User Tools

Site Tools


stepbystep-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
stepbystep-nl [2020/07/04 15:35]
smitt48 [1.0 Basis]
stepbystep-nl [2020/07/04 15:35] (current)
smitt48 [1.0 Basis]
Line 74: Line 74:
 Deze sectie beschrijft de basisstappen:​ downloaden, programma-installatie,​ Rocrail voor de eerste keer starten en het concept leren van het wikidemo-trackplan. \\ Deze sectie beschrijft de basisstappen:​ downloaden, programma-installatie,​ Rocrail voor de eerste keer starten en het concept leren van het wikidemo-trackplan. \\
  
-Dialoogvenster Rocview algemene knoppen: **[[rocview-common-buttons-nl|Algemene Knoppen]]**+Dialoogvenster Rocview algemene knoppen: **[[rocview-common-buttons-nl|Algemene ​Dialoog ​Knoppen]]**
 ==== 1.1 Download ==== ==== 1.1 Download ====
 Rocrail kan worden gedownload vanaf ** [[: download-int|download portal]] ** (voor alle besturingssystemen). Rocrail kan worden gedownload vanaf ** [[: download-int|download portal]] ** (voor alle besturingssystemen).
stepbystep-nl.txt ยท Last modified: 2020/07/04 15:35 by smitt48