +Als je nu een microschakelaar op de brug monteert, die in gesloten toestand wordt geactiveerd,​\\
 +dan zal de feed-back de stand van de poort 1 of 2 doorgeven.\\
 +Schakelaar wordt gewoon in serie met commando rechtsom of linksom aangesloten.\\
 +Rocrail kan daarop reageren, mits correct ingesteld.\\
 +\\
 +
 +
 +===== Een module voor veel uiteenlopende toepassingen =====
 +Deze pagina laat U zien hoe eenvoudig de toepassing een mooi langzaam draaiende stappenmotor kan zijn.\\
 +De firmware kan heel eenvoudig worden aangepast bijvoorbeeld om een vooraf bepaald vast aantal\\
 +stappen te maken.\\
 +Ook kunnen hierbij de feed-back signalen worden gebruikt om te melden of een bepaalde taak is uitgevoerd.\\
 +Je verzint het maar, veel is mogelijk.\\
 +
 +Als je een leuke toepassing hier wilt tonen, stuur het naar [[peter.giling@rocrail.net|Peter]],​\\
 +en ik zorg dat het op deze pagina wordt getoond..\\
 +\\
 +
 +===== Led functie =====
 +Als motor niet draait, zal de led normaal oplichten.\\
 +Bij draaiende motor zal de led gaan knipperen, alleen is dit bij de hogere snelheden zo snel dat het niet te zien is.\\
 +De led knippert bij die snelheid met ongeveer 130 Hz.\\
gca202-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)