User Tools

Site Tools


rocrailini-automode-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rocrailini-automode-nl [2021/01/17 16:43]
agre30 Dwing vrijgave na noodstop toegevoegd
rocrailini-automode-nl [2021/02/10 15:04] (current)
smitt48 [Vertraagde melders]
Line 114: Line 114:
 {{:​eventtimeout.png?​100}}\\ {{:​eventtimeout.png?​100}}\\
 \\ \\
 +==== Genereer niet-geregistreerde sensoren ====
 +Activeer deze optie als BiDiB-hardwaresystemen bevestiging verwachten van feedback van adressen die niet in Rocrail zijn gedefinieerd. Om de bevestiging mogelijk te maken, worden tijdelijke sensorobjecten gemaakt voor de ongedefinieerde adresgegevens.
 +| <> |
 +| :!: ** Let op: ** // __ Activeer de optie alleen als dit nodig is .__ In andere gevallen zijn storingen mogelijk, bijv. RocNetNode.//​ | \\
 ==== Meldingen negeren binnen... ==== ==== Meldingen negeren binnen... ====
 **Enter** meldingen worden genegeerd als deze binnen de gespecificeerde tijdsframe vallen. (waarde = getal x 10ms)\\ **Enter** meldingen worden genegeerd als deze binnen de gespecificeerde tijdsframe vallen. (waarde = getal x 10ms)\\
rocrailini-automode-nl.txt ยท Last modified: 2021/02/10 15:04 by smitt48