User Tools

Site Tools


mgv120-nl

MGV120 Relais zware uitvoering

InhoudHardwareMGV

Door Peter Giling

Beschrijving

De MGV50 kan slechts 25ma bij 5V schakelen op iedere uitgang.

Hiermee kan een klein relais geschakeld worden met een maximale schakelstroom van 1A mits er niet te vaak geschakeld wordt. Voor het schakelen van grotere stromen met loconet is een zwaarder relais nodig

Ook een optie is een om vanuit de MGV77 bijvoorbeeld een Omron G2R relais aan te sturen.

Deze module biedt alles in 1. De ingang wordt verbonden met een MGV50 en een spanning van max. 12-16V DC of 18V max. AC wordt aangesloten. De uitgang van de print heeft een connector verbonden met de normaal open en normaal gesloten relais contacten.

De schakeling is voorzien van een opto coupler zodat een galvanische scheiding met Loconet wordt gerealiseerd.

We kunnen nu zo'n 10A bij max. 42 Volt schakelen.

Het relais zou in principe ook 230V kunnen schakelen maar CE regels eisen een vrije ruimte van 5 mm tussen de geleiders op de print. Zowel J2 als de print sporen voldoen niet aan deze eis.

Specificaties

- Opto isolated input for 5-12Vdc

- 42V - 10Amp power schakelen.

- voeding 12 Vdc or 16 Vac

Componenten

Qty Ref. omschrijving voeding 12 dc omschrijving voeding 16-18V ac
2 R1,R3 2K2 2K2
1 R2 10K 10K
1 R4 330E 330E
1 C1 ELCO 220 uF 25V ELCO 220 uF 35V
1 Lg1 LED 3mm green LED 3mm green
1 D1 DIODE 1N4002 DIODE 1N4002
1 D2 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148
1 T1 BC517 BC517
1 OPTO1 K817P (or equiv.) K817P (or equiv.
1 K1 OMRON G2R 12V OMRON G2R 24V
1 J1 AKL012/04 AKL012/04
1 J2 AKL012/03 AKL012/03

Het ontwerp

het schema mgv120-sch.pdf
de rpint mgv120-pcb.pdf
mgv120-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)