User Tools

Site Tools


ddl-nl

DDL als Digitale Centrale

Inhoud


DDL kan veel wat dure centrale's ook kunnen.


Wat is DDL

DDL is de afkorting voor "Digital Direct for Linux", een server die met SRCP ( http://srcpd.sourceforge.net/srcp/ ) communiceert en over een seriële pc-interface decoders in het NMRA-DCC en het Märklin-Motorola formaat aanspreekt. Deze Software is als Open Source Projekt door Torsten Vogt ontwikkeld ( http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/ ). Zoals de naam al zegt ist DDL voor Linux geprogrammeerd. Voor Windows is er DDW, DDL is door M.Gräfe naar Windows overgezet ( http://home.snafu.de/mgrafe/ ). DDL is als module in Rocrail beschikbaar en kan in de rocrail.ini geconfigureerd worden. Het voordeel hierbij is dat DDL niet zelfstandig meer loopt maar als onder deel van Rocrail. (minder programma's) Het blijft natuurlijk mogelijk om met het SRCP protocol een DDL / DDW server of een andere SRCP-compatible server te gebruiken. De benodigde configuratie hiervoor wordt alleen beperkt besproken.

Functionaliteit van DDL

 • DDL kan de belangrijkste functies van een digitale centrale emuleren en met de serielle poort direct een booster aansturen.
 • Multiprotocol; zowel in NMRA-DCC als in Märklin-Motorola formaat.
 • Er kunnen Loc- en schakeldecoders met de ondersteunde formaten aangestuurd worden.
 • Een kortsluit beveiliging is ter beschikking in zover de booster dit ondersteunt.
 • Over de parallele poort kunnen S88-Bus terugmeld modules uitgelezen worden.
 • Tot 4 S88-Bussen worden ondersteund, zodat 4 * 31 S88-Modulen, dat zijn dan 1984 terugmeld contacten.
 • Support voor een programmeer rails en de mogelijkheid NMRA-DCC-compatible decoders te programmeren.

Wat is er voor een DDL centrale met Rocrail nodig?

Noodzakelijk:

Linux PC met seriële- en paralellepoort.

Omdat Rocrail een client-server gebaseerd programma is kunnen 2 PC's worden gebruikt. Een oude langzame PC waar de Rocrail server op loopt en een modernere PC voor de Rocgui. De Rocrail server neemt al genoegen met een 486 waar Linux op geïnstalleerd is. Een system met een 2.4 kernel zonder X-Windows is al voldoende. Bij een client-server installatie moet wel een functionerend TCP/IP netwerk voorhanden zijn. Als voorbeeld installatie voor de Rocrail-DDL server neem ik DSL Linux met Version 3.1 ( http://www.damnsmalllinux.org/ ) omdat het weinig van de hardware verlangt en het makkelijk is te installeren. Het is natuurlijk ook mogelijk om beide client- en serverprocessen op één PC te installeren. Deze PC moet dan wel beide processen aan kunnen. Bovendien moet een functionerende X-Windows omgeving geïnstalleerd zijn

De Booster

Het aantal ondersteunde boosters is groot. Vuistregel: hoe eenvoudiger de booster, hoe hoger de kans is dat die zich laat aan sturen over de seriële poort. De volgende boosters zijn getest en met een goed resultaat:

 • Märklin 6015 / 6017 / Delta Control 6604
 • Littfinski LDT DB-2
 • Edits Booster
 • Lenz LV100 / LV 101
 • Tams Booster MM/DCC B-2

Aansluitschema zie hoofdstuk: Aansluitschema's en schakellingen

Loc met ingebouwde decoder

Hier zou iedere NMRA-DCC of Märklin-Motorola compatible decoder moeten functioneren. Er kunnen alleen NMRA-DCC compatible decoders worden geprogrammeerd.

Opties die voor het automatisch besturen belangrijk zijn:

S88 terugmelders

Er kunnen 31 S88 compatible terugmelder modulen per S88 Bus direct aan de printer poort aangesloten worden. Met een kleine schakeling kunnen 4 S88-Bussen met ieder 31 modulen gebruikt worden.

Verder wordt de High Speed Interface HSI-88 van de firma Littfinski Datentechnik ondersteund welke aan een extra seriele poort van de Rocrail PC aangesloten wordt en 3 S88 Bussen ter beschikking stelt waaraan 31 terugmeld modulen aangesloten kunnen worden.

In principe zou iedere S88 compatible terugmeld module moeten functioneren. Positief kwamen uit de tot nu toe geteste modulen:

 • Littfinski DatenTechnik RM-DEC-88 / RM-DEC-88-O
 • Tams Elektronik S88-1

Configuratie: zie hoofdstuk: Configuraties Aansluitschema zie hoofdstuk: Aansluitschema's en schakellingen

Schakeldecoders voor wissels en armseinen

Er kunnen NMRA-DCC en Märklin-Motorola compatible schakeldecoders gebruikt worden

Programmeerrails

Met de programmeerrails kunnen NMRA-DCC compatible Locdecoders geprogrammeerd en uitgelezen worden. Decoders voor het Märklin-Motorola Format worden niet ondersteund. Met de RTS en RI aansluitingen van de seriele poort kan middels een kleine schakeling een programmeerrails aangesloten worden. Deze programmeerrails moet elektrisch geïsoleerd zijn van de rest m.b.v. isolatie raillasjes. Omdat aan deze rails bij het programmeren van locdecoders de bevestiging door middel van een spanningsval over een weerstand gemeten wordt is het belangrijk dat dit gedeelte voor de overige locomotieven stil gelegd is. De weerstand zou anders erg heet worden. Tevens is de programmeerrails niet tegen kortsluiting beveiligd. Bij een evt. kortsluiting brand de weerstand zeer snel door. Indien nodig kan de 36 Ohm weerstand in de toevoer leiding naar de programmierrails zo gekozen worden dat deze niet kan door branden. (hogere wattage) Bij een spanning van 18V vloeit er bij een kortsluiting 0,5A door deze weerstand wat een vermogen van 9W betekend. Voor alle zekerheid kan deze weerstand mindestens in een 11W versie (Conrad artikel-Nr.: 411728-62) gekozen worden.

Aansluitschema zie hoofdstuk: Aansluitschema's en schakellingen

ddl-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1