User Tools

Site Tools


mgv84s-nl

MGV84s Quad Servo module met standaard relais

InhoudHardwareMGV


Door Peter Giling

Beschrijving.

De MGV84 is een prima module maar het gebruikt de nogal dure bipolaire relais.

De omschakeling vindt plaats als de wissel midden in de verandering zit.

Bij sommige wissels geeft dat problemen, vanwege de mechanische constructie, omdat het bewegende deel plotseling omklapt naar de andere zijde bij het omzetten.

Daardoor kan de wissel in de een of de andere stand net even sluiting maken.

De MGV84S gebruikt normale goedkope relais maar er zijn er 8 voor nodig in plaats van 4.

In de module bevinden zich 2 relais voor ieder puntstuk.

Het voordeel daarvan is dat het puntstuk alleen spanning krijgt als het wissel in een ruststand staat.

Het nadeel is dat er altijd 1 van de 2 relais bekrachtigd zal moeten zijn.

Deze module schakelt het puntstuk uit en geeft het pas spanning als de wissel in zijn eindstand staat.

Voor het overige, het instellen van de posities, is de module gelijk aan de MGV84.

Functies

Voor ieder wissel moeten 3 instellingen gedaan worden:

 • Snelheid van de motor .
 • De hoek , instelbaar tussen 10 en 180 graden.
 • De stand van het relais. (normaal of geïnverteerd)

Mogelijkheden

 • Relais voor ieder wissel
 • Terug melding van iedere servo.
 • Ingangen en uitgangen zijn optisch geïsoleerd.

Het prototype

De Hardware

het schema mgv84s-sch.pdf
de print mgv84s-pcb.pdf

Lijst van onderdelen

Open Document Format mgv84s-bom.odt
Portable Document Format mgv84s-bom.pdf

Firmware

Basic, assembler and .Hex file mgv84s.zip

Het Basic programma is gecompileeerd met Picsimulator IDE (zie www.oshonsoft.com)

J7 Aansluitingen van puntstuk en railspanning

Op de foto hierboven zijn de 6 schroefconnectors te zien waaraan onderstaande aansluitingen moeten worden gemaakt:

J7 aansluitnr (v.l.n.r.) funktie
1 rail spanning rode draad
2 rail spanning bruine (of zwarte) draad
3 wissel hartstuk 1
4 wissel hartstuk 2
5 wissel hartstuk 3
6 wissel hartstuk 4

Aansluiten op de MGV50

kijk op:Overzicht verbindingen

De adressen moeten ingesteld worden overeenkomstig je baanontwerp.

Voorbeeld:

Veronderstel dat de MGV84s is aangesloten aan MGV50(J6) . Zie voorbeeld hieronder.

De hieronder aangegeven nummers zijn willekeurig gekozen.

We willen de servo's 1 t/m 4 activeren vauit Rocrail met poortnummer 52, 66, 103 and 104.

Ook willen we de feed-back van de wisselposities kunnen teruglezen op poortnummers 121, 122, 123 and 124

Dit betekent dat op de MGV50 I/O aansluitingen 9,10,11,12 moeten worden geprogammeerd als switch met nummer 52,66, 103 en 104,

en MGV50 I/O nrs 13,14,15,16 moeten worden ingesteld als input met nummer 121, 122, 123 and 124.

Dan moet de tweede kolom er zo uitzien:

De MGV84s aansluiten op de MGV50

De MGV84s (J6) is verbonden met de MGV50 (J5 OF J6) middels een 10 polige connector (zie onderdelenlijst).

Dit betekent dat iedere servo een vaste aansluiting heeft op de in en uitgangen van de MGV50.

De 16 in/uitgangen van de MGV50 moeten als volgt vastgelegd worden:

Het getal achter de in of uitgang verwijst naar het aansluitnummer.

MGV50 connector servo 1 servo 2 servo 3 servo 4 feed-back 1 feed-back 2 feed-back 3 feed-back 4
J5 output 1 output 2 output 3 output 4 input 5 input 6 input 7 input 8
J6 output 9 output 10 output 11 output 12 input 13 input 14 input 15 input 16

Inregelen

Volg de volgende stappen:

1 - Maak alle verbindingen met de MGV84S 
2 - Schakel de voeding van de MGV84S uit.
3 - Schakel de 4 ingangen uit als ze aan zijn. S 
4 - Verbindt de servo's met de MGV84S. 
5 - Plaats jumper JP1 in pisitie PGM.
6 - Zet de voeding op de MGV84s.
7 - MGV84 staat nu in de inregel mode, Led 3 brandt continue.
8 - Activeer 1 van de 4 ingangen.
9 - De corresponderende servo zal nu heen en weer gaan. 
10 - De snelheid kan veranderd worden met  **P1**. 
   Opm.: De nieuwe snelheid wordt pas overgenomen als de servo in zijn linker uiterste positie is gekomen. 
11 - De hoek van de servo kan ingesteld worden met  **P2**. 
   Opm.: De nieuwe hoek wordt pas overgenomen als de servo in zijn linker uiterste positie is gekomen.
12 - De relais worden pas geschakeld als de servo in zijn uiterste positie is gekomen. 
   Welk relais schakelt wordt bepaald door de positie van de jumper.
   Als de wissel volledig is aangesloten, inclusief baanspanning, dan zal ingeval van kortsluiting (=foute polariteit), zal Led 1 of 2 branden.
13 - Als de motor goed loopt en de juiste relais worden geactiveerd neem dan de spanning van de ingang weg. 
14 - De parameters worden opgeslagen en de servo stopt in zijn uiterste linker positie. 
15 - Ga verdere met de andere servo's, begin met item 8. 
16 - Voor een volgende servo in te regelen wacht tot de servo in zijn uiterste positie tot stilstand is gekomen. 
17 - Nadat alle servo's ingeregeld zijn , schakel de voeding uit en zet dan pas jumper in positie NML.
18 - Schakel de voeding weer in , de MGV84S is klaar voor gebruik. Led 3 knippert.
mgv84s-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)