User Tools

Site Tools


loc-bbt-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
loc-bbt-nl [2019/08/07 11:10]
vt601 [BBT]
loc-bbt-nl [2020/06/22 19:32] (current)
vt601 [Genereer een IN-melding]
Line 1: Line 1:
-====== BBT ======+====== ​Locomotief: ​BBT Block Brake Timer (BBT/​SBT) ​======
 [[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]] [[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 [[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocrail-objecten|Rocrail Objecten]] -> [[loc-nl|Lokomotieven]] [[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocrail-objecten|Rocrail Objecten]] -> [[loc-nl|Lokomotieven]]
   * [[loc-index-nl|Index]] | [[loc-gen-nl|Algemeen]] | [[loc-int-nl|Interface]] | [[loc-details-nl|Details]] | [[loc-fun-nl|Functies]] ​ | [[loc-consist-nl|Multi tractie]] | [[loc-cv-nl|CV'​s]] | **[[loc-bbt-nl|BBT]]** | [[loc-sbt-nl|SBT]] | [[loc-bat-nl|BAT]] | [[loc-calibrate-nl|Kalibreer]]   * [[loc-index-nl|Index]] | [[loc-gen-nl|Algemeen]] | [[loc-int-nl|Interface]] | [[loc-details-nl|Details]] | [[loc-fun-nl|Functies]] ​ | [[loc-consist-nl|Multi tractie]] | [[loc-cv-nl|CV'​s]] | **[[loc-bbt-nl|BBT]]** | [[loc-sbt-nl|SBT]] | [[loc-bat-nl|BAT]] | [[loc-calibrate-nl|Kalibreer]]
 +  *     * [[bbt-generate-in-en|BBT Generate IN (EN)]] 
 +\\
  \\  \\
 **B**lock **B**rake **T**imer:​\\ **B**lock **B**rake **T**imer:​\\
 {{:​bbt:​bbt-graphic.png?​200}} {{:​bbt:​signalmain-r.png}}\\ {{:​bbt:​bbt-graphic.png?​200}} {{:​bbt:​signalmain-r.png}}\\
-//Calculation of block brake time automatically to decelerate linear from **enter** to **in**.//\\+//Automatisch berekenen van de Blok Rem Tijd (BBT) volgens een rechtlijnige curve van **Enter** naar **In**.//\\
  \\  \\
 +=====Beschrijving=====
 +
 +Het doel van BBT is het mogelijk maken dat locomotieven / treinen zo nauwkeurig mogelijk met de snelheidstappen **V_min** bij de **IN**-melder arriveren. De locomotief wordt daarvoor met een vooraf bepaald aantal stappen tussen **ENTER** en **IN** afgeremd, waarbij Rocrail op vaste tijdstippen steeds een opdracht voor het verlagen van de snelheid uitstuurt. Wanneer de loc bij de **IN**-melder aankomt met een snelheid hoger dan **V_min**, zal Rocrail een korter interval berekenen voor de volgende doorgang. Wanneer de loc echter te vroeg de snelheid **V_min** heeft bereikt (en zo op kruipsnelheid de **IN**-melder bereikt), dan zal Rocrail het interval verlengen. Door dit proces een aantal malen te doorlopen, zal uiteindelijk de nauwkeurigheid toenemen zodat de snelheid **V_min** exact bereikt wordt bij het arriveren op de **IN**-melder.\\ ​
 +Als bij dit meetproces voor de BBT de loc schokkerig verloopt, dan kan de gebruiker het aantal te gebruiken stappen zo nodig aanpassen.\\
 +
 +Meer details kunnen __**[[#​Functiebeschrijving|hier]]**__ worden gevonden.\\
 +
 +
 =====BBT Tab===== =====BBT Tab=====
-{{:loc:loco-bbt-en.png}}\\+{{:bbt:loco-bbt-nl-e111.png}}\\ 
 +De BBT-waarden kunnen worden gesorteerd door te klikken op een van de kolomkoppen.\\ 
 +\\ 
 +|:!: Gewijzigde van de instellingen worden NIET bewaard, wanneer de loc nog in de automaat-modus is. | 
 +\\
  
 ====BBT==== ====BBT====
-Enable ​BBT with the specified steps. (4...16)\\+De **B**lock **B**rake **T**imer is voor een loc alleen actief, wanneer dit in de __**[[loc-details-nl#​bbt|BBT-optie voor deze loc]]**__ is ingestelde en in het blok zelf de __**[[block-gen-nl#​bbt|BBT-optie]]**__ is aangezet.
  
