User Tools

Site Tools


dutch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dutch [2019/11/18 15:49]
rjversluis [Fabrikanten]
dutch [2020/02/27 16:00] (current)
besra [Rocrail Documentatie] Daily Build: Link gecorrigeerd
Line 15: Line 15:
  \\  \\
  
-De Rocrail documentatie weerspiegelt de huidige ontwikkeling stand (__**[[http://​rocrail.net/software/​rocrail-snapshot/​|Daily Build]]**__). \\+De Rocrail documentatie weerspiegelt de huidige ontwikkeling stand (__**[[https://wiki.rocrail.net/​rocrail-snapshot/​|Daily Build]]**__). \\
 Deze Wiki wordt onderhouden aan de hand van de lopende ontwikkelingen. Sommige functionaliteiten kunnen in de geïnstallerde Rocrail versie niet of anders voorhanden zijn, dit is meestal aangegeven middels een revisie nummer. Deze Wiki wordt onderhouden aan de hand van de lopende ontwikkelingen. Sommige functionaliteiten kunnen in de geïnstallerde Rocrail versie niet of anders voorhanden zijn, dit is meestal aangegeven middels een revisie nummer.
 **Bij problemen moet altijd de meest actuele versie gebruikt worden. Check dit vooraf**.\\ **Bij problemen moet altijd de meest actuele versie gebruikt worden. Check dit vooraf**.\\
dutch.txt · Last modified: 2020/02/27 16:00 by besra