User Tools

Site Tools


ddx-nl

DDX Digital Direct Xtra

InhoudCentral StationsDDX Digital Direct XtraLetop : Alvorens decoders of andere hardware aan te schaffen overtuig je ervan dat deze kunnen samenwerken met de DCC/MM signalen die opgewekt worden met DDX Kijk ook op : Black/White list.


Eigenschappen

 • Voorziet in zowel het NMRA-DCC als het Märklin/Motorola (MM) formaat.
 • Tot vier s88 bussen op de parallelle poort.
 • Zowel voor Linux als voor Windows.
 • Volledige Rocrail ondersteuning
 • Voorziet in het NMRA DCC en het Märklin/Motorola (MM) protocol.
 • Kompatiebel met ORD-1
 • Laag CPU gebruik
 • Geen extra processen nodig
 • Zonder protocol-overhead voor betere antwoordtijden.
 • DCC eigenschappen:
  • Programmeer Spoor ondersteuning voor programmeren en uitlezen van CV's
  • Korte en lange adressering
  • 14, 28 of 127/128 snelheidsstappen
  • 12 functies

Let op

 • DDX is niet instaat die signaal kwaliteit te leveren die normale CS leveren, probleempjes kunnen verwacht worden.
 • S88 is niet voor 100% betrouwbaar o.a. vanwege die lengte van de aansluitbedrading tussen de IC's op de printen.

S88 Terugmelding

De S88 bussen, tot vier stuks, zijn verbonden met de printerpoort. Alle bussen worden voor een snellere ontvangst van de bezetmelders parallel ingelezen.

S88 Addressering

 • Bus 0 start bij bezetmelder 0
 • Bus 1 start bij bezetmelder 496
 • Bus 2 start bij bezetmelder 992
 • Bus 3 start bij bezetmelder 1488

Linux en Windows

Momenteel is DDX getest op de volgende computer platformen:

 • Linux 2.6 kernel (Ubuntu 7.10, 8.04, 8.10, Debian4)
 • Windows XP SP2

Setup

Nodes, attributen en waarden worden hier uitgelegd: wrapper-en.html#digint
Alle parameters zijn in te stellen vanuit de Rocgui.

Loc Decoders

Het is aan te raden om de locdecoder, CV29, te programmeren voor alleen digitale rijden.
Onder bepaalde omstandigheden kan de railspanning namelijk zonder digitaal signaal zo hoog zijn dat de loc analoog reageert als of CV29 op standaard ingesteld staat.

Hoe 128 snelheidstrappen bij DCC decoders in te stellen

Ten eerste moet de decoder ingesteld zijn op 28/128 stappen.Programmeer bit 2 van cv29 met een 1: cv29=2. Daarna moeten we rocrail vertellen hoe de data naar de loc gezonden moet worden. Klik op Tables-Locomotives en selecteer de loc waarvan je de instelling wilt veranderen. Klik op interface en verander de volgende instellingen: Protocol versie op 2, en 128 stappen.

Sommige Lenz decoders herkennen alleen 14,27 en 127 stappen. Wees er zeker van dat je decoder 128 stappen aan kan. Vraag dit eventueel na.


Treinen die rijden zonder digitaal signaal als DDX start. Bij gebruik van DDX moet de locdecoder zo geprogrammeerd worden dat hij niet analoog kan rijden. Meestal is dat een instelling bij CV29.

Seriële poort

Gebruik voor de beste resultaten de standaard seriële poorten: ttyS0-4 (Linux), Com1-4 (Windows) en 0x3F8, 0x2F8, 0x3E8, 0x2E8.

Als een niet standaard adres gebruikt wordt dan kan de instelling onder Port base gewijzigd worden, in alle andere gevallen laat op nul staan (0).

dmesg | grep tty

Dit is het commando voor Linux gebruikers om de instellingen van de seriele poort te verkrijgen:

serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
0000:02:00.0: ttyS1 at I/O 0xdf00 (irq = 169) is a 16550A
0000:02:00.0: ttyS2 at I/O 0xde00 (irq = 169) is a 16550A


DDX werkt met de meeste USB naar Serieel adapters. Voor een goede werking met het Märklin/Motorola protocol moet de USB naar Serieel adapter 6-bits dat verzenden ondersteunen en een terugmelding geven wanneer de Uart zendbuffer leeg is. Onder Windows is er tijd nodig om te wisselen tussen de DCC en MM settings. Dit geeft pauzes in de datastroom waardoor de verlichting van de locs flikkeren.

De werking van de USB naar serieel adapter is afhankelijk van de toegepaste chip:

Chip Linux 2.6.22 Windows XP, chip manufacturers driver
FTDI2232 DCC enkel (6-bit transfers niet voorzien door de hardware)
Prolific 2303 DCC enkel, transmitter-leeg detectie werkt niet in driverParallele poort


De volgende parallele poorten worden ondersteund: parport0-2 (linux), LPT1-3 (Windows) (0x3BC, 0x378, 0x278).
Zet poort adres op 0 om de S88 volledig uit te zetten.

Details


Fast CV Get

Gebruik deze optie bij een echte RS232 poort voor sneller lezen van de CV's .

Check TX

Reduceer lichtflikkeren bij gebruik van een echte RS232 poort.

Protocols

DCC aan = Activeer DCC locs en benodigdheden
MM aan = Activeer MM locs
MMA aan = Activeer MM accessoires
MMLP aan = Activer MM lange pakketten pause

DCC MM MMA Mode Opmerking
Aan Alleen DCC geen MM output, alleen DCC
Aan Aan MM loks, met DCC decoders, zoals de Opendecoder DCC idle data
Aan Aan Aan Gemixte mode DCC idle data
Aan Aan DCC + MM benodigdheden DCC wordt alleen verstoord door MM-accessoire data
Aan Aan Normaal MM mode Geen DCC idle data

Note: Voor een svn oder dan 2483 , alles aan zetten.

