User Tools

Site Tools


intellibox-basic-nl

Uhlenbrock IntelliBox

InhoudCentral StationsUhlenbrock IntelliBoxProducten

De IntelliBox Basic, II , Ib-Com en USB-LocoNet Interface ondersteunen het LocoNet protocol over USB.

II USB-LocoNet 63120 Interface Basic IB-Com
www.uhlenbrock.de_newitems_i96ef5d1-003.apd_ib_ii_web.jpgwww.uhlenbrock.de_i96ef2cb-004.apd_65060web.jpgwww.uhlenbrock.de_germany_newitems_i96ef5d6-002.apd_65070_web.jpg


Opmerking

Het programmeren van de loc decoders is niet overeenkomstig de Loconet Personal Edition.
Er bestaat geen gepubliceerde documentatie over het Uhlenbrock protocol.
Als je loc-decoders wilt programmeren met Rocrail wordt deze productielijn niet aanbevolen.

Setup

USB-Interface

:!: The LocoNet interface must be configured to Direct mode and 19200 baud:

LNCV 2 = 1 19200 Baudrate
LNCV 4 = 1 LocoNet Direct mode

Andere settings worden door Rocrail niet ondersteund. Als voor een andere setup gekozen wordt zullen er communicatiefouten volgen. !

Linux Debian 5

Debian 5 herkent de USB LocoNet Interface als /dev/ttyUSBx device:

usb 1-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
usb 1-1: Manufacturer: Silicon Labs
usb 1-1: SerialNumber: 0001
usbserial: USB Serial support registered for cp2101
cp2101 1-1:1.0: cp2101 converter detected
usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-1: cp2101 converter now attached to ttyUSB1
usbcore: registered new interface driver cp2101
cp2101: Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07

Rocrail.ini

Let op !:De baudrate staat standaard op 115200 hardware handshaking wordt niet ondersteund, Rocrail ondersteunt alleen 19200 Baud.
Een werkende setup voor rocrail.ini ziet er zo uit:

  <digint iid="ln-1" lib="loconet" device="/dev/ttyUSB1" bps="19200" flow="none" sublib="serial"/>


:!: Zet niet de slotserver aan, dit conflicteert met de IB en zorgt voor een Rocrail server crash.


Mac OS X

Voor Mac OS X moet voor deze interface een extra driver geinstalleerd worden :

https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
Na het rebooten wordt de Uhlenbrock interface herkent als:

Macintosh:~ rob$ ls -l /dev/tty*
...
crw-rw-rw-  1 root  wheel    9,   2  8 Aug 20:57 /dev/tty.SLAB_USBtoUART
...

Onbekende LocoNet berichten

De volgende berichtcodes zijn in de LocoNet Personal Edition 1.0 niet gedocumenteerd:

undocumented message: start=0xF8
undocumented message: start=0xFC
undocumented message: start=0xF6
undocumented message: start=0xF2

0xF* OPCodes zijn niet gedocumenteerd.

Vanaf Rocrail revision 1342 worden deze fouten afgevangen.


:!: De IB-Com ververst niet de loc commando's op de baan als DCC en Motorola type decoders worden toegepast! Dit impliceert dat een loc die een slecht contact heeft gemaakt stil blijft staan en pas weer na lange tijd gaat rijden nadat een slot ping van Rocrail komt.
Zonder uitkomst van de firma Uhlenbrock is dit probleem niet op te lossen.


intellibox-basic-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)