User Tools

Site Tools


lnfc-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lnfc-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Modelklok====
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 + 
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] -> [[:​loconet-nl|Digitrax LocoNet]] ​
  
 + 
 +    * [[loconet:​lnpe-nl|Protocol]] | [[:​loconet-cs-nl|Command Stations]] | [[:​loconet-interfaces-nl|Interfaces]] | ** Modelklok **| [[:​loconet-dev-nl|Handregelaar]] | [[loconet:​transponding-nl|Transponder]]| [[loconet:​dtopsw-nl|Wisselkaarten]] | [[:​locont-wi-nl|Bedrading]]
 +       
 +
 +
 + 
 +// \\ // \\
 +
 +===== Hardware =====
 +Voor het testen en ontwikkelen voor een modelklok voor loconet heb ik de klok gebruikt van:​\\ ​
 +[[http://​www.logicrailtech.com/​|Logic Rail Technologies]] ​ \\  ​
 +Gebruiksaanwijzing:​ http://​www.logicrailtech.com/​lnfc_users_guide.pdf \\
 +
 +{{:​loconet:​lnfc-test.jpg?​400}}{{plan-f:​plan-f-lnfc.jpg?​400}}\\
 +
 +===== Modelklok instellen=====
 +De instellingen zijn alleen bschikbaar in het Rocgui Klok menu:\\
 +{{:​loconet:​fc-control-en.png}}\\
 + \\
 +=== Tijd instellen, adjust===
 +{{:​clock-adjust-en.png}}\\
 +Zet de modelklok snelheid en tijd.\\
 +
 + \\
 +=== Klok stil zetten /freeze===
 +Zet de klok stil ; alleen mogelijk als de snelheid >1  .\\
 +
 + \\
 +=== Herstarten,​resume ===
 +Herstart de klok.\\
lnfc-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)