User Tools

Site Tools


baseconfig-nl

Beginnen

InhoudBeginnen
Welke stappen zijn er nodig om snel met Rocrail aan de slag te gaan.


Het belangrijkste deel van het systeem is de Rocrail server met het bijbehorende configuratie bestand rocrail.ini. Dit bestand kan aan de hand van wrapper documentation aangepast worden, maar het is een stuk eenvoudiger om dit vanuit de menu's te doen als de Rocgui opgestart is .

De Rocrail Server starten

Na het installeren van Rocrail zijn er snelkoppelingen in het systeem menu en/of op het werkblad geplaatst. De server start in een commando venster waarin alle mededelingen worden geschreven. Minimaliseer het venster als het je stoort; de belangrijkste meldingen worden ook in de Rocgui zichtbaar gemaakt.

De Rocrail GUI starten

Nu kan de Rocgui gestart worden middels de snelkoppeling. Als alles goed gegaan is dan verschijnt er een demo baan in de Rocgui.

Taal selectie

Via het menu kan een andere taal worden gekozen. De wijziging wordt pas zichtbaar na een herstart.

Rocrail Server configureren

Vanuit het hoofdscherm selecteer Algemeen/Rocrail Eigenschappen…

De Tabs:

Algemeen:

Hier behoeven geen wijzigingen aangebracht te worden tenzij je een ander spoorplan wilt gebruiken dan "plan.xml". (zie: "Upload een spoorplan naar de Server")

Trace:

Sla dit item over, dit is alleen nodig als je een uitgebreide log-file wilt maken. Bij normaal gebruik zijn de standaard instellingen goed.

Service:

Hier kunnen instellingen aangepast worden als er met een WebClient, gewerkt wordt of als je de rocrail-klok sneller of langzamer wilt laten lopen.

Automatic:

Wijzig in eerste instantie deze waarden niet. Wijzigingen zijn alleen nodig voor het fine-tunen van de automaat-mode.

Centrale:

Dit is de belangrijkste tab. Hier wordt het protocol dat de rocrail server gebruikt om met jouw digitale centrale zoals de IntelliBox te communiceren. Hier kun je centrales toevoegen en verwijderen. Kies een centrale uit de lijst, druk op de eigenschappenknop en configureer je centrale. Verander de naam NEW in een voor jou herkenbare naam.

Uploaden....

De rocrailserver slaat het baanontwerp in de lokale werkdirectory op onder de gespecificeerde naam.

Kijk ook even bij de volgende link: http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#plan

Het nieuwe baanontwerp wordt gebruikt nadat de juiste naam is opgegeven onder Algemeen/ Rocrail eigenschappen/Algemeen. De server moet afgesloten en opnieuw gestart worden.

baseconfig-nl.txt · Last modified: 2020/04/21 14:21 by smitt48