User Tools

Site Tools


planhealth-nl

Gezond sporenplan

Inhoud Rocrail Server

 • Gezond sporenplan


Introductie

Bij elke start controleert Rocrail gezondheid van het sporenplan.
Het doel van deze controle is de gebruiker te informeren over fouten in het sporenplan, die kunnen leiden tot onverwachte gebeurtenissen.

Reportage

De rapportage kan alleen worden getoond in het Rocrail Server trace bestand.
Roview toont de gezondheid in de status bar.

Getoonde Informatie

 • overlappende objecten
 • meervoudig gebruik van IDs voor hetzelfde object-type
 • negatieve coördinaten
 • informatie van het meest ver weg gelegen object

Voorbeeld

r9999I main   OModel  0443 parsePlan file: plan.xml
r9999I main   OModel  0346 checking plan health...
r9999I main   OModel  0354 checking list [lclist]...
r9999I main   OModel  0354 checking list [zlevel]...
r9999I main   OModel  0354 checking list [tklist]...
r9999E main   OModel  0386 object [tk] with id [tk20110106111943015] has invalid coordinates [-1279,-1279,0]
...
r9999I main   OModel  0354 checking list [swlist]...
...
r9999E main   OModel  0362 object [sw] with id [14] at [13,12,0] already exist at [13,12,0]
r9999E main   OModel  0377 object [sw] with id [14] at [13,12,0] overlaps object [sw] with id [14]
...
r9999I main   OModel  0422 object [tk] with id [tk20110106113037593] at [34,5,0] is the most far away object in the plan
r9999W main   OModel  0472 ------------------------------------------------------------
r9999W main   OModel  0473 ***** This plan is not healthy! *****
r9999W main   OModel  0474 One or more double ID's and or overlapping symbols are found.
r9999W main   OModel  0475 Check the trace and correct the exceptions before using it.
r9999W main   OModel  0476 ------------------------------------------------------------

Opvolgende foutmeldingen

replace existing object with key [0_14_2_Modellbahn]

Voor een aantal objecten, zoals wissels en melders maakt rocrail een sleutel aan. Deze sleutel is gebaseerd op o.a. het adres en de interface-ID. Wanneer een aantal van deze objecten worden gemaakt, zullen zij aanvankelijk allen het standaard adres hebben. Zolang deze objecen hetzelfde adres hebben, zal deze melding verschijnen.

Verkorte Rapportage

Met ingang van revisie 4184 kan de gezondheidstest opnieuw gestart worden vanuit Rocview met "Bestand / Analyseren / Spoorplan test". De belangrijkste resultaten (foutmeldingen en waarschuwingen) worden getoond in het Trace Venster van de server.

planhealth-nl.txt · Last modified: 2019/08/20 13:34 by vt601