User Tools

Site Tools


signal-usage-nl

Seinen Gebruik

Gebruik lijst

De "gebruik lijst" wordt telkens automatisch geupdate wanneer een sein gekozen is van de Index.
Alle Blokken en Rijwegen worden vermeld die een relatie hebben met het gekozen sein.

Met een dubbelklik op een item uit de lijst, wordt de corresponderende Blok of Rijweg dialoog tab geopend.

The Signal Usage List is automatically updated after selecting a Signal from the Index.
All Blocks and Routes are listed which have a reference to the selected Signal.

A double click on an item in this list will open the corresponding Block or Route dialog.

signal-usage-nl.txt · Last modified: 2019/06/06 09:18 by vt601