User Tools

Site Tools


intellibox-basic-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
intellibox-basic-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
intellibox-basic-nl [2019/12/04 14:00] (current)
vt601 [IntelliBox Basic, II and USB-LocoNet Interface]
Line 1: Line 1:
-=====Uhlenbrock ​IntelliBox=====+=====IntelliBox ​Basic, II and USB-LocoNet Interface=====
  
 [[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​central stations|Central Stations]] -> **Uhlenbrock IntelliBox**  ​ [[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​central stations|Central Stations]] -> **Uhlenbrock IntelliBox**  ​
-  * [[intellibox-nl| IntelliBox ​Rs232]] | **IntelliBox USB**+  * [[intellibox-nl| IntelliBox ​(RS232)]] | **IntelliBox ​Basic, Intellibox II and USB-LocoNet Interface (ULNI)** | [[s88-ln-de|S88-LN]]
  
  
Line 12: Line 12:
 \\ \\
  
-^ II ^ USB-LocoNet 63120 Interface ^ Basic ^ IB-Com ^ +Intellibox ​II ^ USB-LocoNet 63120 Interface ^ Basic ^ IB-Com ^ 
-|{{http://​www.uhlenbrock.de/​newitems/​I96EF5D1-003.apd/​ib_ii_web.jpg?​200}}|{{:​loconet:​63120.jpg?​200}}|{{http://​www.uhlenbrock.de/​I96EF2CB-004.apd/​65060web.jpg?​200}}|{{http://​www.uhlenbrock.de/​germany/​newitems/​I96EF5D6-002.apd/​65070_web.jpg?200}}| \\  +|{{:ib:ibii.jpg?​200}}|{{:​loconet:​63120.jpg?​200}}|{{:​ib:ib.jpg?​200}}|{{:​ib:ibcom.jpg?200}}| \\  
 +| | Zie ook [[#​usb-loconet-interface_63_120|USB-LocoNet-Interface]] | | | \\ 
  
  
Line 19: Line 20:
  
 =====Opmerking===== =====Opmerking=====
-Het programmeren van de loc decoders is niet overeenkomstig de Loconet Personal Edition.\\+Het programmeren van de loc decoders is niet overeenkomstig de //Loconet Personal Edition//.\\
 Er bestaat geen gepubliceerde documentatie over het Uhlenbrock protocol.\\ Er bestaat geen gepubliceerde documentatie over het Uhlenbrock protocol.\\
 Als je loc-decoders wilt programmeren met Rocrail wordt deze productielijn niet aanbevolen.\\ Als je loc-decoders wilt programmeren met Rocrail wordt deze productielijn niet aanbevolen.\\
  
 ===== Setup ===== ===== Setup =====
-==== USB-Interface ==== +Rocrail ondersteunt de  __U__hlenbrock __L__oco__N__et __I__nterface (ULNI) met software handshake. ​\\ 
-:!: The LocoNet interface must be configured to **Direct mode** and **19200** baud:\\ +De meegeleverde drivers moeten ​worden ​geinstalleerd voordat de IB wordt verbonden met de computer. Daarna moet worden vastgesteld met welke com-poort de IB communiceert.\\
-^ LNCV 2 = 1 | 19200 Baudrate | +
-^ LNCV 4 = 1 | LocoNet Direct mode | +
-Andere settings ​worden ​door Rocrail niet ondersteund. Als voor een andere setup gekozen ​wordt zullen er communicatiefouten volgen! \\ +
- \\+
  
 +Om de met de rijregelaars van de IB bewerkte ​ snelheidsveranderingen in Rocview correct weer te geven, moet de optie **[[:​rocrailini-automode-nl#​Laat_regelaars_zonder_ID_toe|Laat regelaars zonder ID toe]]** in de Rocrail-Eigenschappen geactiviert zijn.\\
  
