User Tools

Site Tools


intellibox-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
intellibox-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
intellibox-nl [2019/12/18 14:59] (current)
vt601 [Spontaneous Resets]
Line 7: Line 7:
  
    
-  +**Setup voor de Intellibox-I '​Classic'​, 65000, andere Intelliboxen met RS232 interface** ​
-//Setup voor de Intellibox-I '​Classic'​// +
  
 {{:​ib:​ib.jpg}} {{:​ib:​ib.jpg}}
 \\ \\
 =====Algemeen===== =====Algemeen=====
-De Intellibox-I ​ kan zowel gebruikt worden met het Marklin p50, het p50x en het LocoNet protocol.\\ +De Intellibox-I ​ kan zowel gebruikt worden met het Marklin p50, het p50x en het LocoNet protocol ​//via// de RS232-poort of met het LocoNet protocol //via// de LocoNet connector met een aparte LocoNet adapter.\\ 
-Het p50 protocol wordt niet aangeradenvanwege ​zijn beperkte instructie set.\\+Het p50 protocol wordt niet aangeraden vanwege ​zijn beperkte instructie set.\\  
 + 
 +  
 +=====Setup Algemeen===== 
 +Standaard wordt de Intellibox (IB) met een RS232-kabel verbonden met de PC. Wanneer de computer geen RS232-poort meer heeft kan gebruik worden gemaakt van een adapter. Zie ook het hoofdstuk [[#​cable_assembly|RS232-kabel maken]] aan het eind van deze pagina.\\ 
 + 
 +> **TIP:** Als alternatief kan de computer via een Loconet-adapter worden verbonden. Deze verbindingen hebben een aantal voordelen ten opzichte van de RS232-verbinding. Zie ook [[#​spontane_resets|Spontane Resets]] voor dit fenomeen. 
 + 
 +Om ook de veranderingen van de loksnelheid door de IB-regelaar correct te laten zien, moet in Rocview de optie **[[:​rocrailini-automode-nl#​Laat_regelaars_zonder_ID_toe|Laat regelaars zonder ID toe]]** zijn geactiveerd.\\ 
 + 
 +Na het voltooien van de set-up moet nog aandacht worden gegeven aan de paragrafen [[#​fine_tuning|Fine Tuning]] en [[#​schakeltijden|Schakeltijden]].\\
  
-=====Setup RS232 interface===== 
-In de setup mode, ga naar "​Interface"​ en kies 
-  * Baudrate : 19200 
  
 =====Setup voor het p50x protocol===== =====Setup voor het p50x protocol=====
-In de setup mode ga naar "​Interface"​ en kies: +====Instellen van de Intellbox==== 
-  * 6050&IB (Alleen IB werkt niet)+=== Interface === 
 +In de basis setup modus "​Interface"​ en kies: 
 +  * Baudrate: 19200
  
 +=== Protocol ===
 +In de basis setup modus ga naar "​Interface"​ en kies:
 +  * Syntax: 6050 & IB 
 +:!: **"​Alleen IB" werkt NIET!**\\
  
