User Tools

Site Tools


reporting-bug-nl

Melden van fouten en verzoeken voor nieuwe functies

Inhoud

Melden van fouten

Fouten en de discussie

Alle problemen en mogelijke bugs moeten vooraf in het Rocrail Forum besproken zijn voordat deze bij LaunchPad.net mogen worden aangemeld, anders worden ze verworpen.

Het melden

Ga voor het melden van bugs en verzoeken naar launchpad: Bugs&Wishes

Gebruik de laatste revisie van Rocrail om het probleem te demonstreren!

De volgende informatie moet worden bijgevoegd:

  1. Rocrail versie nummer
  2. rocrail.ini, rocview.ini
  3. baanplan (plan.xml)
  4. trace bestanden (*.trc)
  5. Stap voor stap beschrijving om tot het probleem te komen.Hulpmiddel voor het melden van een bug

Voor het verzamelen van de gewenste gegevens voor de behandeling van een bug is een optie beschikbaar: Aanmaken van een log.


Verzoeken voor nieuwe functies

Wensen voor aanpassingen van Rocrail kunnen net als foutmeldingen geplaatst worden in :
Bugs&Wishes

Het plaatsen op de Wishlist wordt door 1 van de Rocrail teamleden gedaan.

Begin de beschrijving met : Feature request.

reporting-bug-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1