User Tools

Site Tools


fj:fy-controller-nl

Fiddle Yard Controller

InhoudHardwareRocrailDit ontwerp is gebaseerd op het gebruik van een stappenmotor.

De afbeelding laat de versie zien met een dubbel 7-segment's display.Mogelijkheden

 • Volledig Rocrail compatible
 • Bedieningspaneel (P2)
 • Sturing met gebruik van standaard, optisch geisoleerde in- en uitgangen
 • 4 ingangen voor het spoornummer (P1)
 • 1 ingang voor het bevestigen van de nieuwe settings (P1)
 • 1 uitgang en LED-signalering als de spoorpositie bereikt is. '
 • De standaardposities worden opgeslagen in het PIC geheugen
 • Dubbel 7-segment's LED display of een 2 lijns 16 karakters LCD display
 • Gemakkelijk en nauwkeurige positionering


Firmware in Basic

De firmware in de PIC is ontwikkeld in PIC-simulator IDE een Basic taal. PIC-simulator heeft een geïntegreerde simulator (emulator), Basic compiler, assembler, disassembler and debugger en het is een Windows applicatie. Kijk voor een evaluatie versie op :www.oshonsoft.com

De Setup

 • Kies de setup mode
 • 2 drukknoppen sturen de FY naar links of rechts
 • Een 3e drukknop slaat de positie in het PIC geheugen op
 • Een 4e drukknop kiest een gewenste geheugenopslag plaats
 • 2 drukknoppen in drukken: kiezen tussen permanente of tijdelijke bekrachtiging van de stappenmotor
 • 2 drukknoppen in drukken: kies de beste snelheid voor de stappenmotor.

Calibreren

Bij het opstarten gaat de FY naar de beginpositie. Hiermede wordt de software gecalibreerd.


Firmware in C

 • Laat bij het opstarten voor 1 sec. het versienummer zien: 88 is een snapshot. De eerste release start met 41; versie 4.1.
 • De setup procedure is gelijk aan de Basic versie, maar calibratie is niet nodig.
 • Geen calibratie: verwacht wordt dat bij het opstarten de FY in de middenpositie staat.(Het display laat na het opstarten de middenpositie zien.)
 • Het compileren en linken is met de volgende opensource software gedaan :
  • sdcc Small Device C Compiler
  • gputils GNU PIC Utilities
  • gpsim Full-featured software simulator for Microchip PIC microcontrollers
  • picprog Microcontroller programmer
  • PikLab IDE for PIC microcontrollers
 • Het aantal sporen moet in de sourcecode vastgelegd worden.
 • De middenpositie wordt als volgt berekend: (aantal sporen / 2) + 1


De firmware is nog steeds in ontwikkeling .
Bestanden: http://bazaar.launchpad.net/~rocrail-project/rocrail/hardware/files/head%3A/fy/firmware/c/


Bestanden

Broncode, schema's en PCB's (KiCad):


FY Aansluitingen

FY-P3 Stepper-P1 Signal
1 3 cl_pulse
2 2 cw_ccw
3 1 enable
4 4 ground
5 5 +5V dc


Decoder aansluitingen

P3 Signaal Decoder Opmerkingen
1 ground ground Common
2 position ok input Aktief na het bereieken van de eindpositie.
3 new position available output Positie bit nieuwe positie beschikbaar +5V
4 bit 1 output positie bit
5 bit 2 output positie bit
6 bit 3 output positie bit
7 bit 4 output positie bit


Knoppen

Alle knoppen voor handbediening en setup worden aangesloten op P2 van het controller board.

Screw Name Operation Setup
P2.1 Next nop Next track without saving current.
P2.2 Save nop Save current position and jump to next track.
P2.3 Left Previous track. Move to left.
P2.4 Right Next track. Move to right.
P2.5 Setup Select mode between operate and setup.


De Voeding

De voeding voor de stappenmotor moet gelijkstroom zijn, 1A en tussen de 5 en 10V. (P2). Het is even zoeken naar de juiste spanning om de stappenmotor mooi en geruisloos te laten werken.
Voor de FY controller , P4, kan een eenvoudige 9V AC transformator gebruikt worden. Gebruik een koeler op de 7805 als de spanning hoger is.

LCD Versie

Het 7-segments display kan vervangen worden door een LCD display. Ook in die versie is er geen eindcalibratie nodig maar wordt er van uit gegaan dat bij het opstarten de FY in de midden positie staat.

Voor de LCD versie zijn de volgende bestanden nodig.

Files

fj/fy-controller-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)