 +==== Voeg de ULNI toe ====
 +Vanuit het menu **Bestand -> Rocrail eigenschappen...** moet de volgende dialoog tab worden geselecteerd **[[:​rocrailini-controller-nl|Controller]]** . Indien de Intellibox de enige centrale is dienen eventuele andere centrales te worden verwijderd. Daarna kan vanaf het dropdown menu **NEW** de centrale **Loconet** worden gekozen door deze toe te voegen. De nieuwe centrale **Nieuw - Loconet** is nu actief en kunnen de **Eigenschappen** worden bewerkt. De dialoog voor de Loconet Interface wordt geopend:\\
 +\\
 +==== Tabblad Interface ====
 +{{:​ib:​locnet-interface-nl.png}}\\
 +
 +In de tab //​Interface//​ het kan Interface ID *NEW* worden gewijzigd in een geschikte naam, bijv. **IB**. De vooraf bepaalde computer poort wordt ingevuld in het veld **Toestel**,​ bijv. ''​com1''​.\\
 +De baudrate wordt gekozen afhankelijk van het gekozen apparaat (standaard 115200). Als "​Type"​ wordt **ULNI** ingevuld.\\
 +
 +===Toestel===
 +Onder Windows is het aantal vindbare com-poorten voor Rocrail beprekt tot com10.\\
 +Wanneer de Loconet Com-poort in de lijst ontbreekt, moet de werkelijk toegewezen com-poort worden beplaald via het Windosw Systeem menu en handmatig worden ingevuld in het veld bij "​toestel"​.\\
 +
 +==== Tabbblad Opties ====
 +{{:​ib:​loconet-options-nl.png}}\\
 +
 +Zet het type centrale **Intellibox** of **IB-com** voor functie-support boven de 8.\\
 +Op het tabblad //Opties// zijn geen aanpassingen mogelijk voor de Intellibox. deze zijn alleen voor Digitrax.\\
 +
 +> **Opmerking:​** \\ Voor de IB-Com, de IB-Basic en de IB II, moet de waarde "​ibcom"​ in de opties-dialoog worden gezet. Anders zal het programmeren van decoders in Rocrail niet werken (op het Programmeer spoor).\\
 +
 +==== Tabblad Details ====
 +{{:​ib:​loconet-details-nl.png}}\\
 +
 +===Schakeltijd===
 +De schakeltijd moet worden gezet op de maximale duur van de schakeltijd in het IB. (zie ook de beschrijving bij **Controleer wissel bevestiging**).\\
 +De algemene opmerkingen met betrekking tot de schakeltijd op de pagina van de IB-1 zijn eveneens van toepassing.\\
 +
 +===Slot Vrijgave Tijd===
 +Locomotieven die niet meer rijden worden na enige tijd niet meer in de verversingscyclus meegenomen. Na afloop van de herhalingscyclus worden zij uit het geheugen verwijderd. De waarde voor de //Slot Vrijgave Tijd// moet gelijk of iets kleiner worden gekozen dan de standaard Slot Vrijgave Tijd van de Intellibox. (Standaard is 2 minuten ofwel 120 seconden.) Met de optie //Slot Ping// worden de betreffende loks direct weer opgenomen in de herhalingscyclus.\\
 +
 +> **Opmerking:​** \\ Bij de waarde nul (0) wordt aangenomen dat de centrale geen vrijgave doorvoert. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Rocrail controleert NIET of de centrale een bekend slot heeft vrijgegeven. Heel korte vrijgave tijden veroorzaken onnodig dataverkeer voor het controleren van de slots.\\
 +Met Rocrail gereden loks en weer geparkeerde loks blijven met de optie //Slot Ping// in de herhalingscyclus. Wanneer een lok wordt opgeroepen via de Intellibox, dan verschijnt ​
 +de melding "Lok reeds in gebruik"​.\\
 +
 +===Query Adres===
 +Het standaard adres voor het opvragen van melder statussen is **1017**.\\
 +Voor Uhlenbrock terugmeldmodules moet deze waarde op **1016** gezet zijn.
 +
 +===S88===
 +Hier wordt het aantal aangesloten S88-modules aangegeven.
 +
 +===Wacht op slot data===
 +Deze waarde moet verhoogd worden (tot max. 128) wanneer de volgende melding verschijnt:
 +<​code>​
 +Could not get slot for loco addr=xx
 +</​code>​
 +Standaard leest Rocrail maximaal 16 datapakketten voordat gestopt wordt met wachten op een vrij slot.\\ ​
 +
 +===Echo timeout===
 +De standaard wachtijd voor de timeout is 100 x 10ms voor het echo commando.\\
 +Soms kan dit te kort blijken en kan dan tot maximaal 1000 x 10 ms worden verhoogd.\\
 +
 +===Slot Ping===
 +Indien deze optie geactiveerd is, wordt het verwijderen van de lok uit de herhalingscyclus verhinderd, zolang de lok uiterlijk na afloop van de //Slot vrijgave tijd// weer word opgeroepen.\\
 +
 +===Reset Lissy/​RFID===
 +
 +===Meld loc afwezig===
 +
 +===Controleer wissel bevestiging===
 +Deze optie kan geactiveerd worden om te voorkomen als wisselopdrachten aan de IB worden gestuurd, terwijl deze nog een eerder wisselopdracht uitvoert.\\
 +> **Opmerking:​** Wanneer deze **Controleer wissel bevestiging** actief is, moet **Schakeltijd** (zie hierboven) __exact gelijk worden gezet__ aan de maximale wisselschakeltijd van de IB! Bovendien moeten de minimale én de maximale schakeltijden op de IB dezelfde zijn. dus bijv. 200 of 250 ms.\\
 +
 +===Pogingen/​Pauze===
 +Aantal pogingen om een wissel te stellen en een positieve bevestiging te verkrijgen tussen de herhalingen.\\
 +Het wordt aangeraden om de pauzetimer op hogere waarden (max. 250ms).\\ ​
 +
 +===Slot server===
 +De optie __**Slot Server** moet zijn uitgeschakeld!__. Deze conflicteerd met de IB en daardoor zal de Rocrail server crashen.\\
 +
 +
 +===== Adressering en Timing =====
 +See __**[[:​intellibox-en#​addressing_and_timing|Addressing and Timing(EN)]]**__ on how to address accessory decoders and how to set up switch and route switch times etc. \\
 +Zie __**[[:​intellibox-nl#​addressing_and_timing|Adressering en Timing(NL)]]**__ hoe de accesoire-decoders te adresseren en hoe de wissel en rijweg schakeltijden in de stellen.
 + \\
 +===== Toestel naamgeving (Device name) =====
 +==== Windows ====
 +Dit is beschreven in de het handboek dat bij het apparaat moet zijn gevoegd: **COMx**.\\
 +
 +Het handboek is de vinden op [[https://​uhlenbrock.de/​de_DE/​service/​download/​handbook/​INDEX.HTM|Anleitung (DE)]] voor de duitstalige versie en op [[https://​uhlenbrock.de/​de_DE/​service/​download/​handbook/​en/​INDEX.HTM|Handbook (EN)]] voor de engelstalige versie.\\
 +De Nederlandse versie voor de IB-Basic is[[https://​www.hobbytime.nl/​Customers/​306/​Downloads/​Webshop/​Downloadmodule/​Intellibox%20basic%20handleiding%20NL2.pdf|hier]] te downloaden.
  
