User Tools

Site Tools


win-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
win-nl [2020/12/23 19:52]
smitt48 [Algemeen]
win-nl [2021/01/25 19:39] (current)
besra [Algemeen] Antivirus, Firewall, ...
Line 27: Line 27:
  \\  \\
 ===== Algemeen ===== ===== Algemeen =====
-Speciale karakters, zoals umlauts, moeten over het algemeen worden vermeden. Dit geldt voor Windows-gebruikersnamen,​ mapnamen van de Rocrail-installatie en bovengeschikte mappen, evenals bestandsnamen van b.v. locomotief foto's etc. \\ +Het is belangrijk op de volgende twee punten te wijzen: 
-Als de Windows-gebruikersnaam umlauts bevat, kan de juiste installatie mislukken!+  - Speciale karakters, zoals umlauts, moeten over het algemeen worden vermeden. Dit geldt voor Windows-gebruikersnamen,​ mapnamen van de Rocrail-installatie en bovengeschikte mappen, evenals bestandsnamen van b.v. locomotief foto's etc. \\ Als de Windows-gebruikersnaam umlauts bevat, kan de juiste installatie mislukken! ​\\ \\ Door het __verwijderen van__ het vinkje voor UTF-8 in de ** [[: rocrailini-gen-nl # utf-8 | Rocrail Instellingen Algemeen]] ** en de ** [[: rocgui-gen-nl # utf-8 | Rocview Instellingen Algemeen]] ** worden speciale tekens ondersteund onder Windows ((in sommige gevallen kunnen speciale tekens nog steeds tot onvoorspelbare effecten leiden; het wordt daarom aanbevolen ze niet te gebruiken)). \\ \\ 
 +  - Indien derde partij antivirus, anti-malware of firewall programma'​s worden gebruikt, is het geheel de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze zo te configureren dat zij de juiste installatie en werking van Rocrail en zijn componenten niet verstoren! \\ In geval van twijfel moeten dergelijke programma'​s worden gedeactiveerd. \\ \\ Onder Windows 10 worden dergelijke extra programma'​s over het algemeen onnodig geacht in een privé-omgeving.
  
-Door het __verwijderen van__ het vinkje voor UTF-8 in de ** [[: rocrailini-gen-nl # utf-8 | Rocrail Instellingen Algemeen]] ** en de ** [[: rocgui-gen-nl # utf-8 | Rocview Instellingen Algemeen]] ** worden speciale tekens ondersteund onder Windows ((in sommige gevallen kunnen speciale tekens nog steeds tot onvoorspelbare effecten leiden; het wordt daarom aanbevolen ze niet te gebruiken)). 
  
  \\  \\
win-nl.txt · Last modified: 2021/01/25 19:39 by besra