User Tools

Site Tools


ord-cs-nl

ORD-1 CS

Parameters gebruikt in het Rocrail.ini bestand :

Attribuut: Waarde: Opmerking:
lib ddl Enkel Linux en voor MM en DCC
lib ord Enkel DCC (in ontwikkeling)
ddl.port /dev/ttySx x is de seriele poort standaard 0
ddl.dtr4pt true Programming Track (PT) aanwezig
ddl.s88port 0x378 adres van de printerpoort, LPT1 als standaard
ddl.s88busses n n = aantal s88 bussen 1…4
ddl.s88bXmodcnt n X als busnummer 0…3, n is het aantal aangesloten 8-pin modules
ddl.usegetcv true beperkt de tijd om de decoderwaarden in te lezen. Experimenteel !!!
ddl.shortcutchecking true kortsluiting controle-optie
ddl.shortcutdelay 1000 Uitschakeltijd bij kortsluiting in ms.
Voorbeeld van ddl parameters in rocrail.ini:
<digint iid="ddl-1" lib="ddl">
  <ddl port="/dev/ttyS0" dtr4pt="true" s88port="0x378" s88busses="2" s88b0modcnt="4" s88b1modcnt="2"
  usegetcv="true" shortcutchecking="true" shortcutdelay="1000"/>
</digint>

EDiTS Sensorbus:

Je kunt ook de EDiTS bezetmelder modules met de ORD-1 gebruiken. Hoe je de kabel moet aansluiten is in onderstaande tabel aangegeven :

s88 EDiTS
6 pin header 5 pin DIN
1 (data) 5
2 (GND) 2
3 (clock) 4
4 (load) 1
5 (reset) -
6 (+5V) 3

ord-cs-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)