User Tools

Site Tools


lenz-nl

Lenz

InhoudCentral StationsLenzLenz XpressNet support.

Protocol

Algemeen

Rocrail ondersteunt de LI100/LI100F, LI101 en LI-USB computer interfaces.


Setup


LI-10X

li101f.jpg

Linux:
<digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="/dev/ttyS0" bps="19200"/>
Windows:
<digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="com1" bps="19200"/>

Opm: /dev/ttyS0 of com1 moeten vervangen worden door de poort waarop jouw interface is aangesloten.
Nodes, attributen en waarden worden hier uitgelegd: wrapper-en.html#digint

LI-USB

ASCII���Jean-Michel Fischer 2007

Mac OS X

De FTDI device driver moet geïnstalleerd om LI-USB onder OS X te kunnen gebruiken.
Op de MacBook met OS X 10.6, is de poort naam:

/dev/tty.usbserial-00001004

De poort naam wijzigt enigszins bij gebruik van een andere USB poort; Kijk op de Mac OS X wiki pagina's voor meer info.


Linux:

De Linux kernel heeft een werkende driver voor de LI-USB, maar kent niet de verkoper ID, waardoor er geen automatische herkenning plaatst vindt. Op twee manierten kan dat probleem omzeild worden: * udev - dit is destandaard manier voor linux voor het herkennen van nieuwe hardware. We moeten de kernel dan wel vertellen wie de verkoper en zijn product-ID zijn. * statisch - installeer de driver tijdens het booten.

beide methodes worden hier onder beschreven, kies er een. Deze auteur kreeg met openSuse 11.1 de udev methode niet aan de praat en gebruikte daarom de sttaische methode.

Method using udev

Disconnect the LI-USB from the PC. Login as root and change to the directory

/etc/udev/rules.d/

Now create a file named

10-liusb.rules

and open it with an editor. The only content is (without any line breaks):

SYSFS{idVendor}==“1111”, SYSFS{idProduct}==“1234”, RUN+=”/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234”

(Yes, really ;) - but see the comment in the section on the static method below)

Save and close the file.

<digint iid="lenz-1" lib="lenz" sublib="usb" device="/dev/ttyUSB0"/>


Algemeen

Rocrail ondersteunt de LI100/LI100F , LI101 en LI-USB computer interfaces.

Poort

li101f.jpg
Linux:

<digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="/dev/ttyS0" bps="19200" fbmod="2"/>

Windows:

<digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="com1" bps="19200" fbmod="2"/>

Opm: /dev/ttyS0 of com1 moet aangepast worden aan de poort waar de interface mee verbonden is.

Voor verdere uitleg zie: wrapper-en.html#digint

Setup the rocrail.ini: LI-USB


Linux:

Koppel de LI-USB los van de PC. Login als root en verander de directory

/etc/udev/rules.d/

Maak een file aan :

10-liusb.rules

en open hem met een editor. De enige inhoud is:

SYSFS{idVendor}==“1111”, SYSFS{idProduct}==“1234”, RUN+=”/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234”

(Ja werkelijk;) )

Sla het bestand op en sluit het.

<digint iid="lenz-1" lib="lenz" sublib="usb" device="/dev/ttyUSB0"/>
Windows:

De driver die bij de LI-USB hoort moet geinstalleerd worden. Maar de LI-USB server moet gestopt zijn.!

<digint iid="lenz-1" lib="lenz" sublib="usb" device="com1"/>

Opm: /dev/ttyUSB0 of com1 moet aangepast worden aan de poort waarop de interface aangesloten is.

Power on status

Vanaf svn3955 is de default instelling Power off. Dit kan veranderd worden door de attribute 'startpwstate="true" in de digint sectie van het ini bestand te plaatsen.

Adressering van de melders

berekening:
address_rocrail = (address_lenz – 1) * 8 + 1

Voorbeeld

lenz address → rocrail address (from..to)

1: 1..8 → 1..8
2: 1..8 → 9..16

64: 1..8 → 505..512
65: 1..8 → 513..520
66: 1..8 → 521..528

etc.etc….

Vanaf svn3804 bestaat de attribute fboffset="X". Hiermee kan een adresoffset naar boven of beneden worden ingesteld.

Melder debouncing

Als er problemen zijn met knipperende melders dan kan de attribute sensordebounce="xxx" in de ini geplaatst worden. Een kleiner getal zorgt voor sneller debouncing.

Zet deze waarde op nul als er in automaat gereden wordt; Alleen het eerste melder event wordt verwerkt, volgende gelijke events worden genegeerd.


Decoder Adres van accessoires

De adressering kan in Rocrailformat gezet worden of in PADA format:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=addressing-en-flat#port_accessory_decoder_address_pada.
Dan zal het adres overeenkomen met het adres in de LH*.

lenz-nl.txt · Last modified: 2019/10/28 15:35 by rainerk