User Tools

Site Tools


stepbystep-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
stepbystep-nl [2020/12/01 17:45]
smitt48 [3.1 De centrale aansluiten]
stepbystep-nl [2020/12/01 18:36] (current)
smitt48 [3.1 De centrale aansluiten]
Line 245: Line 245:
 Het centrale en de computer moeten worden aangesloten zoals beschreven in de handleiding van de centrale. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van de centrale en/of lees de Rocrail Wiki-pagina over de desbetreffende **[[english#​command_stations|Centrales]]**. \\ Het centrale en de computer moeten worden aangesloten zoals beschreven in de handleiding van de centrale. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van de centrale en/of lees de Rocrail Wiki-pagina over de desbetreffende **[[english#​command_stations|Centrales]]**. \\
  
-> **Tip:** Een CS(2)3 aansluiten. 
-{{:​userthemes:​CS3_Rocrail.png}} ​ 
  
 \\ \\
stepbystep-nl.txt ยท Last modified: 2020/12/01 18:36 by smitt48