-==== Linux Debian 5 ==== +==== Linux ==== 
-Debian 5 herkent de USB LocoNet Interface ​als /​dev/​ttyUSBx device:\\+Debian 5 herkent de USB-Loconet interfade met adresseert dit als een **/​dev/​ttyUSBx** device:\\
 <​code>​ <​code>​
 usb 1-1: New USB device found, idVendor=10c4,​ idProduct=ea60 usb 1-1: New USB device found, idVendor=10c4,​ idProduct=ea60
Line 48: Line 128:
 cp2101: Silicon Labs CP2101/​CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07 cp2101: Silicon Labs CP2101/​CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07
 </​code>​ </​code>​
-===== Rocrail.ini ===== 
-Let op !:De baudrate staat standaard op **115200** hardware handshaking wordt niet ondersteund,​ Rocrail ondersteunt alleen 19200 Baud.\\ ​ 
-Een werkende setup voor  rocrail.ini ziet er zo uit:\\ 
-<code xml> 
-  <digint iid="​ln-1"​ lib="​loconet"​ device="/​dev/​ttyUSB1"​ bps="​19200"​ flow="​none"​ sublib="​serial"/>​ 
-</​code>​ 
-\\ 
-^ :!: Zet niet de  **[[ln-rocrail-cs-en|slotserver]]** aan, dit conflicteert met de IB en zorgt voor een   ​Rocrail server crash. ^ \\ 
-\\ 
  
