User Tools

Site Tools


glossary-nl

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=commuter-setup-en======Begrippenlijst====== Inhoud

—- Veel gebruikte woorden in Rocrail.


Begrip Omschrijving
Adres Uniek nummer van een Object op de modelbaan
ACK Bevestiging. Het signaal dat een Decoder een gezonden invoer bevestigd
AM Aquarium Modus; Random rijden zonder dienstroosters
Blok Een sectie of groep dat wordt beschouwd als één logische fysieke plaats op de baan
Booster Versterker. Apparaat dat het Signaal van de Centrale versterkt ter verkrijging van meer vermogen
bus Sommige CS verdelen hun data transport over meerdere lagen, iedere laag krijgt een bus nummer
Code (AKA Identifier) Tekst of nummer dat gescand kan worden met behulp van RFID, RailCom, Barcode, IR of een ander BIDI-systeem.
Consist Een trein met en of meer locomotieven en nul of meer wagons.(Een zg. "Empty Consist" is een trein met alleen loc's)
CS Command Station / Central Station (Chief, Intellibox…)
CTC Centralized Traffic Control / Centrale VerkeersLeiding (CVL)
DDA Digital Direct voor AWL
DDL Digital Direct voor Linux
DDX Digital Direct voor Linux en Windows
Decoder Een eenheid die in staat is opdrachten van een Centrale en aangesloten besturingsunits te verwerken, bijv. de aansturing van motoren, wissels, etc.
DIY Do Itt Yourself (Zelfbouw centrales, decoders en/of randapparaten
Event Een actie die naar Rocrail is gestuurd, die vernanderingen te weeg kan brengen
Feedback Terugmeldingssignalen gezonden naar de Centrale
Field Event Bevestiging van commandos door de Centrale wordt door Rocrail gedefinieerd als "Field Event" (niet voor alle CS)
Forum Het Rocrail Forum, thuisbasis van de Rocrail Gebruikers Groep (RUG)
Ghost Een onverwachte gebeurtenis binnen een Blok, meestal veroorzaakt door het triggeren van een Melder (Ghosttrain)
id Ieder object heeft een ID., identificatie veld. Dit mag gewoon begrijpelijke tekst zijn.
iid Interface ID: Bij gebruik van meerdere controlers moet ieder object gekoppeld worden aan de juiste controler die dat object bestuurt. De eerste controler in de rocrail.ini is de standaard of default controler deze wordt gekozen als geen iid ingevuld is.
Locomotive Voertuig dat zelfstandig in staat is te bewegen op het spoor (Locomotief)
MBB Märklin Booster Bus
Multi-Heading Combineren van twee of meer Locomotieven tot een Consist (Multi-tractie)
MRCS Model Railroad Control System (Besturingssysteem voor Modelbanen)
NMRA National Model Railroad Assosiation
Object Objecten, onderdelen of componenten in Rocrail zijn: Loc's, Blokken, Wissels, Seinen, Uitgangen, Melders, Teksten, Sporen en Draaischijven.
Occupied Status waarbij zich een Loc of Wagon in een Blok bevindt (Bezet)
ORA Open Rocrail Accessory decoder (based on opendecoder hardware version 1)
ORB Open Rocrail Booster; vermogensversterker
ORD Open Rocrail Driver; gemaakt voor DDA
ORF Open Rocrail Feedback; S88 Sensor module met stroom en contact detectie
RTFM Lees de handleiding (Read The Famous Manual ;-)
RUG Rocrail Gebruikers Groep
S88-N RJ45 pin layout for s88 bus for using CAT-5 cables
SC Short Circuit (Kortsluiting)
SCD Short Circuit Detected (Kortsluiting gedetecteerd)
SNMP Simple Network Management Protocol
Sot Een stukje geheugenruimte, dat gereserveerd is voor het tijdelijk opslaan van gegevens (snelheid, richting, functies) t.b.v. het verversen van het DCC-signaal
SVG Scalable Vector Graphics
Trace File Bestand van Rocrail waarin alle Rocrail activiteit wordt opgeslagen. Deze informatie kan worden gebruikt voor foutanalyse.
Train Samenstel van Locomotieven en/of Wagens (zie ook Consist) (Trein)
Turnout Spoorsectie waarop een trein kan wisselen van richting (Wissel).
UUP Unidentiefied Uhlenbrock LocoNet Packet
glossary-nl.txt · Last modified: 2020/05/07 14:04 by smitt48