User Tools

Site Tools


loc-index-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
loc-index-nl [2020/11/26 13:25]
rainerk
loc-index-nl [2020/11/26 13:55] (current)
smitt48 [Zoek]
Line 67: Line 67:
 \\ \\
 ===== Zoek ===== ===== Zoek =====
-Filter met "​Overnemen"​ de index voor ID's die de karakters bevat.+Filter met "​Overnemen"​ de index voor ID's die de ingevoerde ​karakters bevat.
 \\ \\
 ===== Algemene knoppen ===== ===== Algemene knoppen =====
loc-index-nl.txt ยท Last modified: 2020/11/26 13:55 by smitt48