User Tools

Site Tools


cbus:can_gc7_setup-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cbus:can_gc7_setup-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC7 Klok Setup======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[:​dutch#​mergcbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +  ​
 +
 + \\
 +
 +===== De CANbus Klok module =====
 +\\
 +
 +{{:​cbus:​gc7-help.jpg?​400}}\\
 +
 + \\
 +
 + 
 +
 +===== Eigenschappen =====
 +  * Weergeven van de Rocrail Model tijd.
 +  * "''​** - - - - **''"​ wordt weergegeven totdat de eerste synchronisatie puls is ontvangen. ​
 +  * "''​** H E L P **''"​ als er geen synchronisatiepuls wordt ontvangen .
 +  * Instelbare helderheid.
 +  * Weergave van model seconde pulsen.  ​
 +  * Klok stopt als de klok in Rocrail gestopt wordt.  ​
 +  * Laat cyclisch de tijd- datum en temperatuur zien.
 +  * Dag van de week wordt met 7 leds aangegeven.  ​
 +  * De module bevat geen automatische werkelijke tijd instelling. ​
 +
 + \\
 +
 +===== Setup =====
 +
 +Tijdens het programmaren van de instellingen knippert de bovenste punt in het display.\\
 +
 + 
 +
 +| {{:​cbus:​cangc7-cbus-setup.png?​500}} |  ​
 +
 +
 +\\
 +
 +==== Firmware====
 +[[http://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​cangc7-1a-296.hex.zip|cangc7-1a-296.hex.zip]] Met optioneel de temeperatuur aanduiding, ​  ​**8MHz resonator** \\
 +   
 +\\
 +
 +==== Bron code ====
 +http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-project/​rocrail/​hardware/​files/​head:/​cbus/​cangc7/​
 +
 +\\
 +
 +
 +==== Copyrights ====
 +(c) [[http://​www.merg.org.uk/​|MERG]]\\
 +(c) [[http://​www.rocrail.net|Rob Versluis, rocrail.net]]\\
 +
 +==== IDs ====
 +| NMRA Manufacturer ID |  70 |
 +| Product ID |  7 |\\
 +
 + 
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 + \\
 + 
 +
 +
 +
 + 
cbus/can_gc7_setup-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)