 +Loop deze pagina goed door als je CS het p50x protocol ondersteunt:​ [[controllers-en|Controllers (EN)]]
 +
 +==== Instellen van Rocrail ====
 +Vanuit het menu **Bestand -> Rocrail eigenschappen...** wordt in de tab "​Centrale"​ het p50x protocol gekozen. Wanner de Intellibox de enige gebruikte centrale is, kunnen alle andere centrales in de lijst beter worden verwijderd.\\
 +Daarna wordt in het dropdown menu "​NEW"​ de **p50x**-centrale gekozen. Met de knop **toevoegen** komt deze in de lijst bovenin te staan.
 +Vervolgens kan de centrale ''​NEW-p50x''​ worden bewerkt in de tab **Eigenschappen**. Er opent een dialoog-menu //​Intellibox (Extended P50)//:
 +
 +{{:​ib:​p50x-ib-nl.png}}
 +
 +===IID===
 +Het **Interface ID** "​NEW"​ wordt overschreven met een passende naam,bijv. ''​IB''​ in het voorbeeld. De gebruikte computer interface wordt ingevoerd bij **poort**. In dit voorbeeld dus "​com1|"​.\\
 +
 +===Baudrate===
 +De IB ondersteund verschillende baudrates van 2400, 4800, 9600, 19200 en (bij gebruik van de special options) 38400. De waarde 19200 wordt het meest gebruikt en wordt daarmee aanbevolen.\\
 +
 +===Timeout===
 +De hier ingevulde waarde wordt gebruikt als "time out"​waarde voor de seriele communicatie,​ zoals het wachten op de CTS lijn.\\
 +
 +===Handshake===
 +Bij **Hardware Flow** moet **CTS** zijn ingevuld.\\
  
-Loop deze pagina goed door als je CS het p50x protocol ondersteunt:​[[controllers-nl|Controllers]] 
-\\ 
 ====Melders==== ====Melders====
-Vermeld hier het aantal 8 poort melder modules. +Het **Aantal** van de verbonden melders moet in dit veld worden aangegeven. De waarde is het aantal ​aangesloten ​8-poorts meldermodulesBij gebruik van een 16-poorts ​melder ​moet de waarde ​met 2 worden ​vermenigvuldigd.\\ 
-Als je 16 poorts ​modules gebruikt ​moet dit getal met 2 vermenigvuldigd ​worden. +Hiermee wordt ook het correcte aantal melders opgevraagd bij de "Start van de Dag"​. 
-Voor betere ​prestaties geen vinkje zetten ​bij poll.  + 
-De poll optie leest de melders ​uit volgens het p50 protocol en dat is voor de IB niet nodigdeze werkt met zgnevents.  +===Opvragen=== 
-  +De **Opvragen** checkbox moet voor een betere ​prestatie beter **leeg** blijven. Deze wordt gebruikt ​bij de Tams Easy Control.\\ 
- \\ +De Opvragen-optie leest de melders ​op de methode van de p50 (zoals bij de Märklin 6050/6051). Dit is voor de Intellibox ​niet nodig omdat deze daar zelf in voorziet.\\ 
-  + 
-{{:​ib:​p50x-ib-en.png}} +====Opties==== 
-\\+===Overschrijf handregelaar=== 
 +Vink deze optie aan zodat een lok die niet door de PC wordt bestuurd, toch een XLok commando uitvoert.\\
  
 =====Setup voor LocoNet===== =====Setup voor LocoNet=====
 +> **Opmerking:​** \\ Dit gedeelte heeft __uitsluitend__ betrekking op de Loconet verbinding //via// de RS232-connector! \\ Zie ook [[#​spontane_resets|Spontane Resets]] voor de set up met behulp van de Loconet verbinding!\\
 +
 +De IB kan worden gebruikt met Loconet via de RS232 seriele poort. De IB gedraagt zich dan als **[[:​locobuffer-nl|LocoBuffer]]**.
 +
 +> **Opmerking:​** \\ LocoNet datapakketten kunnen verloren raken door de korte buffertijd tussen LocoNet en de RS232 interface.\\ Een aparte LocoNet adapter kan dit voorkomen. Zie ook [[#​spontane_resets|Spontane Resets]] voor details.
 +
 +===Instellen Intellibox===
  
   - Upgrade de software in de IB naar tenminste versie ​  ​1.500:​ {{http://​wikihost.org/​wikis/​rocrail/​images/​link.png}} [[http://​www.uhlenbrock.de/​|http://​www.uhlenbrock.de]]   - Upgrade de software in de IB naar tenminste versie ​  ​1.500:​ {{http://​wikihost.org/​wikis/​rocrail/​images/​link.png}} [[http://​www.uhlenbrock.de/​|http://​www.uhlenbrock.de]]
Line 52: Line 89:
     * Basic settings -> special option -> SO 6 -> 0     * Basic settings -> special option -> SO 6 -> 0
  
