User Tools

Site Tools


mgv85-nl

MGV85 LocoBuffer

InhoudHardwareMGV

Door Peter GilingFunctie beschrijving

De MGV85 is bijna een exacte copie van de LocoBuffer van John Jabour.

Deze unit is er aan toegeveoegd om een eenvoudige aansluitmogelijkheid te krijgen met de MGV50 units, terwijl er tevens 2,5A 12Volt beschikbaar is voor de MGV50 units.

Om het mogelijk te maken andere standaard Loconet componenten te kunnen aansluiten is voorzien in een RJ12 connector(-J4).

Kijk voor de jumpersettings in het MGV85 schema.

Er is een speciale jumper (JP7)aanwezig om de +15V van de RJ12 te scheiden. Dit is gedaan om problemen met Intellibox of Twincenter of DCS100/200 te voorkomen.

JP7 moet gesloten zijn als FredI aangesloten wordt, zonder dat hiervoor genoemde of gelijkwaardige centrales ontbreken in de LocoNet keten.

Belangrijk: Gebruik altijd een goede transformator van 16V 35VA voor de MGV85, deze transformator mag niet gebruikt worden voor andere zaken.

Verbindt ook NIET !!! de bruine Marklin aansluiting met de MGV85 of met andere componenten van LocoNet.Anders kan er onherstelbare schade ontstaan aan de computer of andere LocoNet onderdelen.

Tenzij het gaat om speciale daarvoor bedoelde aansluitingen.

Het nabouwen is zeker mogelijk maar de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de maker. De ontwerpers kunnen geen enkele verantwoordelijkheid in deze dragen .


Instellingen Com-poort

Baudrate 57600
Handshake RTS/CTS
Data bits 8
Stop bits 1
Parity none


Aansluitingen

Om de onderdelen van het LocoNet met elkaar te laten communiceren zijn enkele voorzieningen nodig:

De kabel moet, zeker bij langere verbindingen, volgens onderstaande beschrijving worden gemaakt.

Daardoor worden storende invloeden van buitenaf en naar buiten toe zoveel mogelijk onderdrukt.

Afgeschermde kabel mag , maar is niet noodzakelijk bij juiste aansluiting volgens onderstaande tabel.

De voeding voor alle I/O modulen wordt met dezelfde kabel meegevoerd, evenals de eventuele 'Railsync' lijnen.

De railsync lijnen bevatten de digitale informatie vanuit de central, in feite bedoelt voor de aan te sluiten boosters.

Bij de standaard LocoNet RJ12 connectors is geen aparte voeding aanwezig, daar wordt de voeding voor de I/O modulen geleverd door de railsync lijnen.

De beperking van de maximaal te leveren stroom van deze railsync was een van de redenen om een aparte voeding te gaan gebruiken.

Er is in LocoNet slechts 1 lijn die de data tussen alle aangesloten eenheden verzorgd.

Dit zeer intelligente systeem bestaat dus in feite uit allemaal zgn. 'Masters', die zelfstandig van de communicatie lijn gebruik kunnen maken.

De railsync heeft feitelijk niets te maken met de communicatie lijn van LocoNet. Ze worden slechts in dezelfde kabel meegevoerd.

Standaard vol bedrade RS232 "verlengkabels'zijn in principe bruikbaar tot een zeker aantal.

Het is nooit uitgeprobeerd tot hoever dit mogelijk is, maar de kabels zijn zeker niet geschikt om de maximale stroom te leveren die de MGV85 beschikbaar heeft.

LocoNet Kabel

De meest geschikte kabel is Cat 5 Ethernet kabel.

De maximale lengte mag ongeveer 200 m bedragen.

DB9 female wire colour DB9 male function
1 blue + blue/white 1 GND
2 orange/white 2 Railsync -
3 green 3 Loconet signal
4 orange 4 Railsync +
5 brown 5 +V
6 green/white 6 GND
7 not connected 7
8 not connected 8
9 brown/white 9 +V

RS232kabel naar de PC.

Elke geheel bedrade standaard male/female kabel kan gebruikt worden. Een goede USB-RS232 converter kan ook gebruikt worden.

Lijst van gebruikte onderdelen

mgv85-complist.pdf

De PIC16F873(A) moet geprogrammeerd worden met de firmware als hieronder aangegeven. Neem kontakt op Peter Giling als je daarvoor hulp nodig hebt.

Gebruik een extra moer tussen print en VR1,VR2 om de koeling iets te verbeteren.

Met de gegeven waarde voor R11 en R12 (1k en 10k) heeft de uitgang een spanning van 13,5 V.

De keuze van C1 is afhankelijk van de gevraagde uitgangsstroom. Als er meer dan 2 A. nodig is dan is een elco van 4700uF genoeg.

Firmware

De bestanden

mgv85-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)