User Tools

Site Tools


first-steps-nl

This is an old revision of the document!


Beginnen

InhoudBeginnenDownload de software en installeer deze op een computer die verbonden is of wordt met de baan. Configureer daarna de software zodat deze geschikt is voor het Central-Station dat je gebruikt.


Windows

De laatste versie kunnen gedownloaded worden van:

Rocrail en Rocview worden automatisch geinstalleerd. Ter informatie , de installatie vindt plaats in de volgende standaard directories:

Directories

Meta directory names:
  • {app} = The Windows application directory: "%PROGRAMFILES%". (“C:\Programme”, Windows language dependent)
  • {commondocs} = The Windows all users directory: "%ALLUSERSPROFILE%". (“C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente”, Windows language dependent)


Bij het verwijderen van de software via uninstall worden de volgen directories/bestanden gewist:


Directory Components Uninstall
{app}\Rocrail Binaries; *.exe, *.dll yes
{app}\icons Toolbar icons; *.png yes
{app}\svg SVG Themes yes
{commondocs}\Rocrail Layout files; *.xml no
{commondocs}\Rocrail Ini files; *.ini no
{commondocs}\Rocrail\images Image files; *.png, *.xpm, *.gif no, some example files will remain

Snelkoppelingen:

Beide programma's (rocview en rocrail) gebruiken ”C:\Dokumente und Einstellungen\rob\Eigene Dateien\Rocrail” als werkdirectory. (Duits voorbeeld.)

Rocview
(Duits voorbeeld.)

C:\Programme\Rocrail\rocview.exe -icons "C:\Programme\Rocrail\icons" -theme 
"C:\Programme\Rocrail\svg\themes\SpDrS60"

De -theme optie zal als eerste gebruikt worden. Verwijder deze optie als er een ander thema in de rocgui.ini is vastgelegd.

Rocrail
(Duits voorbeeld.)

C:\Programme\Rocrail\rocrail.exe -console -l "C:\Programme\Rocrail" -img 
"C:\Dokumente und Einstellungen\rob\Eigene Dateien\Rocrail\images"

De -img option wordt gebruikt voor het beschikbaarstellen van afbeeldingen aan clients. Verwijder deze optie als een andere afbeeldingen directory gewenst is.

Installatie voor Windows


Laat alle standaard installatie settings staan en klik gewoon enkele keren op OK… Rocrail is geïnstalleerd, volgende stap is om het programma te starten.


Installeer Rocrail niet als "Service" als je geen ervaren Windows gebruiker bent.

Zet dus geen vinkje voor "Register Rocrail as Server ".


Ervaren Windows gebruikers kunnen deze optie gebruiken om Rocrail zodanig in te stellen dat Rocrail opstart met het opstarten van Windows. Maar er moeten daarvoor meer stappen gezet worden om Rocrail goed te laten werken.
Als je het niet goed installeert start windows 2 versies van Rocrail op met alle vervelende bijverschijnselen zoals:

  • Communicatie problemen!
  • verlies van data!
  • RocGui verbindt met de Rocrail Server die als Service opgestart was en niet met de server die in het Dos-window draait.!


Linux Debian based

Release versies kunnen gedownloaded van:

Directories

Meta directory names:
  • {app} = Common application directory: "/opt".
  • {home} = User data directory: "$HOME".


Directory Components Uninstall
{app}/rocrail Binaries; rocrail, rocview, *.so yes
{app}/rocrail Scripts; *.sh yes
{app}/rocrail/icons Toolbar icons; *.png yes
{app}/rocrail/svg SVG Themes yes
{home}/rocrail Layout files; *.xml no
{home}/rocrail Ini files; *.ini no
{home}/rocrail/images Image files; *.png, *.xpm, *.gif no, some example files will remain


Snelkoppelingen

Snelkoppelingen wordt gecopieerd naar /usr/share/applications en staan meestal onder het spelletjes menu.
Deze snelkoppelingen zullen de scripts aanroepen die staan in {app}/rocrail.


Package install

Na downloaden van de *.deb package naar je persoonlijke of een andere map , open het bestand door er rechts op te klikken en kies dan "Debian package Manager". This will bring up the package manager. Misschien moet je tijdens de installatie je root (or superuser) paswoord geven. Kies voor "Installeer het bestand" , de rest doet de

package manager.

Mogelijk moet je nog wxwidgets 2.8.4. installeren. Als de package manager dit niet automatisch download en installeert . Gebruik de Synaptics package Manager om dit te krijgen. (kijk voor verdere toelichting hieronder).

Na installeren vind je de links in de gamessection. Meestal moet de starter voor de Rocrailserver(of deamon) van "/opt/rocrail/rocrail.sh" naar "sudo /opt/rocrail/rocrail.sh" aangepast worden. Hierdoor wordt volledige toegang tot de Rs232 poort verkregen. (Klik in het games menu op rocrail daemon en edit de properties - starter.)

Het kan voorkomen dat rocrail bij het opstarten geen icons vindt. Beantwoord alle komende vragen met OK totdat Rocview draait (zonder icons). Ga naar het file menu / rocview parameters. Zet hier het pad naar de juiste icon directory (standaar: /opt/rocrail/icons ).

(Screenshots to be added)

Bij problemen met wxwidgets gebruik dan de Synaptics package manager . Gebruik de zoekfunctie voor wxgtk. Kies versie 2.8.x . aanvullende pakketten kunnen nodig zijn maar worden automatisch geinstalleerd. Als jezelf files wilt compileren dan zijn ook de If you might want to compile developer files voor wxwidgets nodig.

Op het moment dat rocrail en rocview in de games sectie verschijnen,is Rocrail geinstalleerd. Nu kun je rocrail opstarten.

Linux installatie SUSE 11.0

Prerequesite: openSuse 11.0 standardinstallation, plus install "wxWidgets" package via Yast Een download van een RPM voor Rocrail is hier beschikbaar: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=62652&package_id=59374&release_id=635904

Download het bestand in een tijdelijke directory en dubbelklik er daarna op waarna de installatie begint.

Na installatie vind je de Rocrail opstart in de sectie

Games→ Additional Programs new entries for "RocGUI" and "RocrailDeamon". 

Afhankelijk van de lokale configuratie kan het noodzakljk zijn aan de gebruiker aanvullende rechten te geven voor gebruik van de RS232 poort, eg chmod 666 /dev/ttyS0, or start the RocrailDaemon via sudo.

De RPM moet ook op andere Suse releses werken, dit is slechts ten dele getest.Starten van Rocrail & Rocgui

Start eerst de Rocrail server, daarna de Rocrail GUI.

Het eerste baanplan ontwerp

Kies in het menu spoorplan de optie bewerken. Voeg de gewenste objecten toe, verwijder ze of pas ze aan. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op het lege spoorplanvlak.

De Rocrail server zal het banenplan bewaren bij afsluiten van het programma of klik op de "Spoorplan opslaan" toolbar knop.

Bewerken van het baanplan.

Alle te wijzigen acties zijn uit te voeren met de muis. De rechter muisknop voor het menu en de linker om objecten te verplaatsen op het plan. Na wat oefening kan je je baan ontwerpen:

Volgende stappen

first-steps-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1