User Tools

Site Tools


fj-turntable-nl

Draaischijf Besturing

Foto's

loc_loods.jpg
Foto's van de zelfgemaakte draaischijf die nog wacht op de schilder. Op de brug zie je tevens de zelfgemaakte Nederlandse stoommachine, de NS3737.The traction

tt_aandrijving.jpgASCII
The picture is taken from under the table. With some parts of old printers the traction is build. The worm fixed on the axis of a steppermotor drives a wormwheel. Fixed on the bottomside of the central axis is a drive pin. The pin passes a light lock at the moment the bridge is in the position of track one. The turntable is calibrated and the position of track one is saved in the memory. The positions of all the other tracks are a certain amount of steps away from the first track. Rocrail sends via Loconet the tracknumbers. The software on the driving modules translates te tracknumer to the belonging amount of steps. The last position is saved in memory. So when reconnecting the layout to the power afterwards ( if the bridge is not moved by hand) the position is known. The first time the software is started, the bridge turns 360 degrees or more to know how many steps are one turn. Now always the shortest way to the new position is choosen if position number one is passed a new calibration takes place of all the tracks.

Uit wat overblijfslen van gesloopte printers en harde schijven is de aandrijving gebouwd.De stappenmotor drijft via een wormwiel een tandwiel aan. Aan de onderzijde van de centrale as is een meenemer bevestigt. Op deze meenemer is een staand pennetje met een doorsnede van 1 mm bevestigt. Dit pennetje passeert de lichtsluis op het moment dat de draaischijf op spoor 1 staat. Daarmee wordt de draaischijf geijkt en de positie van spoor 1 vastgelegd. De posities van de andere sporen zijn een vast te leggen aantal stappen van de eerste positie verwijderd. Rocrail geeft via loconet het gewenste spoornummer door. De software op de besturingsprint vertaalt dit naar het benodigde aantal stappen. De laatse spoorpositie wordt vast gelegd in een geheugen . Als de baan later weer opnieuw ingeschakeld wordt ( en de draaischijf is niet handmatig verplaatst) dan is de startpositie voor de draaischijf bekend. Als de besturing voor de eerste keer opgestart wordt dan maakt de draaischijf 1 volle ronde. Daarmee wordt het aantal stappen vastgelegd voor een volledige draai van de draaischijf. Bij het ontvangen van een nieuwe positie van Rocrail wordt de kortste weg gekozen naar de nieuwe positie, wordt daarbij spoor 1 gepasseerd dan vindt automatisch een herijking plaats van alle posities.

De besturing

tv_remote.jpg De automatische besturing van de draaischijf vanuit Rocrail vindt plaats via de loconet bus. Handmatige besturing en programmering van de 32 posities van de sporen gaat m.b.v. een TV-afstandsbediening. Deze afstandsbediening dient de zgn. RC5 code uit te zenden. Een oud exemplaar van een Philips TV of een goedkope zelf te programmeren afstandsbediening voldoet goed. De software kan uit 3 typen afstandsbedieningen, TV, VCR en SAT, kiezen zodat meerdere toestellen in dezelfde ruimte gelijktijdig bediend kunnen worden. Een LCD-display, minimaal 2 regels van 8 karakters, ondersteunt de programmering en geeft o.a. de posities van de draaischijf aan.

Functies van de afstandsbediening

  • handmatig kiezen van het gewenste spoor
  • programmeren van de 32 spoor posities
  • herijken van de draaischijf op positie 1
  • kiezen van het type afstandsbediening: TV, VCR of SAT


De print

print_tt_1.jpg Voor de besturing is een dubbelzijdige print ontworpen, door het aanbrengen van enkele draadbruggen kan de print ook enkelzijdig worden gemaakt. Op de print bevindt zich een te programmeren chip, een zgn. PIC, de hex-file waarmee de pic geladen moet worden is beschikbaar evenals de print-layouts en het schema. Als aandrijfmotor kan een stappenmotor gebruikt worden uit een oude 5 1/4 inch harde schijf, een 12 volts exemplaar. Kijk voor de aankoop van de verschillende componenten op Voti.nl
Op de print is een bi-stabiel relais aangebracht, aangesloten op de loconet bus. Dit relais bestuurt de polarisatie van de brug.
De voedingsspanning voor de besturing mag een wisselspanning zijn met een waarde van 8-12 volt. Deze spanning is afhankelijk van het toegepast type stappenmotor. Op de print is een bruggelijkrichter geplaatst. Een 5 volts stabilisator zorgt voor de voeding van de electronica. ( Afgebeeld is de print van het prototype.)

Bestanden

Youtube

Just have a look at the first attemps, do not pay attention to the speed and the sound, it moves too fast and the sound looks worser then it is.

http://www.youtube.com/watch?v=Dyy1DWgZ1iI

fj-turntable-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)