User Tools

Site Tools


sensor-int-nl

Interface

InhoudcomponentenMeldersSensorDialog Interface Tab.


Interface ID

Bij gebruik van meerdere Central Stations moet hier de ID opgegeven worden van het CS waaraan de melder gekoppeld is.
Dit veld maag leeg blijven als er maar 1 CS gebruikt wordt.

Bus

Sommige systemen verdelen hun digitale uitgangen over "bussen" zoals Selectrix. Dan moet de bus een waarde krijgen. .
Voor het Cbus systeem is de bus waarde het node nummer bij gebruik van lange adressering.
Deze bus waarde heeft niets te maken met de S88 bus.

Type

Lees Bi-Directional Communication voor meer info over dit onderwerp .


Address

Melders maken gebruik van Flat adressering zoals beschreven in Addressing

Kort Sluiting

Hier kan het adres ingevuld worden van een melder die een kortsluitdetectie weergeeft. Bij activering verkleurd het achtergrond veld in rood.


Active low

Met deze optie kan het aktief nivo van de melder gewisseld worden. .

sensor-int-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)