User Tools

Site Tools


sensor-gen-nl

Melders

Inhoud Rocrail objectenMeldersMelder Algemeen Tab

De tekstvelden gemarkeerd met een @ openen de @Box met een enkele klik op het tabel wanneer het tekstveld zelf niet leeg is.
De inhoud van het tekstveld wordt gebruikt om een antwoord te vinden.

ID

De ID of naam van de melder is voor Rocrail de unieke sleutel. . Indien je dit ID verandert moeten ook de blokken en de rijwegen aangepast worden.

Beschrijving

Vrije tekst.

Decoder

Hier kan de Decoder worden ingevuld, waarme de melder is verbonden.
Dit is een optioneel veld en wordt alleen als documentatie gebruikt.

Blok ID

Als het sensorsymbool een bezetzicht heeft kan je dit linken om met eender welk blok te activeren, maar normaal is dit gelinked aan het blok waartoe het behoort.

Rijweg ID

Rijweg ID's zijn voor het weergeven van gereserveerde of bezette rijwegen als er geen weergave symbool wordt gevonden. Dit is een lijst met door komma's gescheiden Route ID's. Als 1 van de ID's aktief wordt, wordt de hele route zichtbaar.

Accessoire#

Nummer van het Accessoire Symbool in de bestandsnaam;
"accessory-#-on.svg" or "accessory-#-off.svg". Het # moet worden vervangen door het Accessoire nummer.

Opmerking: Voor het tonen van zg. "trackless" melders kan symbool No. "4" worden gebruik.

Timer

Vertragingstimer in eenheden van 100 ms; Bereik = 0-20.
Standaard nul voor normale sensorrapportage.
Deze optie is afhankelijk van de Rocrail Melder Timeout automatische vlag.

Max.last

Wanneer deze waarde groter is gezet dan nul (0), dan wordt hiermee de achtergrond kleur van het melder object bepaald, afhankelijk van de door de centrale teruggemelde belasting.
If set greater then zero this value will be used for determining the background color of the sensor object in Rocview depending of the reported load by the CS.

Voorbeeld

Last = 200, Max.last = 500

Nul code vertraging

Vertraagt gebeurtenissen zonder de Code is gezet.
Standaard is de waarde nul (0). De bandbreedte loopt van 1 tot 1000 ms.
Dee optie maakt het mogelijk om een periode te wachten voordat een tweede gebeurtenis met een bekende code van o.a. een BiDi dectector, om een spookmelding te voorkomen wanneer de instelling Accept BiDi Loco (EN) is gezet.

Tip: Gebruik dit alleen bij handmatig bestuurde loc's; Deze optie gebruikt extra CPU capaciteit en wordt sowieso niet gebruikt bij volledig automatisch bedrijf.

Opties

Status

Huidige status vd sensor. Aangevinkt is aan.

Bocht

Bocht presentatie van een bezetmelder.

Straat

Indien dit attribuut aangevinkt is, dan wordt hier het symbool van het Straat-thema getoond.

Negeer dezelfde status

Wanneer het meldersysteem meerdere keren dezelfde status krijgt, wordt met deze optie slechts eenmalig gemeld.
Zonder deze optie, kunnen deze meerdere meldingen tot ongewenst gedrag leiden bij gebruik van BBT.

Tonen

Laat de melder zien in het banenplan. Sommige melders kunnen niet zichtbaar gezet zijn zoals bijv. wissel sensoren.

Bedienbaar

Voorkomt handmatige bediening door clients.

Toon ID

De sensor-ID is zichtbaar in het plan.

Gegenereerd

Deze sensor is gegenereerd door de serveroptie Genereer niet-geregistreerde sensoren.

Acties

Kijk bij Acties voor meer informatie.
De melder bezit een bezet-teller die gebruikt kan worden bij acties. De teller wordt weer op nul gezet als de actie die bij de melder gedefiniëerd was, uitgevoerd is.

sensor-gen-nl.txt · Last modified: 2022/01/10 15:27 by smitt48