User Tools

Site Tools


rocrail-linux-nl

Rocrail in Linux

(Desktop)Script

Na installatie is er een Desktop snelkoppeling die verwijst naar de volgende script om Rocrail server te starten:

Terminal Voorbeelden

Alle binaries bevinden zich in de werkfolder:

./rocrail -l . -console


De bibliotheken bevinden zich in een andere folder:

./rocrail -l /opt/rocrail -console


Overschrijf de bestandsnaam vh spoorplan:

./rocrail -l /opt/rocrail -console -x myplan.xml


Gebruik een ander ini-bestand:

./rocrail -l /opt/rocrail -console -i myini.ini
rocrail-linux-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)