User Tools

Site Tools


fj-hafen-nl

De Haven

De Haven

Bij een haven horen natuurlijk schepen. Onderstaande afbeelding is een rijnaak met een tonnage van 120 ton naar een origineel voorbeeld. (zelfbouw Artitec). Deze rijnaak krijgt vanzelfsprekend een plaatsje in de nog aan te leggen haven.

fj-rijnaak.jpg

fj-hafen-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)