User Tools

Site Tools


mgv102-nl

MGV Keerlusmodule

InhoudHardwareMGV

Door Peter Giling

Beschrijving

Veel model spoorders hebben problemen met het aansluiten van een keerlus.

Als u digitaal rijdt is dit een goede oplossing.

Normaal in de handel zijnde systemen voor keerlus werken vaak met een principe dat ik 'sluiting detectie' zou willen noemen.

Zo'n systeem zorgt voor nogal wat vonken onder de wielen bij het binnen rijden van de schakel secties.

Het is veel eleganter (en ook beter voor de wielen) om gebruik te maken van de elders in deze rubriek beschreven 'stroom detektie'.

De unit kan geheel zelfstandig worden toegepast. Alleen een voeding van 9 -16 volt is nodig, hoewel ook de rijspanning als voeding kan dienen.

Verbonden met LocoNet Io modules kan de schakeling ook tegelijkertijd dienen als feed-back.

Daardoor is de schakeling bij elk digitaal systeem te gebruiken, en biedt door de terugkoppel uitgangen een prima compatibiliteit met Rocrail en LocoNet.

Ook bij handmatig rijden zorgt deze unit voor een correct schakelen van de keerlus.

Er zijn 4 stroom detectoren voor het correct omschakelen van de rail spanning.

Er is 1 extra detector om een bezet melding van de lus te signaleren.

Er is voorzien in opto couplers voor een veilige scheiding van de rail spanning en de logica.

Er zijn auto reset zekeringen toegepast om de stroom detectoren te beschermen tegen kortsluitstromen.

Een standaard 10polige connector is toegepast om een eenvoudige aansluiting met de MGV50 (LocoIO) te kunnen maken.

Als de unit stand-alone wordt gebruikt, kan deze stekker natuurlijk worden weggelaten.

Hoe werkt het ?


De rode lijntjes geven aan waar de rails moet worden gescheiden.
Elke sectie 1,2,5 en 6 moet tenminste de lengte hebben van de langst gebruikte locomotief.
De langste trein moet passen tussen de punten C en E. Er zijn totaal 6 secties, allen als contact-gever uitgang beschikbaar op J2.(Voor aansluiting naar GCA50 of CAN-GC2
Secties 1,2,5 en 6 zijn beslist noodzakelijk voor een goede werking van de GCA102 .
Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de secties stroom sensors die reageren als een trein erop komt en stroom afneemt.
Laten we aannemen dat de wissel op rechtsaf staat geschakeld.
Dan is de eerste sectie die gepasseerd wordt sectie 1..
The first sensor then is sensor 1.
Als de sectie wordt ingereden, polariseert GCA102 de spanning in de lus (inclusief secties 2,3,4,5) zodanig, dat de trein rustig ectie 2 kan binnenrijden zonder dat kortsluiting ontstaat. Sectie 2 zal hetzelfde effect veroorzaken, maar de gewenste situatie is al geschakeld, dus nu gebeurt verder niets.
De trein kan zijn weg vervolgen over sectie 3 en 4, die wel op J2 worden gemeld, maar voor de GCA102 verder niet belangrijk zijn..
Het is belangrijk om te beseffen dat de langste trein in zijn geheel in sectie 3+4 samen moet passen.
Als dat niet mogelijk is, kunt U de GCA102 niet toepassen.!
Als de trein sectie 5 binnenrijdt, zal de gehele lus worden omgeschakeld, zodat polariteit gelijk is aan sectie 6.
Tegelijkertijd wordt een signaal nar de GCA50/CAN-GC2 gegevn, waarmee de wissel kan worden omgezet.
Dit is zeer handig als er handmatig wordt gereden en U gebruikt wissles die beslist in de juiste stand moet staan.
Het binnenrijden van sectie 6 heeft nu verder geen effect meer.

Deze beschrijving is ook toepasbaar in omgekeerde richting.
Secties 3 en 4 kunnen worden gebruikt als blok binnen Rocrail.
In dat geval is de wissel in de route geplaatst, en zal dus niet via de secties behoeven worden geschakeld.

Zo ziet de GCA102 eruitOudere versies

De oudere MGV102 beschrijving kan hier worden gevonden.


Schema en printschema met componenten opstelling

Led functies

Een van de twee leds is altijd aan, afhankelijk van de relaisstand.
Om te laten zien dat de processor actief is, knippert de andere led met ongeveer 1 Hz.

Aansluitingen

Belangrijke mededeling !! Sommige bouwers denken er goed aan te doen om bedrading direkt vast te solderen op de pennen, zonder van stekkers gebruik te maken.
Dat is absoluut af te raden.!
Draden breken dan heel gemakkelijk af, en kunnen ernstige defecten veroorzaken.

Dus connectors gebruiken !!!!

Voor kopers van complete bouwpakketten is er de volgende aanbieding:

De krimptang die nodig is om de meegelverde PSK kontakten op de draden te klemmen, kan met een pakket worden meegeleverd
voor de Netto Reichelt Prijs van €17,95.
Als U die gebruikt, maakt U perfect aansluitingen stekerverbindingen, waar U nog jaren plezier van hebt.

Andere gebruikmogelijkheden

De GCA102 kan natuurlijk ook als stand-alone unit worden gebruikt.
Houd U er rekening mee, dat GCA102 ALLEEN kan worden toegepast in digitale systemen.

Voor stand-alone gebruik is selchts 5V 100 mA nodig , dat kan worden aangesloten aan J2 (Zie tabe hier beneden).
Alle 6 terugmelders van de secties zijn op J2 ook beschikbaar, om te worden aangesloten op andere systemen (5V only).

Deze tabel verklaart alle aansluitingen aan J2.
Pin1 is op de print gemarkeert met een *

Pin# functie
1 +5 Volt
2 0V massa
3 Feedback 1
4 Feedback 2
5 Feedback 3
6 Feedback 4
7 Feedback 5
8 Feedback 6
9 Uitgang voor wissel besturing (5V!)
10 Niet gebruikt
mgv102-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)