User Tools

Site Tools


switch-int-nl

Wissels

InhoudRocrail-Objecten → → Wissels


Interface ID

Indien U meer dan één Command Station heeft, dan kan U dit veld gebruiken om aan te geven met welke CS er daadwerkelijk een bedrading is. Laat leeg indien je maar met één CS werkt of indien er bedraad is met de standaard CS. (Eerste digint in rocrail.ini)

Bus

Sommige systemen kunnen de digitale output splitsen in bussen zoals bijv. Selectrix. In dit geval dient U de buswaarde in te geven. Met andere systemen laat U dit leeg.

Protocol

Het is systeem afhankelijk als U deze parameter gebruikt, enkel van toepassing voor SRCP, DDL, DDA en OpenDCC.

Address, Port and Gate

Het adresseren van accesoires is beschreven in het hoofdstuk Adressering Enkel ontkoppelaars maken gebruik van de poort/gate parameter omdat ze een enkel spoel hebben.

Parameter, Value

Speciale instellingen voor sommige panelen:

Invert

Om te voorkomen dat U uw bedrading dient te veranderen kan U deze parameter gebruiken.

Switch time

Sommige Command Stations staan toe om de wisselactivatietijd, de tijdsduur dat een spoel bekrachtigd wordt, aan te passen. Controleer uw handleiding voor details. De tijd is in ms.
Met het zetten van het vinkje kan de tijd gezet/gewijzigd worden en houdt Rocrail geen rekening met de default waarde.

Second Address pair

Deze velden zijn actief in geval van driewegwissels en engelsewissels om de tweede motor of spoel aan te sturen.Echter bij enegelse wissels kan het tweede adres 0 gelaten worden als er slechts 1 aandrijving is.Het is nu alleen mogelijk het wissel in twee posities te zetten, rechtdoor of afbuigend.

one motor
straight turnout turn left turn right
two motors
switch-int-nl.txt · Last modified: 2021/03/14 18:56 by smitt48