User Tools

Site Tools


gui-cs-status-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gui-cs-status-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Statusindicatie ======
 +[[:​dutch#​rocview|{{ ​ :​viewer.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]]
 +  * [[rocgui-menu-nl|Menubalk]] | [[rocgui-config-nl|Configuratie]] | [[loc-tab-nl|Loc Overzicht]] | [[gui-accel-nl|Sneltoetsen]] | **Statusindicatie** | [[gui-multi-nl|Meer Instanties van Rocview]] | [[gui-reports-nl|Documentatie]]\\
  
 +
 +// // \\ \\
 +
 +===== Van links naar rechts =====
 +De //Magische lampjes//:​\\
 +{{status-bulbs.png}}
 +  * Groen = Goed of actief.
 +
 +==== 1. Spoorplan consistentie ====
 +De "​gezondheid"​ van het baanplan.\\
 +Bekijk de Rocrail server trace indien dit blok rood is.\\
 +
 +==== 2. Spanning ====
 +Meeste Centrales geven een status **GROEN** als de baanstroom **AAN** staat.\\
 +
 +==== 3. Communicatie ====
 +De RS232 of TCP/IP connectie is succesvol geïnitialiseerd en verbinding is OK.\\
 +DDX: De RS232-poort is succesvol geïnitialiseerd om digitale signalen te genereren voor loc decoders.\\
 +
 +==== 4. Melders ====
 +Groen geeft aan dat melders kunnen worden gelezen.\\
 +**DDX:** De parallelle poort is succesvol geïnitialiseerd voor de s88 bus.\\
 +**mcs2:** Indien polling is uitgeschakeld wordt de melder status groen zodra de eerste melding is ontvangen.\\
 +
 +==== 5. Accessoire ====
 +Klaar om  modulen aan te sturen.\\
 +**DDX:** De RS232-poort is succesvol geïnitialiseerd om digitale signalen te genereren voor functie decoders.\\
 +
 +==== 6. Auto mode ====
 +Gereed om locs is automode te laten rijden.\\
 +\\
 +> **Note:** Niet alle centrales rapporteren afzonderlijk de status van hun sensor en accessoire bus, deze blokjes blijven dan rood.
gui-cs-status-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)