User Tools

Site Tools


sensor-action-nl

Melders

Inhoud Componenten Melders AlgemeenInterfaceActie

Tab Actie.

Wissel actie

Selecteer de wissel die je wenst te zetten met deze melder. De commando's zijn gelijk als diegene van het WisselDialoog.

Sein actie

Selecteer het sein dat door deze melder geactiveert moet worden.

Route actie

Selecteer de route die je wenst te activeren met deze melder.

Systeem actie

De volgende commando's zijn mogelijk:

Power On/OFF

Baanspanning aan of uit.

Stop

Stopt alle rijdende loks wanneer in auto modus.

Activatie bij ON/OFF

Actie wordt uitgevoerd als de melder een on-commando geeft.

Activeer

Zet dit vinkje als je de actie wil aan zetten.

Programma

Voert een extern programma of script uit. Het pad dient te bestaan op de computer waar de server op draait. Het programma of de script draait onder Rocrail, dus als het script vast loopt, dan gaat ook de Rocrail Server down…

Meer acties

Voor meerdere acties op een melder moet het baanplan bestand handmatig aangepast worden, zie : http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#fbaction Het menu ondersteunt meerdere acties nog niet en laat alleen de eerste actie zien.

Geavanceerde acties

De acties die hierna beschreven worden zijn alleen voor ervaren gebruikers die weten wat ze doen!

Go actie

In auto mode start een trein in het blok a.g.v. het activeren van een melder.De gui\Rocgui heeft nog geen menu waar dit ingesteld kan worden. Om dit mogelijk te maken moet het baanplan bestand,….xml, handmatig aangepast worden. Voorbeeld:

<fb ... action="true">
 <fbaction type="go" id="BlockB3" cmd="ScheduleAB" activate="true">
</fb>

id geeft aan waar de melder geactiveert wordt.

cmd geeft aan het dienstrooster wat gebruikt moet worden. Als hier niets staat start de lok zonder dienstrooster. Let er op dat geen melder gebruikt wordt die ook al een andere functie heeft anders kunnen er rare dingen gebeuren.

Blok actie

Kies het blok ( bezet door een spook trein) dat gereset moet worden door deze melder.

Waar is dit te gebruiken ?

Als je een baan hebt met twee kopstations is er een behoefte om de lok aan de andere kant van de trein weer kop te laten maken.

Voorbeeld

  • Geef de blokken waarvoor dat geldt de optie "accepteer spooktrein" .
  • Geef de ENTER melder van BlockB3 de keuzeoptie "Block" en kies uit de lijst BlockB2
  • Geef de ENTER melder van BlockB2 de keuzeoptie "Block" en kies uit de lijst BlockB3
  • Laat de lok met de hand kop maken
  • BlockB3 bezetmelding zal GHOST zijn.
  • Koppel de lok aan de trein. Als de ENTER melder van BlockB2 geactiveerd wordt, zal BlockB3 weer vrij gegeven worden.

Deze instelling zijn dus alleen nodig als er handmatig kop gemaakt moet worden.

sensor-action-nl.txt · Last modified: 2021/11/03 19:06 by smitt48