User Tools

Site Tools


intellibox-basic-nl

IntelliBox Basic, II and USB-LocoNet Interface

InhoudCentral StationsUhlenbrock IntelliBoxProducten

De IntelliBox Basic, II , Ib-Com en USB-LocoNet Interface ondersteunen het LocoNet protocol over USB.

Intellibox II USB-LocoNet 63120 Interface Basic IB-Com
ibii.jpgib.jpgibcom.jpg
Zie ook USB-LocoNet-Interface


Opmerking

Het programmeren van de loc decoders is niet overeenkomstig de Loconet Personal Edition.
Er bestaat geen gepubliceerde documentatie over het Uhlenbrock protocol.
Als je loc-decoders wilt programmeren met Rocrail wordt deze productielijn niet aanbevolen.

Setup

Rocrail ondersteunt de Uhlenbrock LocoNet Interface (ULNI) met software handshake.
De meegeleverde drivers moeten worden geinstalleerd voordat de IB wordt verbonden met de computer. Daarna moet worden vastgesteld met welke com-poort de IB communiceert.

Om de met de rijregelaars van de IB bewerkte snelheidsveranderingen in Rocview correct weer te geven, moet de optie Laat regelaars zonder ID toe in de Rocrail-Eigenschappen geactiviert zijn.

Voeg de ULNI toe

Vanuit het menu Bestand → Rocrail eigenschappen… moet de volgende dialoog tab worden geselecteerd Controller . Indien de Intellibox de enige centrale is dienen eventuele andere centrales te worden verwijderd. Daarna kan vanaf het dropdown menu NEW de centrale Loconet worden gekozen door deze toe te voegen. De nieuwe centrale Nieuw - Loconet is nu actief en kunnen de Eigenschappen worden bewerkt. De dialoog voor de Loconet Interface wordt geopend:

Tabblad Interface


In de tab Interface het kan Interface ID *NEW* worden gewijzigd in een geschikte naam, bijv. IB. De vooraf bepaalde computer poort wordt ingevuld in het veld Toestel, bijv. com1.
De baudrate wordt gekozen afhankelijk van het gekozen apparaat (standaard 115200). Als "Type" wordt ULNI ingevuld.

Toestel

Onder Windows is het aantal vindbare com-poorten voor Rocrail beprekt tot com10.
Wanneer de Loconet Com-poort in de lijst ontbreekt, moet de werkelijk toegewezen com-poort worden beplaald via het Windosw Systeem menu en handmatig worden ingevuld in het veld bij "toestel".

Tabbblad Opties


Zet het type centrale Intellibox of IB-com voor functie-support boven de 8.
Op het tabblad Opties zijn geen aanpassingen mogelijk voor de Intellibox. deze zijn alleen voor Digitrax.

Opmerking:
Voor de IB-Com, de IB-Basic en de IB II, moet de waarde "ibcom" in de opties-dialoog worden gezet. Anders zal het programmeren van decoders in Rocrail niet werken (op het Programmeer spoor).

Tabblad Details


Schakeltijd

De schakeltijd moet worden gezet op de maximale duur van de schakeltijd in het IB. (zie ook de beschrijving bij Controleer wissel bevestiging).
De algemene opmerkingen met betrekking tot de schakeltijd op de pagina van de IB-1 zijn eveneens van toepassing.

Slot Vrijgave Tijd

Locomotieven die niet meer rijden worden na enige tijd niet meer in de verversingscyclus meegenomen. Na afloop van de herhalingscyclus worden zij uit het geheugen verwijderd. De waarde voor de Slot Vrijgave Tijd moet gelijk of iets kleiner worden gekozen dan de standaard Slot Vrijgave Tijd van de Intellibox. (Standaard is 2 minuten ofwel 120 seconden.) Met de optie Slot Ping worden de betreffende loks direct weer opgenomen in de herhalingscyclus.

Opmerking:
Bij de waarde nul (0) wordt aangenomen dat de centrale geen vrijgave doorvoert. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Rocrail controleert NIET of de centrale een bekend slot heeft vrijgegeven. Heel korte vrijgave tijden veroorzaken onnodig dataverkeer voor het controleren van de slots.

Met Rocrail gereden loks en weer geparkeerde loks blijven met de optie Slot Ping in de herhalingscyclus. Wanneer een lok wordt opgeroepen via de Intellibox, dan verschijnt de melding "Lok reeds in gebruik".

Query Adres

Het standaard adres voor het opvragen van melder statussen is 1017.
Voor Uhlenbrock terugmeldmodules moet deze waarde op 1016 gezet zijn.

S88

Hier wordt het aantal aangesloten S88-modules aangegeven.

Wacht op slot data

Deze waarde moet verhoogd worden (tot max. 128) wanneer de volgende melding verschijnt:

Could not get slot for loco addr=xx

Standaard leest Rocrail maximaal 16 datapakketten voordat gestopt wordt met wachten op een vrij slot.

Echo timeout

De standaard wachtijd voor de timeout is 100 x 10ms voor het echo commando.
Soms kan dit te kort blijken en kan dan tot maximaal 1000 x 10 ms worden verhoogd.

Slot Ping

Indien deze optie geactiveerd is, wordt het verwijderen van de lok uit de herhalingscyclus verhinderd, zolang de lok uiterlijk na afloop van de Slot vrijgave tijd weer word opgeroepen.

Reset Lissy/RFID

Meld loc afwezig

Controleer wissel bevestiging

Deze optie kan geactiveerd worden om te voorkomen als wisselopdrachten aan de IB worden gestuurd, terwijl deze nog een eerder wisselopdracht uitvoert.