-=====Mac OS X===== +====Mac OS X==== 
-Voor Mac OS X moet voor deze interface ​een extra driver ​geinstalleerd ​worden : +Voor de **Mac OS X** moet een extra driver worden ​geïnstaleerd voor deze interface. Die kan worden gedownload vanaf:\\ 
 +[[https://​www.silabs.com/​products/​mcu/​Pages/​USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx]]
  
-https://​www.silabs.com/​products/​mcu/​Pages/​USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx \\ +Na de herstart van de Mac wordt de Uhlenbrock interface als volgt herkend:\\
-Na het rebooten ​wordt de Uhlenbrock interface ​herkent ​als: +
 <​code>​ <​code>​
-Macintosh:~ rob$ ls -l /dev/tty* +ls -l /dev/tty*
-...+
 crw-rw-rw- ​ 1 root  wheel    9,   ​2 ​ 8 Aug 20:57 /​dev/​tty.SLAB_USBtoUART crw-rw-rw- ​ 1 root  wheel    9,   ​2 ​ 8 Aug 20:57 /​dev/​tty.SLAB_USBtoUART
-... 
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Onbekende ​LocoNet ​berichten  ​==== + 
-De volgende berichtcodes ​zijn in de   ​LocoNet Personal Edition 1.0 niet gedocumenteerd \\+===== USB-LocoNet-Interface 63 120 ===== 
 +Wanneer deze adapter wordt gebruikt samen met een oudere versie van de Intellibox of Twincenter (apparaten zonder USB-poort) kan het nodig zijn de adapter eenmalig op te roepen ​in het menu van de centrale.\\ 
 + 
 +**Basic Settings** -> **LocoNet Prog.** -> **Art.-Nr.: <​63120>​** -> **Modul adr: <1>** -> **LNCV: 0= 1** en bevestig deze waarden. \\ 
 +Waarden tussen de rechte haakjes <​waarde>​ moeten worden ingevuld als aangegeven. 
 + 
 +===== Bekende issues ===== 
 +==== Stand van de rijregelaar wordt genegeerd ==== 
 +Om ook de weergaven van de actuele regelaar op de IB weer te geven, moet de instelling in Rocview **[[:​rocrailini-automode-nl#​Laat_regelaars_zonder_ID_toe|Laat regelaars zonder ID toe]]** actief zijn. 
 + \\ 
 +==== Onbekende LocoNet Meldingen ==== 
 +Onbekende meldingen in Loconet zoals gepubliceerd in de LocoNet Personal Edition 1.0 zu=ijn de volgende:​\\ 
 +Unexpected in LocoNet communication as is published in the LocoNet Personal Edition 1.0 are following:\\
 <​code>​ <​code>​
 undocumented message: start=0xF8 undocumented message: start=0xF8
Line 77: Line 158:
 undocumented message: start=0xF6 undocumented message: start=0xF6
 undocumented message: start=0xF2 undocumented message: start=0xF2
 +undocumented message: start=0x93
 </​code>​ </​code>​
-0xF* OPCodes zijn niet gedocumenteerd.\\+0xF* OPCodes zijn niet gefiniëerd.\\ 
 +0x9* OPCodes zijn niet gefiniëerd;​ Deze zijn relateerd aan het S88-LocoNet interface.\\
  
