User Tools

Site Tools


accelerators_nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

accelerators_nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Sneltoetsen=====
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocgui_viewer|Rocgui (Viewer)]] -> [[dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]]
 +  * [[track-diagram-nl| Maken en wijzigen van een spoorplan ]]
 + | [[undo-nl|De UNDO-functie]] | [[select-nl| De Selectie functie ]] | **De Sneltoetsen ** | [[track_diagram_elements_nl| De Baancomponenten ]] | [[tracks_desc_nl|De Rails ]]|[[switch_desc_nl| De Wissels ]]|[[text_desc_nl| Tekst en afbeeldingen ]]|
 +
 +
 + 
 +De volgende tabel toont U de aanwezige sneltoetsen in Rocgui :
 +
 +| **Sneltoets** | **Actie** |
 +| Ctrl-N | Maakt een nieuw baanontwerp |
 +| Ctrl-O | Open een bestaand baanontwerp |
 +| Ctrl-S | Bewaar het actuele baanontwerp |
 +| Ctrl-Z | Roep verwijderde elementen terug |
 +| Ctrl-P | Power on |
 +| Ctrl-M | MIC |
 +| Ctrl-L | Loksturing |
 +| Ctrl-R | Rijwegsturing |
 +| Ctrl-T | Wisselsturing |
 +| Ctrl-1 | Tabel met lokomotieven |
 +| Ctrl-2 | Tabel met rijwegen |
 +| Ctrl-3 | Tabel met blokken |
 +| Ctrl-4 | Tabel met tijdschema'​s |
 +| Ctrl-5 | Tabel met locaties |
 +| Ctrl-6 | Tabel met blokgroepen |
 +| Ctrl-7 | Tabel met wissels |
 +| Ctrl-8 | Tabel met seinen |
 +| Ctrl-9 | Tabel met uitgangen |
 +| Alt-1 | Tabel met bezetmelders |
  
accelerators_nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)