 +====Instellen Rocrail====
 +Vanuit het menu **Bestand -> Rocrail eigenschappen...** wordt in de tab "​Centrale"​ het **Loconet** protocol gekozen. Wanner de Intellibox de enige gebruikte centrale is, kunnen alle andere centrales in de lijst beter worden verwijderd.\\
 +Daarna wordt in het dropdown menu "​NEW"​ de **Loconet**-centrale gekozen. Met de knop **toevoegen** komt deze in de lijst bovenin te staan.
 +Vervolgens kan de centrale ''​IB''​ worden bewerkt in de tab **Eigenschappen**. Er opent een dialoog-menu //Loconet Interface//:​
  
- +{{:​ib:​rs232-loconet-nl.png}}{{:​ib:​loconet-details-nl.png}}\\
-{{:​ib:​rs232-loconet-en.png}}\\+
  \\  \\
- +===Interface=== 
 +Het **Interface ID** "​NEW"​ wordt overschreven met een passende naam,bijv. ''​IB''​ in het voorbeeld. De gebruikte computer interface wordt ingevoerd bij **poort**. In dit voorbeeld dus "​com1"​.\\
  
-^ :!:  __Activeer niet  __ de **[[ln-rocrail-cs-nl|slotserver]]**dit geeft conflicten met de IB en zorgt voor een Rocrail crash ​^ ​\\+===Baudrate=== 
 +De IB ondersteund verschillende baudrates van 24004800, 9600, 19200 en (bij gebruik van de special options) 38400. De waarde 19200 wordt het meest gebruikt ​en wordt daarmee aanbevolen.\\
  
 +===Type===
 +All **Type** moet **Locobuffer** worden gekozen.
  
- \\+Bij **CTS Flow** moet zijn aangevinkt.\\
  
- +====Options==== 
 +In de tab //Options// hoeven geen aanpassingen te worden gedaan voor de Intellibox.\\
  
-===== Kabel ===== +====Details==== 
-{{cables:ib-pc-cable-nl.png}}\\+In de tab //Details// is de enige relevante optie de **Slot Vrijgave Tijd**Locomotieven die niet in gebruik zijn als de tijd als gedefiniëerd in de Intellibox is verstreken. De optie **Slot Vrijgave Tijd** kan worden gebruik om dit te voorkomen. De waarde die ingevoerd wordt bij **Slot Vrijgave Tijd** mag ten hoogste gelijk zijn aan, maar bij voorkeur iets lager dan de tijds ingesteld op de Intellibox.\\
  
 +:!: Met een waarde gelijk aan 0 (nul), wordt de centrale zodanig ingesteld dat de **Slot Vrijgave** niet optreedt. Dit kan leiden tot onverwachte situaties. Rocrail controleert niet of deze waarde op de Centrale is ingesteld.\\
 +Heel lage waarden voor de **Slot Vrijgave Tijd** veroorzaakt onnodige dataverkeer om deze intervallen te controleren.\\
  
 +> **Opmerking:​** Locs die niet worden bestuurd door Rocrail en vervolgens niet langer in gebruik zijn blijven voor de **Slot Ping** actief. Wanneer deze loc vervolgens wordt gekozen op de Intellibox zal een melding verschijn "Lok in gebruik"​.
 +
 +^ :!:  __Activeer niet  __ de **[[ln-rocrail-cs-nl|slotserver]]**,​ dit geeft conflicten met de IB en zorgt voor een Rocrail crash. ​ ^ \\
 +
 +===S88===
 +Stel het aantal verbonden S88-modules in om de melderstatus bij de Start-van-de-Dag te verkrijgen.\\
 + \\
  
-  
-  
-  
 ===== Verbeterde instellingen ===== ===== Verbeterde instellingen =====
  