-====Start interval==== +Zet BBT aan met het aanta gedefinieerde stappen (4 ... 16) \\
-Default 10; Range 10...100.\\ +
-This value is used as start for a new BBT record and will be used as the initial timer between the steps.\\+
  
-====MaxDifference==== +===Stappen=== 
-Longer diffs will be reduced to this maxto avoid unusable values in case a train did stop or derailed between enter and in.\\ +Aantal stappen dat is ingesteld voor de BBT. 
-The default value is 250; 2,5 Seconds.\\+Het uiteindelijke aantal stappen in de BBT-data kan hiervan afwijken. Dit hangt af van de snelheid bij het inrijden.\\ 
 +Na het doorlopen van het leerproces moet het aantal feitelijke stappen gelijk zijn aan deze waarde.\\ 
 +===Start interval=== 
 +Standaardwaarde = 10; Bereik = 10...100.\\ 
 +Deze waarde wordt gebruikt als start interval voor een nieuwe BBT opnamen en wordt gebruikt als initiële timer tussen de stappen.\\
  
-====Correction==== 
-At every stop block it is re-calculated;​ This percentage of the difference is used as correction.\\ 
-25% is the default value which has been proven to be a good choice.\\ 
-Use a higher value to speed up the learning curve. 100% can also be used.\\ 
  
-====From Block==== +===Max. Verschil=== 
-For each route a separate BBT record ​is used.\\+Grotere tijdsintervallen worden beperkt tot het hier aangegeven maximum, om zo onbruikbare waarden te voorkomen. Dit speelt met name wanneer de loc tussentijds ​is gestopt of ontspoord tussen ENTER en IN.\\ 
 +De standaardwaarde is 250 (= 2,5 sec.)\\
  
