User Tools

Site Tools


sensor-statistic-nl

Statistiek

InhoudComponentenMeldersSensorDialog GPS Tab.

Inleiding

In combinatie met RailCom kan dit tabblad Statistiek worden gevuld met signaalkwaliteitsrapporten. (0…100%)

De achtergrondkleur van de afzonderlijke cellen is wit voor nulwaarden en puur rood voor waarden groter of gelijk aan 50.
De roodverzadiging voor alle waarden kleiner dan 50 wordt geïnterpoleerd.

De gerapporteerde waarden zijn het percentage van de verloren pakketten; Hoe hoger de waarde, hoe slechter de kwaliteit.

  • Als de rode kleur horizontaal is, moeten de rails die op de opgegeven sensor zijn aangesloten, worden schoongemaakt.
  • Indien deze verticaal staat, dienen de wielen van de aangegeven locomotief gereinigd te worden.

Ondersteunde commandoposten:

Verwijderen

Verwijder alle statistische records van de geselecteerde sensor.

Alles tonen

Toon alle statistische records van alle sensoren in één raster.

sensor-statistic-nl.txt · Last modified: 2022/01/10 15:26 by smitt48