User Tools

Site Tools


intellibox-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

intellibox-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Uhlenbrock IntelliBox=====
 +
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​central stations|Central Stations]] ->   ​**Intellibox-I Classic** | [[intellibox-basic-nl|Intellibox USB]]
 +   
 +
 +// \\ // \\
 +
 + 
 + 
 +//Setup voor de Intellibox-I '​Classic'//​
 +
 +
 +{{:​ib:​ib.jpg}}
 +\\
 +=====Algemeen=====
 +De Intellibox-I ​ kan zowel gebruikt worden met het Marklin p50, het p50x en het LocoNet protocol.\\
 +Het p50 protocol wordt niet aangeradenvanwege zijn beperkte instructie set.\\
 +
 +=====Setup RS232 interface=====
 +In de setup mode, ga naar "​Interface"​ en kies
 +  * Baudrate : 19200
 +
 +=====Setup voor het p50x protocol=====
 +In de setup mode ga naar "​Interface"​ en kies:
 +  * 6050&IB (Alleen IB werkt niet)
 +
 +
 +
 +Loop deze pagina goed door als je CS het p50x protocol ondersteunt:​[[controllers-nl|Controllers]]
 +\\
 +====Melders====
 +Vermeld hier het aantal 8 poort melder modules.
 +Als je 16 poorts modules gebruikt moet dit getal met 2 vermenigvuldigd worden.
 +Voor betere prestaties geen vinkje zetten bij poll. 
 +De poll optie leest de melders uit volgens het p50 protocol en dat is voor de IB niet nodig, deze werkt met zgn. events. ​
 + 
 + \\
 + 
 +{{:​ib:​p50x-ib-en.png}}
 +\\
 +
 +=====Setup voor LocoNet=====
 +
 +  - Upgrade de software in de IB naar tenminste versie ​  ​1.500:​ {{http://​wikihost.org/​wikis/​rocrail/​images/​link.png}} [[http://​www.uhlenbrock.de/​|http://​www.uhlenbrock.de]]
 +  - Zet de interface in de  "​LocoNet"​ mode:
 +    * Basic settings -> interface -> syntax -> LocoNet
 +  - Set de baudrate naar 19200 Baud:
 +    * Basic settings -> interface -> bit per second -> 19200 bit/s
 +  - Set de UART van de interface op 1 stop bit : (standaard 2)
 +    * Basic settings -> special option -> SO 5 -> 1
 +  - Disable SO 6: (default 254)
 +    * Basic settings -> special option -> SO 6 -> 0
 +
 +
 +
 +{{:​ib:​rs232-loconet-en.png}}\\
 + \\
 + 
 +
 +^ :!:  __Activeer niet  __ de **[[ln-rocrail-cs-nl|slotserver]]**,​ dit geeft conflicten met de IB en zorgt voor een Rocrail crash. ​ ^ \\
 +
 +
 + \\
 +
 + 
 +
 +===== Kabel =====
 +{{cables:​ib-pc-cable-nl.png}}\\
 +
 +
 +
 + 
 + 
 + 
 +===== Verbeterde instellingen =====
 +
 +Als je problemen hebt in auto-mode met de goede werking van de intellibox probeer dan een van de specials options aan te passen.
 +
 +**Verander één parameter tegelijk,​test de werking alvorens een andere parameter te wijzigen.**
 +
 +  * Alle special options staan in :​{{:​ib:​ib-so.pdf}}
 +\\
 +
 +**SO26 BPS Fallback**\\
 +
 +Om de werking van de IB te verbeteren, probeer om de Speciale Optie 26 van 1 naar 0  te veranderen.\\
 +(SO#26=1 forceert bij langere onderbreking van het  RS-232 signaal een baudrate van 2400, dit kan gebeuren tijdens het opstarten van p50x, met als resultaat een verbroken verbinding. SO#26=0 zorgt voor een ongewijzigde snelheid) ​
 +\\
 +\\
 +**SO1**\\
 +Om met de hogere baudrate van 34200bps te kunnen werken moet  in de IB  SO#1 een waarde van 4 krijgen. ​
 +\\
 +\\
 +**SO33 Disable Echo**\\
 +Indien er geen I²C onderdelen, zoals een Märklin toetsenbord , verbonden zijn met de IB, kan het wijzigen van  SO#33 in 0 een prestatie verbetering opleveren. ​
 + 
 +
 +
 +
 +
 + \\
 +===== Ervaringen met het Fleischmann'​s TwinCenter =====
 +Rocrail en het Twincenter moeten samen kunnen werken met de volgende settings:\\
 + 
 +Interface Baudrate 19200, Syntax "IB only"​\\
 +Special Options:\\
 +SO1 = 3\\
 +SO2 = 2\\
 +SO5 = 2\\
 +SO6 = 254\\
  
intellibox-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)