User Tools

Site Tools


lissy-programming-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lissy-programming-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
lissy-programming-nl [2019/09/25 11:48] (current)
vt601
Line 10: Line 10:
 ===== Informatie ===== ===== Informatie =====
 Alleen de basis functies van de Lissy ontvanger kunnen met dit scherm worden geprogrammeerd. Alle andere functies zijn binnen Rocrail niet van belang. ​ \\  Alleen de basis functies van de Lissy ontvanger kunnen met dit scherm worden geprogrammeerd. Alle andere functies zijn binnen Rocrail niet van belang. ​ \\ 
-Lissy is een van de vele BiDi oplossingen. Kijk vor meer info op  : **[[:​sensor-bi-directional-nl|Bi-Directionele Communicatie]]**\\ +Lissy is een van de vele BiDi oplossingen. Kijk voor meer info op  : **[[:​sensor-bi-directional-nl|Bi-Directionele Communicatie]]**\\
  \\  \\
-===== Notice ​===== +===== Let op!! ===== 
-Before start programmingmake sure the Lissy receiver ​is the only connected module of its kind currently connected to the LocoNet; the Uhlenbrock defined packets do not regard module addressing.\\+Zorg ervoor dat voordat begonnen wordt met programmerende Lissy ontvanger als enige module van dat type is aangesloten op het Loconet. De voor Yhlenbrock gebruikte datapakketen houden geen rekening met Module adressering.\\
  
- +===== Dialogen ​===== 
- \\ +// Schermafbeelding van de Lissy programmeer dialoog.//\\
- +
-===== Dialog ​===== +
-//Screen shot of the Lissy programming dialog.//\\+
 {{lissy-programming-en.png}}\\ {{lissy-programming-en.png}}\\
  
- \\ +===== Adres 1 ===== 
-===== Address ​1 ===== +Het eerste (melder)adres van de eerste infrarood ​sensor. Dit is ook het module ​adres.\\
-Reporting address of the first IR sensor, which is also the module ​address.\\+
  
- \\+===== Adres 2 ===== 
 +Het tweede (melder)adres van de tweede infrarood sensor in **single reporting** modus.\\
  
-===== Address 2 ===== +===== Reportages / Meldingen ​===== 
-Reporting address of the second IR sensor in **single ​reporting** mode.\\+| double | dubbel | beide melders worden gebruikt voor het melden van een een enkele gebeurtenis,​ inclusief de snelheid van de trein | 
 +single ​| enkel | voor beide melders wordt een eigen gebeurtenis gemaakt, zonder de informatie over snelheid van de trein | 
  
- \\ +===== Schaal ​===== 
- +//Alleen gebruikt bij meldingen met dubbele melder.//\\ 
-===== Reporting ===== +De schaal voor het berekenen van de snelheid.\\ 
-| double | both sensors are used for one event message which includes the train velocity | +\\ 
-| single | an event is generated for both sensors separately without velocity info |  +===== Afstand tussen de melders ​===== 
- +//Alleen gebruikt bij meldingen met dubbele melder.//\\ 
- \\ +De afstand tussen de twee melders ​in **mm**. ​
- +
-  +
- +
-===== Scale ===== +
-//Only enabled for double sensor reporting.//\\ +
-The scale/gauge for calculating the velocity. +
- +
- \\ +
-===== Sensor gap ===== +
-//Only enabled for double sensor reporting.//\\ +
-The distance between the two sensors ​in **mm**. ​+
  
 +//​Bijgewerkt:​ VT601 - 2019-09-25//​
lissy-programming-nl.txt · Last modified: 2019/09/25 11:48 by vt601