User Tools

Site Tools


dinamo-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dinamo-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Dinamo======
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] ->   ​**Dinamo**
 +  *  [[dinamo-nl|RM-H,​ RM-U, UCCI]] | [[dinamo-cars-nl|MCC]]
 +// \\ // \\
 +
 +====Dinamo = Track Driver system from Leon van Perlo ====
 +
 +
 +
 +=====Introductie=====
 +Dinamo heeft voor ieder blok een controlleruitgang om zowel analoge als digitale DCC loks gemixed aan te sturing op de spoorbaan.
 +Documentatie van dit systeem kun je vinden op de site van Leon: http://​www.vpeb.nl/​
 +
 +[[http://​www.vpeb.nl//​|{{dinamo-system.jpg}}]]
 +
 +
 +
 +=====Protocol=====
 +  * [[http://​home.hccnet.nl/​leon.van.perlo/​docs/​dinamo_interface_specificatie3_0.pdf|Dinamo 3.0]]
 +  * {{dinamo:​dinamo-flowchart.pdf}}
 + 
 +
 +===== Setup =====
 +{{:​dinamo:​dinamo-setup-en.png}}\\
 +Dinamo moet het eerste Command Station zijn in de lijst van controlers.\\
 +
 +==== Port ====
 +De Rs232 of virtuele com poort.\\
 +
 + 
 +
 +
 +==== Baudrate====
 +Standaard staat de baudrate op 19200. Via een dinamo-config applicatie, zie dinamo handleiding, ​ laat dinamo zich ook instellen op 38400, optie " S1 38k4 ".\\
 +
 +
 +
 +
 +\\
 +
 +==== Switch time ====
 +De wisselbekrachtigingstijd die wordt gebruikt als de individuele bekrachtigingstijd in het wisselinterface niet gezet is.\\
 +Zie ook: [[switch-int-nl|wisselbekrachtigingstijd]]
 +
 +====Tx pause====
 +Pausetijd tussen ​ de datapakketten die verzonden worden van Rocrail naar Dinamo. De tijd kan ingesteld worden tussen 10 en 100 msec.\\
 +
 +
 + \\
 +
 +
 +=====Adresering=====
 +De Dinamo implementatie in Rocrail is conform met de gewone Rocrail [[addressing-nl-flat|addressing]].
 +Uitzonderingen:​
 +  * Trackdrivers starten bij adres 0.
 +  ​
 +
 +=====Speciale blok settings=====
 +See: [[:​block-int-nl|Block Interface]]\\
 +{{:​block:​block-int-en.png?​200}}\\
 +
 +==== TD ====
 +De door dinamo aangestuurde blokkken moeten gevinkt worden als TD, ook als er alleen met DCC gereden wordt binnen het TD systeem.\\
 +
 +==== Port====
 +Het poort adres moet overeenstemmen met de aansluiting op dinamo. Het adresveld wordt niet gebruikt.\\
 +
 +=====Speciale Lok settings=====
 +See: [[:​loc-int-en|Loco Interface]]\\
 +{{:​loc:​loc-int-en.png?​200}}\\
 +==== DCC====
 +\\
 +DCC loks gebruiken hun normale adressen maar analoge loks vragen om speciale parameters:
 +
 +\\
 +====Analoog====
 +\\
 +| **Parameter** | **Omschrijving** |
 +| **addr** | geef nul in |
 +| **prot** | **A** = analoog |
 +| **spcnt** | Dinamo voorziet 63 snelheidsstappen voor analoge loks |
 +| **mass** | dit bepaalt de versnelling weer van de lok |
 +
 +\\
 +
 +=====Handbediening=====
 +[[:​blockgroups-nl|Blok groepen]] kunnen gebruikt worden om blokken aan elkaar te linken zodat er handbestuurd gereden kan worden. \\   
 +De blokken moeten vastgelegd worden als  **[[:​block-details-nl|rangeer blok]]** voor het geval er gelijkertijd in auto mode gereden wordt.\\
 +
 + \\
 +
 +
 +
 + ===== Links=====
 +  * [[http://​www.vpeb.nl/​|Documentation]]
 +  * [[http://​www.vpeb.nl/​index.php/​download_file/​view/​179/​162/​|Dinamo 3.1 Protocol]]
  
dinamo-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)