Line 81: Line 132:
   * Alle special options staan in :​{{:​ib:​ib-so.pdf}}   * Alle special options staan in :​{{:​ib:​ib-so.pdf}}
 \\ \\
 +**SO1**\\
 +Om met de hogere baudrate van 34200bps te kunnen werken moet  in de IB  SO#1 een waarde van 4 krijgen. \\
 +\\
 +**SO25 / SO907 Data Format**\\
 +SO#25 en SO#907 definiëert het "​idle"​ signaal, wanneer geen loc actief is of is opgenomen in de verversingscyclus. De fabrieksinstellingen (afhankelijk van het land waar de IB is gekocht) zijn: **SO#25=0** en **SO#​907=1**.\\
  
-**SO26 BPS Fallback**\\+^ Data Formaat ^ SO25 ^ 
 +| DCC / Motorola indien gewenst |  0  | 
 +| DCC permanent |  1  | 
 +| Motorola permanent |  2  | 
 +| DCC and Motorola permanent |  3  | 
 + 
 + \\ 
 + 
 +^ Idle Signaal ^ SO907 | 
 +| Motorola |  1  | 
 +| DCC |  4  | 
 +| Motorola en DCC |  5  | 
 + 
 + \\ 
 +De combinatie van **SO#25=3** en **SO#​907=5** kan bij bepaalde omstandigheden problemen veroorzaken bij bepaalde mobile en/of stationaire decoders: Soms worden opdrachten met vertraging of in het geheel niet ontvangen. In het algemeen is net niet nodig om zowel DCC en Motorola idle signalen ter verzenden. Dit geldt ook in een gemengde werkomgeving met DCC en Motorola.\\
  
-Om de werking van de IB te verbeterenprobeer om de Speciale Optie 26 van 1 naar 0  te veranderen.\\ +> **Opmerking:​** Wanneervanuit ​het IB-menu, voor een enkele loc een protocol wordt gekozen dat anders is dan het standaard ingestelde protocolkunnen de speciale opties **SO#25=3** en **SO#​907=5** automatisch worden gezet!
-(SO#26=1 forceert bij langere onderbreking van het  RS-232 signaal ​een baudrate van 2400, dit kan gebeuren tijdens ​het opstarten van p50xmet als resultaat een verbroken verbinding. ​SO#26=0 zorgt voor een ongewijzigde snelheid) ​+
 \\ \\
 +**SO26 BPS Fallback**\\
 \\ \\
-**SO1**\\ +Om de werking ​van de IB te verbeteren, kan geprobeerd worden om de Speciale Optie 26 van 1 naar 0  te veranderen.\\ 
-Om met de hogere baudrate ​van 34200bps te kunnen werken moet  in de IB  SO#1 een waarde ​van 4 krijgen +(SO#26=forceert bij langere onderbreking van het RS232-signaal ​een baudrate ​van 2400, dit kan gebeuren tijdens het opstarten van p50x, met als resultaat een verbroken verbindingSO#26=0 zorgt voor een ongewijzigde snelheid)\\ 
-\\+
 \\ \\
 **SO33 Disable Echo**\\ **SO33 Disable Echo**\\
 Indien er geen I²C onderdelen, zoals een Märklin toetsenbord , verbonden zijn met de IB, kan het wijzigen van  SO#33 in 0 een prestatie verbetering opleveren. ​ Indien er geen I²C onderdelen, zoals een Märklin toetsenbord , verbonden zijn met de IB, kan het wijzigen van  SO#33 in 0 een prestatie verbetering opleveren. ​
    