 +
 +
 +===Correctie===
 +Deze waarde wordt bij elk stop-blok herberekend. Het percentage van het verschil wordt gebruikt voor de correctie.\\
 +De standaardwaarde is 25%, waarvan bekend is dat dit een goede keuze blijkt te zijn.\\
 +Een hogere waarde kan worden ingesteld, om een snellere leerproces te realiseren. Tot 100% kan hiervoor worden toegepast.\\
 +
 +
 +=====Gebruik=====
 +De hier gekozen optie bepaalt welke parameter wordt gebruikt voor het maken en nazien van de BBT-opname.
 +
 +===Blok===
 +Voor het blok waarin gestopt wordt, wordt de BBT-opname gemaakt. Dit is onafhankelijk de blokzijde.\\
 +Opmerking: Hierbij is het "Van blok" niet meer relevant.\\
 +
 +===Van Blok===
 +Voor elke route vanaf het "van blok" wordt een aparte BBT-opname gemaakt.\\
 +:!: Deze optie werkt niet wanneer voor de loc de instelling "maak vorige blok vrij" actief is.\\
 +__**[[:​loc-details-en#​free_previous_block_on_free_or_enter|Free previous block on enter (EN)]]**__
 +\\
 +===Rijweg===
 +Voor elke rijweg wordt een aparte BBT-opname gemaakt.\\
 +
 +===Snelheid===
 +Voor elke snelheid wordt een aparte BBT-opname gemaakt.\\
 +Let er op dat Rocrail alleen de locsnelheid instelling kent en niet de werkelijke snelheid bij de **ENTER**-melder.\\
 +Dit is alleen relevant wanneer de loc nog aan het versnellen of vertragen is, wanneer de Enter-melder gepasseerd wordt.\\ ​
 +
 +===Snelheid +/- ===
 +Hiervoor geldt hetzelfde als bij **snelheid**,​ maar nu rekening houdend met de **blokzijde**.
 +
 +====Vertraging====
 +| :!: Gebruikers optie; Geen officiële ondersteuning. |
 +Aantal van 10ms loops voordat BBT wordt geactiveerd.\\
 +\\
 +Deze waarde kan worden ingesteld door de gebruiker en is bedoeld om het beginnpunt van het remmen nauwkeuriger te bepalen.\\
 +De standaardwaarde is nul (0). Hiermee start de BBT direct bij "​Enter"​.\\
 +  * Gebruik dit zorgvuldig of laat de waarde op nul ()) staan
 +  * Deze optie is niet geschikt voor het zelflerend vermogen
 +  * Deze optie kan alleen gebruikt worden met vaste BBT waarden.\\
 +\\
 +
 +====Berekening====
 +
 +===Blok (Van Blok)===
 +Het blok waarop de BTT-berekening van toepassing is.\\
 +
 +===Afremtijd===
 +De gebruikte afremtijd in eenheden van 10ms.\\
 +Dit is de tijdsduur tussen ENTER en IN en wordt gedeeld door het aantal stappen.
 +
 +===Stappen===
 +Het aantal werkelijk gebruikte stappen.\\
 +
 +===Teller===
 +Het aantal metingen voor deze BBT-opname.\\
 +
 +===Vast===
 +Er worden geen correcties uitgevoerd in deze BBT-opnen wanneer "​vast"​ is aangevinkt.\\
 +
 +====Genereer een IN-melding====
 +Bij het einde van het interval wordt een IN-melding gegenereerd.\\
 +Dit kan worden gebruikt om een vast stoppunt voor een loc te maken.\\
 +
 +Voor meer informatie hierover, zie **[[:​bbt-generate-in-en|BBT Generate IN (EN)]]**.\\
 +
 +
 +
 +
 +==== Centreer trein ====
 +Wanneer in het blok de opties __**[[block-gen-nl#​lengte|Lengte]]**__ en __**[[block-gen-nl#​Trein centreren|Centreer trein]]**__ zijn gezet, dan kan deze optie worden gebruikt om de trein globaal in het midden, het begin of het einde van het perron te laten stoppen. Hiervoor wordt een IN-event gemaakt.\\
 +De optie "​Vast"​ voor de BBT opnamen moet aan staan.\\
 +\\
 +> **Opmerking:​** Voordat deze optie gebruikt wordt, moet de BBT leerprocedure volledig zijn afgerond! Dat betekent dat de trein gelijkmatig moet afremmen tussen de ENTER end IN, zonder dat de trein over een langere afstand moet kruipen met V_Min.
 +> Daarna moet de BBT instelling op [[#vast]], waarna de optie "​centreer trein"​. kan worden gebruikt.
 +> De lengte van **[[:​operator-consist-nl|Trein]]** ( **[[:​loc-gen-nl#​lengte|Loc]]** en **[[:​car-details-nl#​lengte|Wagons]]** ) en van het **[[block-gen-nl#​lengte|Blok]]** moeten zijn ingesteld.
  \\  \\
-====Calculation List==== + 
-===To block=== +<​code>​ 
-The block for which the calculation has been made.\\ +|Pluszijde---------------------Blok-----------------------nuszijde| 
-===Interval=== +|-OffsetPlus--|---------------Perron--------------|--OffsetMinus-| 
-The interval is in units of 10ms.\\ +1             ​2 ​                ​3 ​                 4              5 
-This is the time between **enter** and **in** and will be divided by the number of steps.\\ + 
-===Steps=== +ENTER melder 
-The actual used steps.\\ +Begin van het perron ​ -> ACHTERZIJDE 
-===Count=== +Midden van het perron -> MIDDEN 
-The number of calculations for this BBT record.\\ +Einde van het perron ​ -> VOORZIJDE 
-===Fixed=== +IN melder 
-No corrections will be written in this BBT record if set to fixed.\\+</​code>​ 
 +Stopposities van de trein: 
 +  - Geen -> De voorkant van de trein op positie 5 
 +  - Midden -> Het midden van de trein op positie 3 
 +  - Voorzijde -> De voorkant van de trein op positie 4 
 +  - Achterzijde->​ De achterkant van de trein op positie 2 
 ===Updates=== ===Updates===
-No BBT updates ​are received if **[[:​rocgui-gen-en#monitoring|Monitoring]]** is off. In this case closing the dialog with OK could erase existing ​BBT lines.\\ +Er worden geen BBT updates ​ontvangen wanneer ​**[[:​rocgui-gen-nl#monitoren|Monitoren]]** uit staat. In dat geval kunnen de bestaande ​BBT regels worden gewist met het sluiten van het dialoogvenster.\\
- \\+
  
-====Modify==== +====Toevoegen==== 
-Modify the selected interval.\\+Een nieuwe BBT regel wordt toegevoegd aan de lijst.\\ 
 +Kies de gewenste regel, definieer de parameters bij de verden en klik op de knop **[[#​wijzigen|Wijzigen]]**.\\
  
-====Delete==== 
-Delete a selected BBT line.\\ 
  
-====Delete all==== +====Verwijderen==== 
-Delete all BBT lines.\\+Verwijderd de gekozen ​BBT regel.\\
  
- \\+====Kopiëren====  
 +Maakt een kopie van de gekozen BBT regel die wordt toegevoegd aan de lijst.\\
  
-=====Functional description===== +====Alles verwijderen==== 
-  * It needs multiple stops in a block for (re-)calculating a right interval; The first times it won't fit. +Wist alle BBT regels.\\
-  * At every stop block it is re-calculated. +
-    * Longer diffs will be reduced to the max. difference to avoid unusable values in case a train did stop or derailed between enter and in.  +
-  * The brake step is: ( V_enter - V_min ) / steps. +
-  * The calculation is for each block and will be saved in the Plan/Loco XML file. +
-  * The **enter** and **pre2in** events do not adjust speed. +
-    * **[[:​loc-details-en#​stop_at_pre2in_event|Stop at pre2in]]** will also be used with BBT activated. +
-  * If the BBT is too short the loco will run at V_min until **in**. +
-  * If the BBT is too long the loco will run with a higher speed than V_min until **in**; The loco could run over. +
-  * After editing the loco **[[:​loc-tab-en#​train|Train]]** the previous calculated BBT will probably no longer fit because of the changed load; Extra learning stops are needed.  +
-  * BBT is only for blocks without external stop. +
-    * Staging blocks with **In event at train length** is regarded as a block with external stop.+
  
