User Tools

Site Tools


digital_central-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

digital_central-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Centrales ​  en Digitale Componenten=====
 +
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +-> [[dutch|Inhoud]]  ​
 +
 +
 +
 +// \\ // \\ 
 +
 +
 +Een Central Station is een apparaat dat opdrachten van personen of van een computer omzet in het juiste protocol en daarna naar de decoders op de spoorbaan stuurt. ​
 +Iemand geeft een opdracht dmv een handregelaar aangesloten op het CS, een computer doet dat door het sturen van de opdracht door een kabel verbonden met het CS. 
 + 
 +
 +{{opendcc.jpg}} {{dt400.jpg|}} {{compconnection.jpg|}}
 +
 +Rocrail maakt een verbinding met jouw CS en het CS is verbonden met de spoorbaan.
 + 
 +
 +
 +
 +===== Decoders =====
 +
 +DE decoders op de baan luisteren naar opdrachten die komen ven het CS.Elke decoder heeft zijn eigen adres. Als een decoder een opdracht ontvangt met zijn adres dan doet ie iets.
 +
 +Ieder digitale locomotief heeft een decoder die luistert naar opdrachten zoals starten, stoppen, rijrichting wijzigen,​licht aan en uit etc.
 +  ​
 +
 + 
 +
 +{{delta.jpg}}
 +
 +Er zijn ook decoders voor wissels, seinen en andere componenten zoals draaischijven die de digitale signalen omzetten in elektrische bewegingen. ​
 + 
 +
 +{{decoder.jpg}} {{6083_sm.png|}}
 +
 +===== Melders =====
 +Melders in de spoorbaan worden gebruikt om signalen terug te zenden naar het CS. Als een loc een melder passeert stuurt de melder een signaal terug naar het CS.
 +
 + 
 +
 +{{contact.jpg}}
 +
 +
 +===== Digitaal Spoorplan Blok Schema ​  =====
 +
 +{{users:​mrex:​layout_block_diagram.gif|{{layout_block_diagram.gif|}}
 +
 +===== Opmerking =====
 +
 +Als je wilt dat Rocrail je locs automatisch bestuurt dan heb je melders nodig  die de plaats van de loc op de baan terug melden aan Rocrail. Rocrail kan daarna de opdrachten geven die verder nodig zijn voor de besturing.
 +
 +Een CS heeft doorgaans een transformator nodig en een booster ​ om het signaal van het CS te versterken en naar de baan te sturen. De oudere systemen hebben een afzonderlijke transformator en booster nodig. Bij de nieuwe systemen is dit ge├»ntegreerd. Kijk ook onder Hardware voor de zelfbouw projecten.
 +
 +Een terugmeld decoder is een encoder en vertaalt de melding in een digitaal signaal zodat het CS het kan lezen.
 +Bij sommige systemen gaat deze terugmelding via het CS naar rocrail maar er is ook een systeem waarbij de terugmelding rechtstreeks naar de computer en Rocrail gaat.
 +
 +
 +
  
digital_central-nl.txt ┬Ě Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)