User Tools

Site Tools


cbus:can_gc7_setup-nl

CAN-GC7 Klok Setup

De CANbus Klok module


gc7-help.jpg


Eigenschappen

  • Weergeven van de Rocrail Model tijd.
  • " - - - - " wordt weergegeven totdat de eerste synchronisatie puls is ontvangen.
  • " H E L P " als er geen synchronisatiepuls wordt ontvangen .
  • Instelbare helderheid.
  • Weergave van model seconde pulsen.
  • Klok stopt als de klok in Rocrail gestopt wordt.
  • Laat cyclisch de tijd- datum en temperatuur zien.
  • Dag van de week wordt met 7 leds aangegeven.
  • De module bevat geen automatische werkelijke tijd instelling.


Setup

Tijdens het programmaren van de instellingen knippert de bovenste punt in het display.


Firmware

cangc7-1a-296.hex.zip Met optioneel de temeperatuur aanduiding, 8MHz resonator


Bron code

Copyrights

IDs

NMRA Manufacturer ID 70
Product ID 7


cbus/can_gc7_setup-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)