Beperkingen

Om Rocrail met DDX in Windows NT/2000/XP te draaien moet de volgende driver geinstalleerd worden: GIVEIO.SYS

De link geeft je eveneens een beschrijving hoe je deze driver moet laden. De driver kan eveneens hier gedownloaded worden :

Let erop dat de gebruikte RS232 poort een goed digitaal signaal kan produceren, niet alle seriele poorten kunnen goed omgaan met de digitale rocrail aansturing.

Alternatieve lokaties om de driver te downloaden :
DDW-Treiber.zip en:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=46487&package_id=77441&release_id=150767DDX heeft een 16550 compatibele UART seriële poort nodig.

Het MM formaat heeft een speciale timing die gebruik maakt van busy wachtlussen. De timing functies vragen minimaal een Pentium processor.

De commando-wachttijd voor een enkel commando is gemiddeld 0-50ms. Bij DCC wordt iedere lok om de 50ms voorzien van nieuwe data (er is een wachttijd voor het refresh packet (25ms) en idle data (25ms)).

 • Alleen DCC, verversing ongeveer iedere 50ms.
 • Aleen MM, verversing één lok ongeveer 375ms (dit benodigt 5 pakketen, 1 snelheid en 4 FX pakketen, 25ms idle data is nodig tussen de pakketen).
 • DCC + MM, één DCC lok en 25ms idle data is nodig tussen ieder MM refresh paket. Een compleet MM lokververscyclus neemt dan ongeveer 500ms in beslag.

Beperking die mogelijks in de toekomst verholpen zijn:

 • Verbeterde foutafhandeling. Nog te realiseren…
 • Maak de code "reentrant": mogelijkheid om meer dan één DDX te gebruiken, met verschillende poorten. Nog te realiseren…
 • Verbeter en controleer output timing en latency.

Aanbevolen Hardware

ORD-1

Hardware die werkt met erddcd, SRCP of DDW werkt ook met DDX. De programmeer voorziening voor locdecoders en functiedecoders is specifiek gemaakt voor ORD-1, maar vergelijkbare hardware werkt naar alle waarschijnlijkheid ook.. De oude S88 interface voor MrDirect is niet compatibel met DDX, recente versies van MrDirect ondersteunen ons type S88 interface.

Motorola Protocol Versies

versie adresbereik speed stappen functies Opmerkingen
1 255 15 0 Verouderde decoders, geen absolute lokrichting. Maximaal 80 adressen voor Märklin decoders.
2 80 15 4 Meeste MM-compatibele decoders.
3 255 28 4 Nieuwere decoders (MFX+MM) ondersteunen 28 snelheidsstappen. Ook gebruikt voor Wikinger decoder.
4 255 15 4 Uitgebreide adresbereik (Uhlenbrock?, Tams?)
5 - 28 - Voorziet in 28 stappen door het zenden van 2 maal het versie 2-pakket met verschillende snelheden…

NMRA DCC Protocol specifiek

 • Beide korte en lange adressen.
 • 14, 28 en 127/128 speed steps.
 • Tot 12 functies.
 • CV-programmering en CV-lees op programmeerspoor
 • CV-programmering op de hoofdbaan (POM)

Zwarte/witte lijst

De RS232 poort/Uart van de PC is niet gemaakt om signalen te genereren die voor 100% aan de NMRA standaard voldoen. Hierdoor kunnen sommige decoders niet of slechts ten dele werken.

Merk Naam Type Link Status Opm.
Rocrail alle eigen RR DCC decoders accessoire decoder http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=english#hardware OK Alle DCC decoders beschreven bij de hardware werken goed met DDX
Lenz Silver Mini loc decoder http://www.digital-plus.de/digitalplus/digitalplus_decoder_silver.php OK werkt goed
Lenz Gold Mini Loco Decoder http://www.digital-plus.de/digitalplus/digitalplus_decoder_gold.php OK werkt goed
Kuehn N025 loc decoder http://www.kuehn-digital.de/ OK werkt goed
CT Elektronik DCX 74 loc decoder http://www.tran.at/ OK werkt goed
Tams LD-G 33 loc decoder http://www.tams-online.de/htmls/aktuell.html deels decoder werkt maar uitlezen CV is niet mogelijk
Tams LD-G 8 loco decoder http://www.tams-online.de/htmls/aktuell.html OKwerkt goed
Tams LD-G 21 loco decoder http://www.tams-online.de/htmls/aktuell.html OKwerkt goed
Tams LD-G 5 loco decoder http://www.tams-online.de/htmls/aktuell.html OKwerkt goed
Tams FD-R functie decoder http://www.tams-online.de/htmls/aktuell.html deels decoder werkt maar uitlezen CV niet mogelijk works
Wedi 8 poort's DCC servo decoder DIY accessoire decoder http://freenet-homepage.de/wedis-bastelecke/ OK werkt goed
LDT S-DEC-4-DC accessoire decoder http://www.ldt-infocenter.com/ OK werkt goed
LDT M-DEC-DC accessoire decoder http://www.ldt-infocenter.com/ OK werkt goed
MBTronik WA5 Servo decoder accessoire decoder http://www.mbtronik.de/wa5.html ERROR werkt niet en is ook niet te programmeren
Digitalbahn Sven Brandt's draaischijf decoder Draaischijf decoder DCC http://www.digital-bahn.de/ OK Gebruik Firmware versie 1.37 of hoger. DCC getest
ESU LokPilot V3.0 DCC, LokSound V3.5, LokPilot Basic loco decoder http://www.esu.eu/ OK works well
ddx-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)