- \\+====Wijzigen==== 
 +De gewijzigde parameters worden toegvoegd aan de BBT regel.\\
  
-====Advices==== +====Exporteer ...==== 
-  Do **not** set the decelerate decoder CV 4 to zero+Exporteert alle BBT regels naar een XML-bestand.\\ 
-  - The use of **[[:​block-routes-en#​event_timer|event timers]]** will not lead to a stable interval; Reset them to zero! + 
-  Use as less brake steps as possible to reduce communication overhead; 10 steps is default and a good choice+====Importeren==== 
-  - Use at least 28 decoder steps; Better are 128.+Importeert BBT regels vanuit een XML-bestand.\\ 
 + 
 +====Vast omzetten==== 
 +De vast gezette velden van de gekozen regels worden "​vrij"​ gemaakt.\\ 
 +====Vast en centreren==== 
 +Zet alle BBT regels naar de toestand "​vast"​ en "​centreer trein".\\
  \\  \\
-  
  
-====Graphic====+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +=====Functiebeschrijving===== 
 +  * Er zijn meerdere doorgangen (stops) in een blok nodig om een juist interval te bepalen. De eerste keer zal het nooit passen. 
 +  * Bij elke doorgang wordt er opnieuw berekend. 
 +    * Langere variaties worden teruggebracht tot het "max. verschil"​ om onbruikbaare metingen te voorkomen, in het geval dat een trein stopte of ontspoorde tussen Enter en IN. 
 +    * De rem-stapis "​V_enter - V_min) / aantal stappen. 
 +    * De berekening wordt gemaakt voor elk blok en wordt bewaard in het Plan/Loco XML-bestand. 
 +    * De **Enter**- em **Pre2in**-meldingen worden niet gebruikt om de snelheid aan te passen. 
 +      * **[[:​loc-details-nl#​Stop bij pre2in event|Stop bij pre2in]]** wordt ook gebruikt bij de geactiveerde BBT. 
 +    * Wanneer de BBT te kort is, rijdt de loc door met V_min tot aan de **IN**-melder. 
 +    * Wanneer de BBT te lang is, zal de loc met een hogere snelheid dan V_min aankomen bij de **IN**-melder. Het is mogelijk dat de loc dan doorrijd. 
 +    * Na het bewerken van de loc **[[:​loc-tab-nl#​Treinstel|Trein]]** zullen de eerdere BBT berekeningen mogelijk niet meer passen door de gewijzigde instellingen (bijv. lading). Er moet opnieuw geleerd worden. 
 +    * BBT werkt alleen in blokken zonder externe stops.  
 +        * Stagingblocks (Opstelblokken) met een **In-event bij treinlengte** worden beschouwd als blokken met externe stops. 
 +\\ 
 + 
 + 
 +====Tips==== 
 +  - Zet NIET de afrem-CV van de decoder (CV4) op nul (0). 
 +  - Het gebruik van **[[:​block-routes-nl#​event_timer|event timers]]** geeft geen stabile interval. Zet deze op nul (0)! 
 +  - Gebruik zo weinig mogelijk remstappen om teveel aan dataverkeer tegen te gaan. 10 stappen is standaard en meestal voldoende. 
 +  - Gebruik zo minstens 28 decoder stappen. 128 is beter. 
 +\\ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====Grapfisch====
 {{:​bbt:​bbt-graphic.png}}\\ {{:​bbt:​bbt-graphic.png}}\\
-^ A | Enter speed. | +^ A | Inrij snelheid. | 
-^ B | BBT steps; ​In this example ​10. | +^ B | BBT stappen: ​In dit voorbeeld ​10. | 
-^ C | Enter event; ​First BBT step. | +^ C | ENTER event; ​Eerste ​BBT stap. | 
-^ 10 | Last BBT step. | +^ 10 | Laatste ​BBT stap. | 
-^ D | In event; ​Step down to zero speed. | +^ D | IN event; ​Stap terug naar snelheid 0 (nul). | 
-^ E | Zero speedLoco is in wait or idle mode. |+^ E | Snelheid = 0Loc staat in wacht of idle modus. |
  
loc-bbt-nl.1565169027.txt.gz · Last modified: 2019/08/07 11:10 by vt601