User Tools

Site Tools


opendcc-nl

OpenDCC

InhoudCentral StationsOpenDCCOpenDCC is een Central Station ontwikkeld door Wolgang Kufer.


opendcc.jpg

Algemeen

Voor meer informatie betreffende de hardware kijk op: http://www.opendcc.de/ OpenDCC kan communiceren met het p50x en het XpressNet protocol.


Byzondere eigenschappen

  • Programmeren OpenDCC SO's met een dialoog.
  • De loccnfg attribuut is nieuw voor het p50x protocol en wordt toegepast bij Open Dcc en Tams.
  • Short IDs voor handregelaar.
  • Fast Klok.
  • Leest CV waarden "on the main" met RailCom.


SetupTo open the dialog choose "File""Rocrail Properties…" → Tab "Controller" → Select the OpenDCC entry in the Controller list and push the Properties button.

CV's lezen

Na het opstarten van dit menu is het aan te bevelen alle CV's uit te lezen om de huidige instellingen te kunnen zien.

CV's schrijven

Alle gewijzigde CV's worden in het OpenDCC CS weggeschreven. Wees er zeker van dat het juiste protocol gekozen is omdat er interpretatie verschillen zijn mbt de verschillende waarden.

DCC Format S88-Chains Short Cut Detection Programming Track Switches
The exception listing is read only and are set by XLokCfgSet. S88 is deactivated because in this example sensor events are coming by LocoNet.


For an explanation of all settings see the OpenDCC documentation:


rocrail.ini

To use this dialog the opendcc library must be active in the rocrail.ini:

<digint iid="opendcc-1" lib="opendcc" device="/dev/ttyS0" bps="19200">
  <opendcc lib="p50x"/>
</digint>
<ctrl loccnfg="true"/>


or with lenz:

<digint iid="opendcc-1" lib="opendcc" device="/dev/ttyS0" bps="19200">
  <opendcc lib="lenz"/>
</digint>
<ctrl loccnfg="true"/>


opendcc-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1