User Tools

Site Tools


introduction-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
introduction-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
introduction-nl [2019/08/28 14:18] (current)
vt601
Line 1: Line 1:
-======Inleiding======+======Rocrail Manual - General Introduction and Architecture====== 
 +{{  rocrail-logo-32.png}} 
 +[[dutch|Inhoud]] 
 + 
 +    *  **Inleiding** | [[glossary-nl|Begrippenlijst]]\\  
 + 
 + 
 +=====Inleiding=====
  
 Rocrail is een Open Source Project waarmee modeltreinen ​ bestuurt kunnen worden vanaf 1 of meerdere computers. De treinen kunnen rechtstreeks met de pc bestuurd worden, of de computer stuurt de treinen automatisch. ​ Zelfs zelf sturen terwijl de computer een andere deel van de baan aanstuurt behoort tot de mogelijkheden. Rocrail is een Open Source Project waarmee modeltreinen ​ bestuurt kunnen worden vanaf 1 of meerdere computers. De treinen kunnen rechtstreeks met de pc bestuurd worden, of de computer stuurt de treinen automatisch. ​ Zelfs zelf sturen terwijl de computer een andere deel van de baan aanstuurt behoort tot de mogelijkheden.
Line 6: Line 13:
 Je kunt Rocrail vanuit de ene pc draaien, direct verbonden met je baan, en je kunt de baan besturen vanaf een andere pc in je netwerk of via het Internet. Rocrail beschikt ook over een webinterface waarmee de baan gestuurd kan worden vanuit een webbrowser zoals Firefox. Je kunt Rocrail vanuit de ene pc draaien, direct verbonden met je baan, en je kunt de baan besturen vanaf een andere pc in je netwerk of via het Internet. Rocrail beschikt ook over een webinterface waarmee de baan gestuurd kan worden vanuit een webbrowser zoals Firefox.
  
-Het serverprogramma draait op de pc die door tussen schakeling van een controler zoals de Märklin'​s 6051, de Uhlenbrock Intellibox, Loconet, of SRCP verbonden is met de baan en gebruikt protocollen zoals DDL/DDW en meer. Zie http:// [[http://​www.rocrail.net/​doc/​nl/​controllers.html|www.rocrail.net/​doc/​nl/​controllers.html]] voor een complete lijst van controlers.+Het serverprogramma draait op de pc die door tussen schakeling van een controler zoals de Märklin'​s 6051, de Uhlenbrock Intellibox, Loconet, of SRCP verbonden is met de baan en gebruikt protocollen zoals DDL/DDW en meer. Zie http:// [[http://​www.rocrail.net/​doc/​nl/​controllers.html|www.rocrail.net/​doc/​nl/​controllers.html]] ​// voor een complete lijst van controlers.\\
  
 De Rocrail Client staat in verbinding met de server over het netwerk. De Client is tevens te gebruiken om de baan te ontwerpen. De Rocrail Client staat in verbinding met de server over het netwerk. De Client is tevens te gebruiken om de baan te ontwerpen.
introduction-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1