User Tools

Site Tools


lenz-nl

Lenz

InhoudCentral StationsLenz

 • XpressNet

  Lenz XpressNet support.
  =====Protocol===== * LI101F: xpressnet_li101f.pdf
  * LI-USB: XpressNet%20und%20USB%20Interface.pdf =====Algemeen===== Rocrail ondersteunt de LI100/LI100F, LI101 en LI-USB computer interfaces.
  =====Setup=====
  ==== LI-10X ==== li101f.jpg
  ==Linux:== <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="/dev/ttyS0" bps="19200"/> </code> ==Windows:== <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="com1" bps="19200"/> </code> Opm: /dev/ttyS0 of com1 moeten vervangen worden door de poort waarop jouw interface is aangesloten.
  Nodes, attributen en waarden worden hier uitgelegd: wrapper-en.html#digint ====LI-USB==== ASCII���Jean-Michel Fischer 2007 ===Mac OS X=== De FTDI device driver moet geïnstalleerd om LI-USB onder OS X te kunnen gebruiken.
  Op de MacBook met OS X 10.6, is de poort naam: <code> /dev/tty.usbserial-00001004 </code> De poort naam wijzigt enigszins bij gebruik van een andere USB poort; Kijk op de Mac OS X wiki pagina's voor meer info.

  ==Linux:== De Linux kernel heeft een werkende driver voor de LI-USB, maar kent niet de verkoper ID, waardoor er geen automatische herkenning plaatst vindt. Op twee manierten kan dat probleem omzeild worden: * udev - dit is destandaard manier voor linux voor het herkennen van nieuwe hardware. We moeten de kernel dan wel vertellen wie de verkoper en zijn product-ID zijn. * statisch - installeer de driver tijdens het booten. beide methodes worden hier onder beschreven, kies er een. Deze auteur kreeg met openSuse 11.1 de udev methode niet aan de praat en gebruikte daarom de sttaische methode. == Method using udev == Disconnect the LI-USB from the PC. Login as root and change to the directory /etc/udev/rules.d/ Now create a file named 10-liusb.rules and open it with an editor. The only content is (without any line breaks): SYSFS{idVendor}==“1111”, SYSFS{idProduct}==“1234”, RUN+=”/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234” (Yes, really ;) - but see the comment in the section on the static method below) Save and close the file. <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" sublib="usb" device="/dev/ttyUSB0"/> </code>
  =====Algemeen===== Rocrail ondersteunt de LI100/LI100F , LI101 en LI-USB computer interfaces. =====Poort===== li101f.jpg
  Linux: <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="/dev/ttyS0" bps="19200" fbmod="2"/> </code> Windows: <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" device="com1" bps="19200" fbmod="2"/> </code> Opm: /dev/ttyS0 of com1 moet aangepast worden aan de poort waar de interface mee verbonden is. Voor verdere uitleg zie: wrapper-en.html#digint
  =====Setup the rocrail.ini: LI-USB=====
  ==Linux:== Koppel de LI-USB los van de PC. Login als root en verander de directory /etc/udev/rules.d/ Maak een file aan : 10-liusb.rules en open hem met een editor. De enige inhoud is: SYSFS{idVendor}==“1111”, SYSFS{idProduct}==“1234”, RUN+=”/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234” (Ja werkelijk;) ) Sla het bestand op en sluit het. <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" sublib="usb" device="/dev/ttyUSB0"/> </code> ==Windows:== De driver die bij de LI-USB hoort moet geinstalleerd worden. Maar de LI-USB server moet gestopt zijn.! <code xml> <digint iid="lenz-1" lib="lenz" sublib="usb" device="com1"/> </code> Opm: /dev/ttyUSB0 of com1 moet aangepast worden aan de poort waarop de interface aangesloten is. =====Power on status===== Vanaf svn3955 is de default instelling Power off. Dit kan veranderd worden door de attribute 'startpwstate="true" in de digint sectie van het ini bestand te plaatsen. =====Adressering van de melders===== berekening:
  address_rocrail = (address_lenz – 1) * 8 + 1 ===Voorbeeld=== lenz address → rocrail address (from..to)
  1: 1..8 → 1..8
  2: 1..8 → 9..16

  64: 1..8 → 505..512
  65: 1..8 → 513..520
  66: 1..8 → 521..528

  etc.etc….
  Vanaf svn3804 bestaat de attribute fboffset="X". Hiermee kan een adresoffset naar boven of beneden worden ingesteld. ====Melder debouncing==== Als er problemen zijn met knipperende melders dan kan de attribute sensordebounce="xxx" in de ini geplaatst worden. Een kleiner getal zorgt voor sneller debouncing.
  ^ Zet deze waarde op nul als er in automaat gereden wordt; Alleen het eerste melder event wordt verwerkt, volgende gelijke events worden genegeerd.^

  ===== Decoder Adres van accessoires===== De adressering kan in Rocrailformat gezet worden of in PADA format:
  http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=addressing-en-flat#port_accessory_decoder_address_pada.
  Dan zal het adres overeenkomen met het adres in de LH*.
lenz-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)