User Tools

Site Tools


can-gca6-setup-nl

CAN-GC6 4 kanaals servomodule Setup

Eigenschappen

  • Servosnelheid is instelbaar vanuit Rocrail.
  • Eindstand terugmelding compatibel met de GCA136 module
  • LED indicatie tijdens servobeweging
  • Uitgang voor het aansturen van relais voor polarisatie wisselpuntstukken : zie ook GCA137
  • Servostand wordt bewaard als de voedingsspanning uitgeschakeld wordt.
  • Herstel van de servostand bij terug keren van de voedingsspanning.
  • Servocommando stopt na 2sec. als positie bereikt is.
  • Servosturing middels 1000 stappen van min. stand tot max. stand.
  • Individuele snelheidsinstelling voor links en rechtsom .
  • Anti stuiter optie /Bounce option.

Setup Scherm


Single Gate

De optie voor wissels Single Gate moet gekozen worden onder de eigenschappen van het wissel.


Polarisation relay

Zet hier een vinkje als gebruik gemaakt wordt van polarisatierelais zoals GCA-137

External sensors

Vink deze optie aan als gebruik wordt gemaakt van standterugmelding.
De ingangen FB1…Fb4 worden gebruikt voor het aansluiten van de standterugmeldingen.


Bounce

Servo motoren hebben de neiging bij hun eindstand iets terug te lopen. Door deze optie aan te vinken wordt dat voorkomen en kan een exactere instelling verkregen worden.


Switch n#


Address

Helaas staat hier Address, er had natuurlijk moeten staan eventnummer.


SensorGet All

Haalt alle actuele en opgeslagen waarden op.

Set All

Alle gewijzigde variabelen worden opgeslagen.

CanID

Het node nummer van deze Servo module.

SoD

Start of Day variabele: deze waarde wordt bij de rapportage naar Rocrail toe, toegevoegd. Mag een volkomen willekeurige waarde zijn.

Short Events

Bij de adressering vanuit Rocrail wordt niet gebruik gemaakt van nodenummers.

Save position

Bij het uitschakelen van de voedingsspanning worden de laatste standen opgeslagen. Bij het terugkeren van de voedingsspanning worden de servo weer geset overeenkomstig de opgeslagen waarden.

Servo aansturing

Ter informatie een toelichting op de aansturing van een servo motortje.
De stand van een servomotortje wordt bepaald door de lengte van een puls. Een korte puls geeft een kleine hoekverdraaiing een lange puls een grote hoekverdraaiing. De lengte van de puls ligt tussen 0,5 en 2,5 ms voor een hoekverdraaiing van 0 tot 180 graden.
Het langzaam naar een gewenste positie toesturen van de servomotor wordt bereikt door vanuit de software met een pauze van 5 msec. steeds langere of korte pulsjes aan te bieden. Deze cyclus wordt met een interval van 20msec. herhaald. Het motortje stopt als de aansturende pulslengte gelijk is aan de gewenste pulslengte.

servo-signal.jpggc6-servo-outputwave.jpg


IDs waar te lezen ?

NMRA Manufacturer ID 70
Product ID 6


Firmware

Firmware versie: 1.a rev.: 305, resonator: 8MHz, Rocrail vanaf: 3181+

* http://launchpad.net/rocrail/sunrise/2.0/+download/cangc6-1a-305-v2.3.hex.zip (Hardware: version v2.3)

Sources

Copyrights

can-gca6-setup-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)