User Tools

Site Tools


loconet-io-nl

Table of Contents

LocoIO

Registers

Het onderdeel registers laat de configuratie bytes zien van de geselecteerde poort.(Alleen lezen !). De linker kolom is in decimale en de rechter hexadecimale notatie.
De waarden zijn alleen informatief voor een snelle check van de poort settings.


Configuratie
bit 7 0 = input 1 = output
(0 / 1) (0 / 1)
bit 6 active (low / high) (contact / block) detector
bit 5 (switch / push button) (normal / multi)
bit 4 (switch or push button / block detector) (normal / flashing)
bit 3 (OPC_SW_REP / OPC_SW_REQ) (continues / pulse) contact
bit 2 block detection switch off (delayed / direct) reset (software / hardware)
bit 1 not used not used
bit 0 not used (high / low) at start upValue 1
bit 7 0
bit 0-6 low part of port address A1-A7


Value 2
bit 7 0
bit 6 normal / switch sensor
bit 5 A0 for block detection
output contact 1/2
bit 4 pulse / continues
bit 0-3 high part of port address A8-A11


Address

Als in het Address scherm uit de query een adres geselecteerd wordt dan geldt dit adres voor alle schermen. In het I/O scherm wordt dan de hoogste adreswaarde weergegeven met het bijbehorende poortnummer 16.Een lager poortnummer geeft het lagere adres. Nu kan per adres/poort de configuratie gedaan worden. Ook het laten flashen van een uitgang is hier in te stellen.

LocoIO SV's

De opcode OPC_PEER_XFER wordt gebruikt voor data uitwisseling tussen de Loco module en de computer.
John Jabour ontwierp LocoNet modules met printplaten die ook te programmeren zijn met SV's.

De optie Easy Setup in Rocrail werkt voor het programmeren in de meeste gevallen veel sneller.

loconet-io-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)