User Tools

Site Tools


accel-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

accel-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sneltoetsen ======
  
 +[[:​dutch#​rocview|{{ ​ :​viewer.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]] -> [[rocgui-config-nl|Configuratie]]
 +  * [[rocgui-menu-nl|Menubalk]] | **[[rocgui-config-nl|Configuratie]]** | [[loc-tab-nl|Loc Overzicht]] | [[gui-accel-nl|Sneltoetsen]] | [[gui-cs-status-nl|Statusindicatie]] | [[gui-multi-nl|Meer Instanties van Rocview]] | [[gui-reports-nl|Documentatie]]\\
 +    * [[rocgui-lang-nl|Taalkeuze]] | [[rocgui-gen-nl|Algemeen]] | [[rocgui-trace-nl|Trace]] | [[rocgui-pt-nl|Programmeren]] | [[symbols-nl|SVG Symbolen]] | [[clock-adjust-nl|De Klok]] | [[gamepad-nl|Gamepad support]] | [[mic-nl|MIC]] | **Sneltoets noodstop**\\
 +
 +// \\ // \\
 +
 +{{:​rocview:​rocview-accel-nl.png}}\\
 +Voor sommige functies kunnen hier sneltoetsen worden ingesteld.\\
 +\\
 +==== Functie ====
 +De functie waar de sneltoets voor kan worden ingesteld.\\
 +\\
 +==== Toets code ====
 +Uit een lijst te selecteren sneltoets voor de functie.\\
 +\\
 +==== Toets combinatie ====
 +Mogelijke knoppen om te combineren om ongewenst activeren van de functie te voorkomen.\\
 +Er wordt geadviseerd geen toetscombinatie te nemen die in het besturingssysteem elders al gebruikt wordt.\\
 +\\
accel-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)