Opmerking: Wanneer deze Controleer wissel bevestiging actief is, moet Schakeltijd (zie hierboven) exact gelijk worden gezet aan de maximale wisselschakeltijd van de IB! Bovendien moeten de minimale én de maximale schakeltijden op de IB dezelfde zijn. dus bijv. 200 of 250 ms.

Pogingen/Pauze

Aantal pogingen om een wissel te stellen en een positieve bevestiging te verkrijgen tussen de herhalingen.
Het wordt aangeraden om de pauzetimer op hogere waarden (max. 250ms).

Slot server

De optie Slot Server moet zijn uitgeschakeld!. Deze conflicteerd met de IB en daardoor zal de Rocrail server crashen.

Adressering en Timing

See Addressing and Timing(EN) on how to address accessory decoders and how to set up switch and route switch times etc.
Zie Adressering en Timing(NL) hoe de accesoire-decoders te adresseren en hoe de wissel en rijweg schakeltijden in de stellen.

Toestel naamgeving (Device name)

Windows

Dit is beschreven in de het handboek dat bij het apparaat moet zijn gevoegd: COMx.

Het handboek is de vinden op Anleitung (DE) voor de duitstalige versie en op Handbook (EN) voor de engelstalige versie.
De Nederlandse versie voor de IB-Basic ishier te downloaden.

Linux

Debian 5 herkent de USB-Loconet interfade met adresseert dit als een /dev/ttyUSBx device:

usb 1-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
usb 1-1: Manufacturer: Silicon Labs
usb 1-1: SerialNumber: 0001
usbserial: USB Serial support registered for cp2101
cp2101 1-1:1.0: cp2101 converter detected
usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-1: cp2101 converter now attached to ttyUSB1
usbcore: registered new interface driver cp2101
cp2101: Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07

Mac OS X

Voor de Mac OS X moet een extra driver worden geïnstaleerd voor deze interface. Die kan worden gedownload vanaf:
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

Na de herstart van de Mac wordt de Uhlenbrock interface als volgt herkend:

ls -l /dev/tty*
crw-rw-rw-  1 root  wheel    9,   2  8 Aug 20:57 /dev/tty.SLAB_USBtoUART

USB-LocoNet-Interface 63 120

Wanneer deze adapter wordt gebruikt samen met een oudere versie van de Intellibox of Twincenter (apparaten zonder USB-poort) kan het nodig zijn de adapter eenmalig op te roepen in het menu van de centrale.

Basic SettingsLocoNet Prog.Art.-Nr.: <63120>Modul adr: <1>LNCV: 0= 1 en bevestig deze waarden.
Waarden tussen de rechte haakjes <waarde> moeten worden ingevuld als aangegeven.

Bekende issues

Stand van de rijregelaar wordt genegeerd

Om ook de weergaven van de actuele regelaar op de IB weer te geven, moet de instelling in Rocview Laat regelaars zonder ID toe actief zijn.

Onbekende LocoNet Meldingen

Onbekende meldingen in Loconet zoals gepubliceerd in de LocoNet Personal Edition 1.0 zu=ijn de volgende:
Unexpected in LocoNet communication as is published in the LocoNet Personal Edition 1.0 are following:

undocumented message: start=0xF8
undocumented message: start=0xFC
undocumented message: start=0xF6
undocumented message: start=0xF2
undocumented message: start=0x93

0xF* OPCodes zijn niet gefiniëerd.
0x9* OPCodes zijn niet gefiniëerd; Deze zijn relateerd aan het S88-LocoNet interface.

Opmerking: Vanaf Rocrail revision 1342 worden deze fouten afgevangen.

Verversing van DCC/MM pakketten

De IB-Com ververst geen loc-commandos op het spoor bij gemengd gebruik van DCC en Motorola type decoders.
Dit leidt tot het stoppen van een lok na het verliezen van contact. Een en ander is afhankelijk van het decodertype en fabrikaat. Ook zal de lok niet opnieuw starten na een Slot Ping afgegeven door Rocrail.
Dit probleem kan alleen worden opgelost door de fabrikant Uhlenbrock. Een aantal niet gedocumenteerde commando's lijken dit gedrag op te kunnen lossen.

Reset van de Intellibox

Deze stap is alleen nodig wanneer de IB opnieuw is geprogrammeerd.

Bij het LocoNet type ULNI moeten de volgende fabrieksinstellingen worden gebruikt:

LNCV 2 = 4 115200 Baudrate
LNCV 4 = 0 LocoNet Direct Mode OFF

uso-menu.jpguso-dlg.jpg

:!: LocoNet direct mode has to be switched off!
Since the software handshake itself requires part of the bandwidth available the highest possible baud rate (115200) should be used in order not to slow down communication speed.

Rocrail.ini

Let op !:De baudrate staat standaard op 115200 hardware handshaking wordt niet ondersteund, Rocrail ondersteunt alleen 19200 Baud.
Een werkende setup voor rocrail.ini ziet er zo uit:

  <digint iid="ln-1" lib="loconet" device="/dev/ttyUSB1" bps="19200" flow="none" sublib="serial"/>

Speciale Optie

IB Basic SO14

De maximum schakeltijd: Standaard is 5 sec. Bij gebruik van een OpenDCC signaldecoder and Loconet, zet dan de waarde op nul (0) om een voldoende snelle reactie te krijgen voor de seinpatronen.

USB-Interface

:!: The LocoNet interface must be configured to Direct mode and 19200 baud:

LNCV 2 = 1 19200 Baudrate
LNCV 4 = 1 LocoNet Direct mode

Andere settings worden door Rocrail niet ondersteund. Als voor een andere setup gekozen wordt zullen er communicatiefouten volgen. !

:!: Zet niet de slotserver aan, dit conflicteert met de IB en zorgt voor een Rocrail server crash.


intellibox-basic-nl.txt · Last modified: 2019/12/04 14:00 by vt601