-Vanaf  Rocrail revision 1342 worden deze fouten afgevangen.\\ +> **Opmerking:​** ​Vanaf Rocrail revision 1342 worden deze fouten afgevangen.
- +
  
- \\+==== Verversing van DCC/MM pakketten==== 
 +De **IB-Com** ververst geen loc-commandos op het spoor bij __gemengd gebruik van DCC en Motorola__ type decoders.\\ 
 +Dit leidt tot het stoppen van een lok na het verliezen van contact. Een en ander is afhankelijk van het decodertype en fabrikaat. Ook zal de lok niet opnieuw starten na een //Slot Ping// afgegeven door Rocrail.\\ 
 +Dit probleem kan alleen worden opgelost door de fabrikant Uhlenbrock. Een aantal niet gedocumenteerde commando'​s lijken dit gedrag op te kunnen lossen.\\
  
-:!: De **IB-Com** ververst niet de loc commando'​s op de baan als DCC en Motorola type decoders worden toegepast! Dit impliceert dat een loc die een slecht contact heeft gemaakt stil blijft staan en pas weer na lange tijd gaat rijden nadat een slot ping van Rocrail komt.\\ +===== Reset van de Intellibox ===== 
-Zonder uitkomst van de firma Uhlenbrock is dit probleem niet op te lossen.+|//Deze stap is alleen nodig wanneer ​de IB opnieuw is geprogrammeerd.//|\\
  
 +Bij het LocoNet type **[[:​loconet-cs-nl|ULNI]]** moeten de volgende fabrieksinstellingen worden gebruikt:\\
 +
 +^ LNCV 2 = 4  | 115200 Baudrate |  ​
 +^ LNCV 4 = 0  | LocoNet Direct Mode **OFF** |
 +{{:​ib:​uso-menu.jpg?​400}}{{:​ib:​uso-dlg.jpg?​400}}\\
  \\  \\
 +:!: LocoNet direct mode __has to be switched off__! \\
 +Since the software handshake itself requires part of the bandwidth available the highest possible baud rate (115200) should be used in order not to slow down communication speed.\\
 +
 +===== Rocrail.ini =====
 +Let op !:De baudrate staat standaard op **115200** hardware handshaking wordt niet ondersteund,​ Rocrail ondersteunt alleen 19200 Baud.\\ ​
 +Een werkende setup voor  rocrail.ini ziet er zo uit:\\
 +<code xml>
 +  <digint iid="​ln-1"​ lib="​loconet"​ device="/​dev/​ttyUSB1"​ bps="​19200"​ flow="​none"​ sublib="​serial"/>​
 +</​code>​
 +===== Speciale Optie =====
 +==== IB Basic SO14 ====
 +De maximum schakeltijd:​ Standaard is 5 sec. Bij gebruik van een ** OpenDCC signaldecoder ** and Loconet, zet dan de waarde op nul (0) om een voldoende snelle reactie te krijgen voor de seinpatronen.\\
 + 
 +===== USB-Interface =====
 +:!: The LocoNet interface must be configured to **Direct mode** and **19200** baud:\\
 +^ LNCV 2 = 1 | 19200 Baudrate |
 +^ LNCV 4 = 1 | LocoNet Direct mode |
 +Andere settings worden door Rocrail niet ondersteund. Als voor een andere setup gekozen wordt zullen er communicatiefouten volgen. ! \\
 + \\
 +
 +
 +
 +
 +
 +^ :!: Zet niet de  **[[ln-rocrail-cs-en|slotserver]]** aan, dit conflicteert met de IB en zorgt voor een   ​Rocrail server crash. ^ \\
 +\\
 +
 +
 +
  
intellibox-basic-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1