 +==== Spontane Resets ====
 +De oudere IB staat erom bekend, dat zij soms een spontane (ongewenste) reset uitvoert. Dit gebeurt onder bepaalde omstandigheden en situaties. Hoewel hierover veelvuldig is gediscussieerd op diverse fora, is de oorzaak nooit goed gevonden. Het meest duidelijk is dan de IB vrijwel nooit een spontane reset uitvoert, wanneer de seriele verbinding met een computer niet gebruikt wordt.\\
 +\\
 +Om de kans op ongewenste resets te beperken is een goede (en doorgaande) afscherming van de interface-kabel tussen PC en IB van groot belang. Verder moeten transformators,​ monitoren en andere interferentiebronnen zoveel mogelijk weg moeten worden gehouden van de IB. Een andere aspect is het beperken van de processorbelasting van de IB zelf door het verzenden en ontvangen van (onnodig) veel opdrachten.\\
 +\\
 +Als alternatief is het optreden van deze resets te vorokomen door überhaput geen gerbuik te maken van de RS232-bus. Dit betekent niet dat de IB niet gebruikt kan worden voor Rocrail!\\
 +\\
 +Omdat de IB een LocoNet apparaat is, kan het prima worden bediend //met// de LocoNet-interface. ​ Opdrachten van de computer of Rocrail, moeten daarvoor geschikt gemaakt worden voor LocoNet communicatie. Hiervoor zijn een aantal adapters beschikbaar,​ zoals (naast andere) de **[[:​mgv85-nl|GCA85 (RS232)]]**,​ the **[[:​mgv101-nl|GCA101 (Ethernet)]]**,​ the **[[:​locobuffer-nl|LocoBuffer]]**,​ de LocoBuffer van **[[:​locobuffer-usb-nl|RR-Cirkits]]** en de **[[:​intellibox-basic-nl|USB-LocoNet-Interface]]** van Uhlenbrock.\\
 +
 +=== Aansluiting ===
 +{{:​ib:​ib-loconet-wiring-en.png?​600}}
 +\\
 +De IB, de LocoNet-adapter en de computer worden op elkaar aangesloten volgens het bovenstaande schema. De RS232-interface-kabel hoeft niet langer gebruikt te worden en dient bij voorkeur te worden verwijderd. In principe kan de seriele bus van de IB woren uitgeschakeld.\\
 +\\
 +> **Tip:** LocoNet kabels kunnen prima, gemakkelijk en voordelig zelf worden gemaakt op elke gewenste lengte: **[[:​locont-wi-nl|LocoNet Kabels]]**\\
 +
 +=== Set-Up ===
 +The IB itself does not need to be configured. Configuring the Special Options mentioned in section [[#​set-up_for_loconet_via_RS232|Set-Up for LocoNet via RS232]] is not required, too.
 +
 +From the menu **File -> Rocrail properties...** is selected and in the following dialogue tab **[[:​rocrailini-controller-en|Controller]]** is selected. The original configuration of the IB - if existent - is deleted. Afterwards from the drop down field **New** the command station **loconet** is selected and subsequently added by pressing **Add**. The command station ''​NEW - loconet''​ is highlighted and **Properties** is pressed. The dialogue //LocoNet Interface// opens. The name (Interface ID) should be exactly the same as the one used before, if applicable. This ensures the Interface ID does not need to be exchanged in all locos, switches, signals and so on if the ID was entered there. ​
 +
 +The further procedure depends on the adapter applied. If, for instance, the Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120 is used the same configuration as explained in chapter **[[:​intellibox-basic-en#​set-up|Set-UP]]** on the wiki page of the USB-LocoNet-Interface takes place. Other adapters are set up as explained on the relevant wiki page.
 +
 +> **Note:** Only the interface (the adapter) is configured. The IB becomes part of the LocoNet and thus does not need any special configuration.
 +
 +=== Programming track ===
 +If the IB is configured as described above, the PT button in Rocrail doesn'​t work anymore. The programming track is switched on automatically during the first programming operation (read/​write). \\
  
  
Line 109: Line 205:
 SO5 = 2\\ SO5 = 2\\
 SO6 = 254\\ SO6 = 254\\
 +
 +===== Kabel =====
 +{{cables:​ib-pc-cable-nl.png}}\\
  
intellibox-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1