User Tools

Site Tools


action-example-nl

Akties

InhoudTabellenAktiesHet gebruik van Uitgangen om rijwegen te zetten

Hoe maak je een rijweg d.m.v. twee knoppen, één aan het begin van de rijweg en één aan het einde van de rijweg.


Druk op de knoppen left en 1 (volgorde maakt niet uit), Rocrail zet wissel T1 rechtdoor. Druk op de knoppen right en 3 , Rocrail zet de wissels T2 en T3 afbuigend enzovoort. Er zijn tal van mogelijkheden om de rijweg in te stellen zo kun je ook left, 2 en right indrukken. Als alleen left en right ingedrukt worden gebeurt er niets er moet een specifieke rijweg vastgelegd worden.

De beste manier om te zien hoe dit te realiseren is, is een blik te werpen in het voorbeeld bestand en te zien hoe de acties en rijwegen opgezet zijn. Kijk hierbij vooral in de tabellen en zie hoe de acties zijn gedefiniëerd voor de vijf melders.Getracht is in het voorbeeld de naamgeving zo te kiezen dat e.e.a. voor zich zelf spreekt. Let wel, er is geen extra logica dan reeds beschreven, geen blokken enz. (zonder blokken zal de bezetmelding vd rijweg niet veranderen), maar eens je ermee op weg bent zal je meerdere acties toevoegen.

Om e.e.a. te testen is het rocrail.ini en het plan.xml bestand in Zip formaat te downloaden. In de rocrail.ini is de rijwegomschakeltijd op 1 seconde gezet, op deze manier is er een pauze van 1 seconde na iedere wisselverandering (maakt het beter te volgen op het scherm).


Gelijk schakelende wissels

Het tweede voorbeeld laat de instellingen zien voor wissels die altijd gelijk gezet worden (beide rechte of beide afbuigend), waarbij de wisselaandrijvingen aangesloten zijn op dezelfde decoder uitgang. In Rocrail wordt 1 wissel geadresseerd met het echte decoder adres, de andere krijgt een virtueel adres , gebruikmakend van een virtueel CS. De acties en de voorwaarden zorgen ervoor dat wanneer een wissel wordt aangestuurd, de andere wissel volgt.

* dualswitch-example.zip

Het locken en unlocken van rijwegen

In het voorbeeld worden twee blokken getoond verbonden met een rijweg. M.b.v. de ene melder kan de rijweg gelocked en met de andere ge-unlocked worden. Het middelste symbool is de weergave van een rijweg. (de optie "tonen" aanzetten in het rijwegmenu)


action_route1-nl.jpg


Er worden eerst twee acties vastgelegd, let op er moet een parameter worden opgegeven, maakt niet uit hoe als de tekst maar bij beide acties gelijk luidt.In het voorbeeld is de tekst "test" gebruikt ! :


action_route_1-nl.jpg|action_route_2-nl.jpg|


Nu worden de acties gekoppeld aan de melders, de status van de ene actie wordt op true en die van de andere op false gezet:

action_route4-nl.jpg|action_route5-nl.jpg|

action_route6-nl.jpg|
Het rijweg symbool licht na activeren van de rechter melder geel op als de rijweg gelocked is. Met de linker melder wordt de rijweg ge-unlocked.

action-example-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1