User Tools

Site Tools


manual-routes2-nl

Rijwegen met akties

InhoudHandmodeUitgewerkt voorbeeld met vergrendeling

Met het gebruik van akties, knoppen en voorwaarden is het mogelijk op een andere manier rijwegen te zetten. We gaan er van uit dat er enige kennis van Rocrail aanwezig is.

In dit voorbeeld worden outputs gebruikt als start en doel knop en zijn niet fysiek in de baan aanwezig. Daarom zijn er een aantal speciale SVG symbolen ontworpen. Deze bestaan wel in het baanontwerp maar niet op de baan zelf. Er worden ook twee Central Stations gebruikt. Eén virtueel station met ID virt en een echt CS. In het voorbeeld is dit laatste CS ook een virtueel station. Alle onderdelen die alleen voor de logica gebruikt worden krijgen een ID virt de andere onderdelen krijgen natuurlijk een echt CS.


Laten we eerst eens naar het spoorplan kijken.Er zijn vierkante startknoppen en ronde bestemmings knoppen. Een rijweg wordt gestart met de startknop. De logica laat dan alle mogelijke bestemmingsknoppen verlicht zien. Drukken op een verlichte bestemmingsknop zet de rijweg en vergrendelt de rijweg totdat de startknop opnieuw gedrukt wordt.

De Setup

Allereerst moeten rijwegen gedefinieerd worden tussen de start en bestemmingsknoppen. Denk hier even goed over na. Een rijweg van west naar spoor 3 is gelijk aan een rijweg van spoor 3 naar west.Eén rijweg hoeft maar vastgelegd te worden.

Er is ook een nul-rijweg in de tabel. Deze nul-rijweg is een lege rijweg en wordt gebruikt om een actieve rijweg weer vrij te geven.


Na het vastleggen van de rijwegen, moeten de akties vastgelegd worden om de rijwegen te activeren. Voor iedere rijweg is een aktie met dezelfde naam vastgelegd, ook voor de nul-rijweg.


Akties moeten ook vastgelegd worden voor de start en bestemmingsknoppen. Ieder startknop krijgt een aktie die hem ook weer uit zet: (merk op dat de knop eigenlijk een output is.)In dit geval kunnen alleen outputs gebruikt worden, outputs kennen 3 standen, Aan, Uit, Aktief. Aan en Uit spreken voor zich, Aktief is een status waarbij de uitgang niet wijzigt maar deze status wordt op het scherm wel weergegeven in een aparte kleur, de Aktief status wordt gebruikt om mogelijke bestemmingsknoppen aan te geven. Dit betekent dat er ook 3 SVG symbolen nodig zijn om die 3 standen te kunnen aangeven.


Voor de bestemmingsknoppen moeten 2 akties vastgelegd worden, één om de knop aktief te zetten (aktief is nog niet aan, maar verzorgt het oplichten) en één om hem weer uit te zetten.:


En als laatste moeten er twee akties toegevoegd worden voor de vergrendeling van de rijweg. Voor deze akties is voor een accessoire, een bijzondere variant van een wissel, gekozen. Dit is gedaan omdat er lang geleden een mooi svg-symbool in het forum gepubliceerd is voor een accessoire maar ook een output had gebruikt kunnen worden net als de start en bestemmingsknop.

De Logica

Voor iedere start knop moet een opdracht vastgelegd worden. De eerste aktie dient voor het uitzetten van alle bestemmingsknoppen als de startknop gedrukt wordt. Dan een opdracht om alle startknoppen die aan staan uit te zetten als de startknop gedrukt wordt. Dan worden alle akties toegevoegd naar mogelijke bestemmingensknoppen. Dan de akties die de bestemmingsknoppen uitzetten als de startknop uit gaat en uiteindelijk wordt de nul-rijweg toegevoegd als de startknop uitgaat.De eigenlijke rijwegkeuze wordt verzorgd door akties die aan de bestemmingsknoppen zijn gekoppeld. Alle mogelijke rijwegen die komen vanaf een specifieke startknop worden toegevoegd aan die bestemmingsknop. Welke rijweg gezet wordt hangt uiteindelijk af van de status van de start en bestemmingsknoppen. Dit wordt voor ieder rijweg gecontroleerd Voorbeeld, aan de bestemmingsknop in spoor 1 is rijweg West-Tr1 gekoppeld. Deze rijweg wordt geactiveerd als de startknop West aan staat, bestemmingsknop East aktief is en de status van het accessorie Locked turnout (uit) is.Het is ook mogelijk de bestemmingsknoppen als via knoppen te gebruiken. Rijden van West naar Oost is mogelijk over spoor 1 en spoor 2. Na het drukken op start west, lichten bestemmingsknoppen spoor 1,2, 3 en East op. Als bestemming east gedrukt wordt, gaat spoor 3 uit (geen mogelijke rijweg van west naar east), door drukken op bestemming spoor 1 of 2 wordt het spoor waar over gereden zal worden van west naar east gekozen. Dit verklaart waarom de aktievoorwaarde bestemming east aktief onderdeel moet zijn van de rijweg west naar spoor 1. Als east niet aktief is, maar aan moet de logica de rijwegen van west naar east nagaan.Het reserveren/vergrendelen van de rijwegen wordt verkregen door het toevoegen van de aktie Lock-routes aan iedere rjweg, uitgezonderd de nul-rijweg. De aktie lock-routes zet het accessoire Locked op straight (aan). Dit voorkomt het "stelen" van een rijweg. Als een rijweg eenmaal gezet is, heeft het drukken op een andere bestemming geen effect op rijwegen meer. Het vrijgeven van een rijweg kan alleen maar door uitzetten van de startknop. Hierdoor wordt de nul-rijweg geactiveerd, deze route bevat de aktie Unlock-routes die het accessoire Locked weer terugzet (uit/turnout).


Probeer het zelf

De zip-file bevat het spoorplan met alle akties, speciale symbolen, een .ini file en een batch file om Rocrail en Rocview te starten.

Zet de batch file "aanzetten route_action.bat" , het spoorplan "demo_route_action.xml", de file "demo_r_a_occ.xml" en de file "demo_r_a.ini" in je Rocrail directory en alle svg symbolen in de theme directory die je gebruikt. Gebruik de batch file om alles op te starten. Het spoorplan is gemaakt met Rocrail Air 1.3, maar werkt ook met Rocrail Act 1.2
demo_manual_route.zip

manual-routes2-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)