User Tools

Site Tools


sensors-nl

Soorten Melders

InhoudDiversen

  • Soorten MeldersMelders zijn de ogen voor Rocrail die het mogelijk maken treinen in auto mode te laten rijden

Melders zijn componenten die aanspreken als een trein passeert. Het kunnen eenvoudige geisoleerde stukjes rails zijn, magnetische schakelaars, infra rood stralen die onderbroken worden als een trein passeert of zelfs barcode lezers die de barcode lezen die vermeld is aan de onderzijde van een trein.

Rocrail heeft informatie van die melders nodig om in auto mode te kunnen rijden. Op deze manier weet Rocrail dat een trein een bepaalt deel van de baan verlaat en een ander deel binnen rijdt.

Er zijn verschillende type melders en het treinsysteem en de eigen wensen bepalen welke gekozen zullen worden. De ene melder geeft een signaal als de wielen van een trein de ene rail met de andere verbindt of als een magneet bevestigt aan de bodem van een trein een magneetschakelaar activeert andere sytemen geven een signaal als de trein in een deel van de baan stroom verbruikt.

Maar alle melders hebben twee dingen gemeen: ze weten of een trein passeert en ze geven een signaal af aan Rocrail. Het eenvoudigste systeem is gebaseert op de contactrail bijvoorbeeld de S88 bus die gebruikt wordt door Maerklin.

De verschillende systemen

Stroom Detectie

Een rail is geisoleerd en krijgt zijn spanning via een schakeling die stroomverbruik detecteert. Dit wordt vnl. gebruikt in 2 rail gelijkstroomsystemen zoals HAMO en de Amerikaanse DCC ontwerpen. Treinen en rijtuigen voorzien van een weerstand tussen de wielen zorgen voor de signalen. De motor van de trein zorgt altijd voor een stroom, de weerstand tussen de wielen van de rijtuigen eveneens. DE wielen zijn normaal t.o.v. elkaar geisoleerd door een kleine weerstand tussen twee wielen aan te brengen is stroomdetectie mogelijk.

smd-wheelset.jpg

Dit systeem kan ook gebruikt worden in 3 railsystemen door de 3e rail te isoleren. Door deze 3e rail gaat stroom lopen als de trein passeert.Het Maerklin M-track systeem kan heel eenvoudig hiervoor geschikt gemaakt worden door de derde rail te isoleren met een stukje papier.

Magnetische schakelaars of reed switches

D.m.v. een magneetje wordt een reed contact geschakelt. De reedswitch hieronder zal gesloten worden als een loc of rijtuig voorzien van een magneetje voor bij rijdt. De magneet moet voldoende laag geplaatst zijn om de reed schakelaar te activeren.

reed-switch.jpg fl6435.jpg

Het gebruik van reedschakelaars bij 3 railsystemen kan lastig zijn vanwege de beperkte plaatsingsmogelijkheden i.v.m. de stroomafnemer. Ook kan het metalen Maerklin M tracksysteem de goede werking nadelig beinvloeden. Magneetjes kunnen los raken met ontsporingen als gevolg. Daarnaast zijn de reedschakelaars breukgevoelig. De contactjes bevinden zich in een glazen hermetisch gesloten buisje. Als dit stuk gaat is reparatie niet mogelijk.

Infra Rood

Hier wordt gewerkt met infra rood, niet zichtbaar licht. Een bron zend een infrarood straaltje uit dat wordt ontvangen door een detector. Wordt de infrarood straal doorbroken doordat een trein tussen de zender en ontvanger door rijdt dan wordt een signaal afgegegevn. De IR-zender en ontvangertjes zijn klein en kunnen eenvoudig onzichtbaar weggewerkt worden.

http://www.christian-luetgens.de/eisenbahn/ls1/Lichtschranke_1.htm

ir-hobby.jpg

Opmerking: Infra rood systemen zijn gevoelig voor omgevingslicht zoals gloeilampen en zonlicht waardoor er verkeerde signalen aan Rocrail afgegeven zouden kunnen worden.

Treindetectie

Er zijn een aantal systemen die een unieke treindetectie mogelijk maken zoals het Lissy infra-rood systeem en het barcode uitleessysteem van Barjut. Deze systemen hebben gemeen dat ze niet alleen het passeren van een trein detecteren maar ook weten welke trein er passeert. Lissy geeft bijvoorbeeld het treinadres door.

Treindetectie geeft ook lokadres informatie:

www.uhlenbrock.de_3_4_0_5_i192895c-003.apd_68600-gleis-2.jpg www.uhlenbrock.de_3_4_0_5_i192895c-001.apd_68300-lok-1.jpg

(Rocrail ondersteunt de Lissy ontvanger in combinatie met het LocoNet protocol.)

Kijk voor meer informatie onder: Bi-Directional Communication

Bezetmelders alleen voor het drie-rail systemen zoals Maerklin:

De Schakel rail

Bij het passeren van een trein activeert de stroomafnemer een plastic hefboompje dat aan de middenrail is bevestigt en dat contact maakt met 1 buitenrail. Deze railstukjes zijn doorgaans bi-directioneel, ze hebben twee uitgangen. Voor Rocrail moeten beide uitgangen samengevoegd worden zodat onafhankelijk van de rijrichting een bezetmelding wordt gegeven.

c-schaltgleis.jpg

De Contact rail

Wordt alleen gebruikt bij 3-railsystemen. De wielen van een loc of wagon verbinden bij het passeren de beide buitenste rails met elkaar. Dit is de meest eenvoudige uitvoering voor een contact rail voor het Maerklin K of C systeem.

sensors-nl.txt · Last modified: 2019/05/14 09:44 by vt601